Ilmastoveivi2019 #sunratkaisu

Osana ilmastokampanjaamme haluamme nostaa esiin kansallisten vaikutuskeinojen lisäksi mahdollisuudet vaikuttaa globaalilla tasolla. Ilmastotoimia tulee tehdä nopeasti ja laajasti, siksi muutoksia tarvitaan myös kansainvälisessä politiikassa. Yksi keino vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen kansainvälisellä tasolla on allekirjoittaa Ilmastoveivi 2019 -vetoomus.

Ensi heinäkuusta lähtien Suomi toimii EU:n puheenjohtajamaana joulukuuhun 2019 saakka. Ilmastoveivi2019 -kampanjan tavoitteena on saada Suomi käyttämään EU-puheenjohtajakauden suomat mahdollisuudet, jotta ilmaston lämpeneminen saataisiin rajattua 1,5 asteeseen. Suomella tulee olemaan mahdollisuus tehdä aloite neuvostossa ilmastopaketin tavoitetasojen päivittämiseksi vuosien 2030 ja 2050 osalta, ja tämä Suomen tulisi myös tehdä.

Ilmastoveivi 2019 -vetoomuksen vaatimuksena on myös, että Suomen on kaikissa virallisissa ja epävirallisissa päätöksentekotilanteissa priorisoitava ilmasto etusijalle. Suomella on kaikki edellytykset ottaa vetovastuu koko EU:n ilmastopolitiikasta ja ottaa paikkansa globaalina ilmastojohtajana. Tähän me haluamme Suomea kannustaa.

Ilmastoveivi2019 -kampanja pyrkii keräämään 500 000 allekirjoitusta ja luovuttamaan vetoomuksen Suomen uudelle pääministerille keväällä 2019. Itse tasavallan presidentti on luvannut olla aloitteen 500 000. allekirjoittaja!

Koska ympäristöasioiden huomioiminen läpileikkaa kaikkea TREYn toimintaa ja vaikuttamistyötä, haluamme ylioppilaskuntana kantaa myös vastuumme ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä, ja kannustammekin kaikkia allekirjoittamaan vetoomuksen! Litätietoa kampanjasta ja vetoomuksen allekirjoittamisesta löydät täältä.

TREYn #sunratkaisu -juttusarja on osa SYL:n ja SAMOK:n #koulutustaprkl -vaalikampanjaa. Kampanjan kolme kärkeä ovat ilmasto, koulutus ja toimeentulo. Lisätietoa kansallisesta kampanjasta saat täältä.