Hakuaikaa Tampereen yliopiston kampuskehityksen tutkimuksen jaostoon on jatkettu 7.4. asti!

TREY etsii opiskelijaedustajia tänä keväänä käynnistyvään Kampuskehityksen jaostotoimintaan. Jaostoissa käydään keskustelua yhteisistä asioista ja tavoitteista kampuskehityksen näkökulmasta aihealueisiin liittyen. Teemoja työstetään vapaamuotoisesti yhdessä ja välillä myös asiantuntijoiden alustusten pohjalta. Jaostot toimivat kampuskehityksen ohjausryhmän rinnalla.

Tutkimuksen jaosto

Tutkimuksen jaoston teemoina ovat eritoten laadukkaiden tutkimusympäristöjen tilallinen kehittäminen ja ylläpito sekä niiden sijainti korkeakouluyhteisössämme. Keskustelussa ovat muun muassa tutkimusympäristöjen yhteiskäytön mahdollisuudet ja yhteisten resurssien tuomat edut sekä tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmat. Tutkimuksen näkyväksi tekeminen mm. ympäristöjen kehittämisen ja showroom -toiminnan kautta ovat myös jaoston agendalla. Jaosto tekee yhteistyötä tutkimuksen kehittämisohjelman kanssa, Tutkimusympäristöt -työryhmän kautta.

Jaostotoiminta on mitä mainioin paikka päästä vaikuttamaan siihen, että kampuskehityksessä tunnistetaan ja otetaan huomioon todelliset tarpeet ja tulevaisuuden kampusympäristöt ovat entistä parempia myös meidän opiskelijoiden näkökulmasta.

Jaostoon haetaan 1-2 opiskelijaedustajaa. Jaosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa ja jaostokokoonpano valitaan vuodeksi kerrallaan. Jaostotoiminta on vasta aluillaan, joten jaostojen tarkemmat toimintaperiaatteet määräytyvät ensimmäisissä kokoontumisissa.

Hakuaika päättyy tiistaina 7.4. ja hakemuksen voit jättää tämän lomakkeen kautta. Kysykää rohkeasti lisätietoja TREYn hallituksen kampuskehitysvastaava Julius Haapakoskelta julius.haapakoski[at]trey.fi, TG: @treyjulius

Tervetuloa mukaan kehittämään kampuksia yhdessä!