Haku SYLn ilmastoverkostoon auki!

Kiinnostaako ilmastovaikuttaminen? Onko sinulla paloa antaa osaamisestasi pala maailmalle, olla osa muutosta? Haluaisitko kehittää Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja ylioppilaskuntien ilmastovaikuttamista ja osaamista?

Etsimme idearikkaita ja motivoituneita jäseniä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ilmastoverkostoon. SYL edustaa 15 jäsenjärjestöä ja yli 135 000 yliopisto-opiskelijaa. Ilmastoverkosto toimii SYL:n hallituksen neuvonantajana ilmastovaikuttamisessa ja työskentelee  yhdessä SYL:n hallituksen jäsenen kanssa.

Ilmastoverkosto kehittää SYLin ja ylioppilaskuntien ilmastovaikuttamista. Ilmastoverkosto on ylioppilaskuntien toimijoista ja opiskelijoista koostuva ryhmä, joka kirjoittaa SYLin nettisivuille blogitekstejä, edustaa tarvittaessa SYLiä erilaisissa tempauksissa ja tapahtumissa, osallistuu erilaisiin lausuntokierroksiin neuvoa-antavana elimenä sekä ideoi ja kehittää SYLin ja ylioppilaskuntien ilmastovaikuttamista.

Emme odota sinun olevan ammattilainen – motivaatio ja halu oppia uutta kestävästä kehityksestä ja ilmastovaikuttamisesta riittää. Edellytämme ilmastoverkoston jäseniltä sitoutumista tehtäviinsä. Ilmastoverkoston jäsenten odotetaan osallistuvan aktiivisesti kokouksiin kautensa aikana. Toimikausi alkaa elokuussa 2023 ja loppuu heinäkuussa 2024. Ilmastoverkostoon valitaan enintään 15 jäsentä. Ilmastoverkosto kokoustaa noin kerran kuussa ja työskentelee pääsääntöisesti etänä.

Etsimme ilmastoverkostolle puheenjohtajaa, joka johtaa ilmastoverkoston toimintaa ja kokouksia. Puheenjohtaja raportoi toiminnasta myös SYL:n hallitukselle.

Hakemuksiin tulee liittää motivaatiokirje, jossa hakija voi kertoo kiinnostuksestaan toimia ilmastoverkoston jäsenenä. Hakijaa pyydetään myös kertomaan, mitä hän haluaisi ilmastoverkoston aikana oppia. Lisäksi hakijaa pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa ilmastoverkoston puheenjohtamiseen. Myös mahdolliset pidempikestoiset esteet kokouksiin osallistumiselle (esim. suunnitellut opinnot ulkomaille) pyydetään ilmoittamaan.

Lähetä hakemuksesi 7.5. mennessä TREYn sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle Ilona Taubertille sähköpostiin ilona.taubert@trey.fi otsikolla ”hakemus SYLin ilmastoverkostoon.

SYL korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme
tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.Valinnassa otetaan huomioon hakijan motivaatio,
kokemus ja se, että ilmastoverkostossa on edustajia eri ylioppilaskunnista.