Kansainvälistä yhteisöä rakentamassa käännös kerrallaan

Oletko koskaan opiskellut ulkomailla? Kun saavuit sinne, törmäsitkö kielimuureihin, koska olennaista tietoa ei ollut saatavilla ymmärtämälläsi kielellä? Miten se vaikutti siihen, kuinka tervetullut tunsit olevasi uudessa yhteisössäsi?

TREYn ydinvisio on olla monipuolinen, kansainvälinen ja kulttuurillisesti rikas yhteisö, johon jokainen kokee olevansa tervetullut. Se todetaan strategiassa ja sitä edistetään monin pienin ja suurin askelin, joiden eteen ylioppilaskunnan toimisto työskentelee päivittäin väsymättä. Kansainvälinen yhteisö parhaimmillaan ei auta vain tänne muualta tulevia, vaan se on tila, jossa me kaikki voimme avartaa maailmankuvaamme ja avata ovemme omaperäisille ideoille, uudelle tiedolle ja tuoreille näkökulmille. Tällainen yhteisö ei synny, jos kansainväliset opiskelijat eivät pääse käsiksi tietoon ymmärtämällään kielellä. Tämän vuoksi kaksikielisyys on olennainen osa ylioppilaskunnan toimintaa.

Kaksikielisyys tämän kokoisessa organisaatiossa ei tapahdu sormia napsauttamalla, sillä se vaatii lähes kaiken ylioppilaskunnan sisällön kääntämistä. Onkin mahtavaa ja molemminpuolisesti hyödyllistä, että TREY tarjoaa kaltaisilleni käännösopiskelijoille mahdollisuuden tehdä tätä työtä. TREY palkkaa käännösharjoittelijan kahdesti vuodessa kolmen kuukauden jaksoihin. Olen itse tehnyt tätä työtä nyt noin kuukauden ja päässyt jo kääntämään valtavaa valikoimaa erilaisia tekstejä (ja oppimaan valtavasti uusia asioita!) – päätösluetteloita, blogikirjoituksia, toimintasuunnitelmia, lausuntoja, talousarvion perustelumuistioita, nettisivuja, sometekstejä, sähköposteja, videotekstityksiä…

Tämän lisäksi olen viettänyt monta tuntia nettisivujen editoinnin ja termityön parissa. Aiemmat harjoittelijat ovat onneksi tehneet loistavaa työtä TREYn englanninkielisen sanaston yhtenäisyyden edistämiseksi luomalla sanastoja, joita koko toimisto voi käyttää. Suomea osaamattoman yleisömme vuoksi on tärkeää paitsi ymmärrettävä viestintä myös se, että käytämme johdonmukaisesti samoja sanoja samoista asioista. Jos koulutuspolitiikasta puhuessamme käytämme niin vastineita educational affairs kuin academic affairs, onko päivänselvää, että puhumme samasta asiasta? Entä jos käytämme paikasta toiseen vaihtelevia termejä esimerkiksi ainejärjestöistä ja opetussuunnitelmasta? Sanavalintoja ei voi aina hakata kiveen, vaan niitä pitää jatkuvasti hioa, mutta kv-yleisöllämmekin on oikeus selkeään ja johdonmukaiseen tietoon siinä missä meillä suomenkielisilläkin. Monet heistä ovat kuitenkin TREYn jäseniä, joiden etujen valvominen on tehtävämme.

Pelkän yleisönä olon lisäksi pyrimme tarjoamaan kv-opiskelijoille myös mahdollisuuksia osallistua ylioppilaskunnan toimintaan. Tiesitkö esimerkiksi, että edustajisto hyväksyi viime syksynä budjetin kokousten tulkkauspalveluihin? Vastaisuudessa edustajiston kokouksia voidaan siis tulkata englanniksi niille edaattoreille ja varajäsenille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Inklusiivisuusteko itsessään, mutta lisäksi tämä todennäköisesti tarjoaa hienoja mahdollisuuksia myös tulkkauksen opiskelijoille harjoitella taitojaan! Kv-sektorilla on tänä vuonna myös työpöydällään tehtävänä miettiä keinoja, joilla kansainvälisiä opiskelijoita voisi entistä paremmin osallistaa ylioppilaskunnan toimielimissä, hallitus mukaan lukien.

Ylioppilaskuntamme kontekstissa kv-opiskelijoiden osallistaminen nojaa pitkälti juuri englannin käyttöön. ”Kansainvälinen” ja ”englanninkielinen” eivät tietenkään ole toistensa synonyymeja. Maailmassa puhutaan yli 7 000:ta kieltä, joista englanti ei ole edes suurin. Me kuitenkin elämme todellisuudessa, jossa englanti on tämän hetken lingua franca, jonka avulla tavoitamme kohderyhmästämme suurimman osan ellemme jopa kaikkia. Ylioppilaskunta panostaakin vastaisuudessakin kaksikieliseen viestintäänsä. Silloin kun meitä harjoittelijoita ei ole talossa, sen tekevät henkilökunta ja hallitus itse. Tämä työ alkoi kauan ennen kuin saavuin taloon ja jatkuu pitkään huhtikuisen lähtöni jälkeen, mutta olen iloinen, että saan olla osa sitä tämän pienen hetken verran.

Irena, TREYn kääntäjäharjoittelija