Hae yliopiston johtamisjärjestelmää tarkastelevaan työryhmään! Osa 2

Etsimme opiskelijaedustajaa Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmää ja johtosääntöä tarkastelevaan työryhmään. Opiskelijaedustajan toimikausi alkaa välittömästi päätöksenteon jälkeen ja päättyy kun työryhmän tehtävät on täytetty. Etsimme yhtä varsinaista jäsentä työryhmään. Hakuaika opiskelijaedustajaksi on 3.-9.9.2020. Alustavien tietojen mukaan työryhmä tulisi pitämään noin kolmen tunnin kokouksen kahden viikon välein. Lisäksi työryhmä vaatii itsenäistä työskentelyä tapaamisten välillä.

Mistä on kyse?

Yliopiston päätöksestä kyseinen työryhmä nimetään yliopiston seitsemän tiedekunnan tiedekuntaneuvostojen varsinaisista jäsenistä. Työryhmän koostaminen tiedekuntaneuvostojen varsinaisista jäsenistä tukee yliopiston päätöksen mukaisesti läheisyysperiaatteen soveltamista ja mahdollistaa osaltaan monialaisen yliopiston ydintoiminnan asiantuntemuksen sekä laaja-alaisen keskustelun yliopiston johtamisjärjestelmän ja johtosäännön toimivuudesta sekä kehittämistarpeista yliopiston strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Työryhmään nimetään ulkopuolinen puheenjohtaja, komikantaisesti professorikuntaa, keskiryhmää ja opiskelijakuntaa edustavat jäsenet sekä hallinnon edustus, kaksi kutakin.

Näiden lisäksi kaikille kolmelle yhteisöryhmälle on esitetty nimeämispyyntö, jossa pyydetään nimeämään näiden aiemmin mainittujen edustajien lisäksi yksi varsinainen edustaja, jonka ei tarvitse olla tiedekuntaneuvoston varsinainen jäsen. Tällä haulla etsitään nimenomaan tuota yhtä varsinaista opiskelijaedustajaa.

Työryhmä raportoi hallitukselle työnsä tuloksista marraskuussa. Työryhmän opiskelijaedustajilla tulee olemaan tiivistä työskentelyä työryhmässä seuraavien pari kuukauden aikana. Tämä tulee huomioida hakiessa opiskelijaedustajaksi työryhmään. Yliopistoyhteisöä ja eri toimielimiä on tarkoitus kuulla laajasti työryhmäraportista.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Tällä hakukuulutuksella haetaan opiskelijoiden edustajaa, jonka kelpoisuusehdot täyttää Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelija, joka on ilmoittautunut läsnä olevaksi hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakijan eduksi luetaan tuntemus yliopistosta ja aikaisempi kokemus hallinnon työryhmätyöskentelystä. Opiskelijaedustajan tulee olla läsnä olevaksi ilmoittautunut haun päättymiseen mennessä. Opiskelijaedustajan valinnassa vaikuttavat seuraavat yleiset kriteerit:

  • Kokemus tehtävään liittyvästä luottamustehtävästä tai muusta tehtävästä
  • Motivoituneisuus tehtävään
  • Mikäli opiskelija on työsuhteessa yliopistoon, tulee hänen kuitenkin olla päätoimisesti opiskelija

Opiskelijaedustajan valinnassa huomioidaan myös laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.

Työryhmä työskentelee todennäköisesti erittäin tiiviisti ja työryhmän on tarkoitus saada selvitystyö valmiiksi jo marraskuussa. Työryhmän toiminta tulee vaatimaan aikaa ja koska nyt valittavalle edustajalle ei valita varajäsentä, tulee tämä huomioida haussa. Ylioppilaskunta perehdyttää valittuja opiskelijaedustajia tarvittaessa sekä tarjoaa tukea ja asiantuntemusta. Valituilta opiskelijaedustajilta edellytetään tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Opiskelijaedustajaksi haetaan lähettämällä avoin hakemus otsikolla ”Hakemus johtamisjärjestelmän selvitystyöryhmään” osoitteeseen tiia.virtanen@trey.fi. Hakemuksessa tulee kertoa seuraavat tiedot

  • Yhteystiedot: Nimi, sähköpostiosoite, opiskelijanumero
  • Tiedekunta
  • Miksi haet ja miksi olisit paras valinta
  • Työryhmä tulee todennäköisesti vaatimaan huomattavan määrän aikaa, onko sinulla mahdollisuus käyttää työryhmän toimintaan riittävästi aikaa?

Hakuaika päättyy 9.9.2020. Hakemuksessa tulee selkeästi vastata jokaiseen edellä mainittuun kohtaan. Tarvittaessa hakijoita pyydetään täydentämään hakemustaan. Hakemuksen lähettämällä hakija antaa suostumuksensa toimia kyseisessä työryhmässä.

Haun avaamisesta on päättänyt Tampereen ylioppilaskunnan hallitus kokouksessaan 3.9.2020. Opiskelijaedustajien valinnat tullaan tekemään hallituksen kokouksessa 11.9.2020

Lisätietoa tehtävistä ja hakuprosessista antaa Tampereen ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen, tiia.virtanen@trey.fi, puh. 040 713 0077.

Samaan työryhmään haetaan myös neljää (2+2) opiskelijaedustajaa tiedekuntaneuvostojen varsinaisten jäsenten joukosta, lue siitä hausta lisää omasta uutisestaan.


Kuvituskuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto