Kaksikielinen viestintä vaatii panostuksia

Vaikka viestinnän ja vaikuttamisen asiantuntijana työpöydälläni toimintasuunnitelman suhteen ovat kokonaisuuden pyörittämisen lisäksi viestintään ja brändiin liittyvät teemat, yksi lempilapsistani on silti projekti Aidosti kansainvälinen yliopistoyhteisö. Kaksikielinen viestintä ja sen kehittäminen ovat minulle sydämen asioita, ja meillä on Tampereen yliopistolla ja ylioppilaskunnassa vielä paljon tehtävää monikielisen yliopistoyhteisömme huomioimiseksi. Samanaikaiseen kaksikieliseen viestintään sitoutuminen on arvovalinta, jota itse pidän yhtenä merkittävimmistä yhdenvertaisuustöistä omalla työpöydälläni. Meidän opiskelijayhteisömme on hyvin moninainen, ja opiskelijat ovat oikeutettuja oikea-aikaiseen ja itselleen ymmärrettävään tietoon riippumatta siitä, käyttävätkö he asiointikielenään suomea vai englantia.

Pidän TREYn kaksikielistä viestintää ylpeyden aiheena, mutta sen takana on paljon työtä ja aito halu tehdä yhdenvertaista viestintää meille kaikille. Joka vuosi kaksi kääntäjäharjoittelijaa tekee ylioppilaskunnassa valtavasti arvokasta työtä sen eteen, että ylioppilaskunnan nettisivut, tiedotussähköpostit ja dokumentit olisivat laadukkaasti käännettyjä ja samaan aikaan suomenkielisen version kanssa julkaistuja. Viestintäperehdytyksissä korostan uusille toimijoille, että me emme julkaise suomenkielistä sisältöä ennen kuin se on käännetty myös englanniksi. Ajanjaksoina, jolloin talossa ei ole kääntäjää, käännöstyötä tehdään joko itse tai freelancerin kautta, mutta pidän kiinni siitä, että se tehdään joka tapauksessa. Oman urani kirpeimpiä muistoja on blogini syksyltä 2019, joka sai syystä palautetta siitä, että se oli julkaistu vain suomeksi, ja minun pitäisi viestinnän asiantuntijana ymmärtää asian ongelmallisuus. Palaute oli aivan oikeassa, ja hoidin blogin kääntämisen pikimmiten. Olen siitä eteenpäin kantanut sydämessäni periaatetta siitä, että kiire ei saa koskaan olla peruste yhden opiskelijaryhmän sulkemiseksi pois viestinnän saavutettavuuden piiristä.

Tämän vuoden yksi ylioppilaskunnan tärkeimmistä vaikuttamistavoitteista on kaksikielisyyden ja kansainvälisten opiskelijoiden aseman edistäminen yliopistossamme ja ylioppilaskunnassamme. Toimintasuunnitelmamme asettaa yhdeksi vaikuttamistavoitteeksi englantia asiointikielenä käyttävien opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksien parantamisen sekä yliopiston päätöksenteossa että ylioppilaskunnan toiminnassa. Tarkastelemme toimistomme kaksikielisyysvalmiutta ja teemme tarvittavia toimenpiteitä yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien edistämiseksi. Luomme omia kieliperiaatteita ja kiritämme yliopistoa panostamaan kääntäjäresursseihinsa sekä yhtäaikaiseen kaksikieliseen viestintään. Paljon työtä yhdenvertaisemman ja monikielisen yliopistoyhteisömme huomioimisen eteen on vielä tehtävänä, ja toivon, että voin vuoden päätteeksi olla ylpeä tekemästämme vaikuttamistyöstä kaksikielisyyden edistämisen eteen.