Kannanotto: Opiskelijat eivät saa joutua koronasulun maksajiksi

Me opiskelijat vaadimme, että liikuntamaksut palautetaan ajalta, jolloin liikuntatilat ovat olleet suljettuina koronapandemian vuoksi. Poikkeusolot iskevät kaikkiin kovaa, mutta yksittäiset opiskelijat eivät saa jäädä tilanteessa maksajan rooliin.

SportUnin liikuntatilat suljettiin joulukuussa koronarajoituksiin nojaten. Vaikka liikuntatiloja aletaankin nyt avaamaan hallitusti ja se on mielestämme hienoa, palveluita on ollut suljettuna nyt kuukausia, eivätkä opiskelijat ole saaneet liikuntamaksujaan takaisin ajalta, jolloin liikuntatiloja ei ole voinut käyttää. Sulun aikana on ollut tarjolla joitakin etäpalveluita, mutta nämä eivät laajudessaan vastaa normaalioloja tai niitä palveluita, joista opiskelijat ovat maksaneet.

Ymmärrämme, että SportUnin toiminnasta koituu monia kiinteitä kuluja ja että liikuntamaksutuotoilla katetaan suuri osa liikuntapalveluiden kuluista. Missään muussa yhteydessä näinä poikkeuksellisina aikoina yksittäinen kuluttaja ei joudu maksamaan tilanteesta, jossa koronarajoitusten vuoksi palvelu ei ole käytettävissä. Ei ole kohtuullista, että opiskelijat joutuvat yhtä lailla vaikeassa taloudellisessa tilanteessa kantamaan vastuun SportUnin talouden vakaudesta. Organisaation tulisi ottaa isku vastaan sen sijaan. Vetoamme korkeakoulujen johtoihin ja korkeakoulusäätiöön, että liikuntapalveluiden maksut palautetaan sulun ajalta ja rahoitus tappioiden kattamiseksi etsitään muualta.

Olemme myös huolissamme, että liikuntamaksujen palauttamatta jättäminen vaikuttaa merkittävästi opiskelijoiden luottamukseen SportUnin toimintaa kohtaan. Jos opiskelijat tuntevat, että palveluihin ei voi luottaa tai rahoilleen ei saa vastinetta, voi osa opiskelijoista jättää tulevaisuudessa SportUnin liikuntamaksun maksamatta ja siirtyä jonkin muun palveluntarjoajan piiriin. Tämä ei ole kehityssuunta, jota toivomme. On koko yliopistoyhteisön etu, että korkeakouluilla on laadukkaat liikuntapalvelut. Liikuntamaksuilla rahoitetaan SportUnin toimintaa ja jos liikuntamaksun maksaneiden määrä laskee, voi myös palveluiden taso laskea rahoituksen puutteen vuoksi.

Uskomme, että yhdessä selviämme koronan meille asettamista haasteista ja pian pääsemme taas käyttämään liikuntapalveluita normaalisti. Opiskelijoiden liikuntapalvelut ovat merkittävässä roolissa opiskelijoiden hyvinvoinnin ylläpitämisessä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätietoa: TREYn hallituksen jäsen Lassi Halminen, lassi.halminen@trey.fi, 040 713 0088

Kannanoton allekirjoittajat: Aatos, Automaatiotekniikan kilta ry, Bioteekkarikilta Bioner ry, Biopsi ry, Boomi ry, Complex ry, Cortex ry, Herwannan Hauiskääntö ry, Iltakoulu ry, Interaktio ry, ITU ry, Johto ry, Kasvo ry, KeparDI, Koneenrakentajakilta ry, Kopula ry, Lexica ry, Luuppi ry, Materiaali-insinöörikilta ry, Mentor ry, NääsPeksi ry, OKA ry, Patina ry, Reettorit ry, Sähkökilta ry, SOS ry, Spatikka ry, Spinni ry, Staabi ry, Tampereen Arkkitehtikilta ry, Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura ry, Tampereen Rakentajakilta ry, Tampereen TietoTeekkarikilta ry, Tampereen YK-yhdistys TAYK ry, Teema ry, Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkanen ry, TELOK ry, Tietojohtajakilta Man@ger ry, TIPSY ry, Tr3 Gamers ry, Transla ry, Tuotantotalouden kilta Indecs ry, UDK ry, Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat YTY ry, Ympäristöteekkarikilta ry, Ääni ry