Keskustelut yliopistodemokratiasta johtivat nimityspyyntöön!

Julkaisimme nettisivuillamme tiistaina 25.8. kannanoton Yliopistodemokratiaa loukanneet nimityspäätökset on korjattava, jossa otimme kantaa yliopistoyhteisön ohittamiseen johtamisjärjestelmän parissa työskentelevän työryhmän nimityksissä.

Ulostulon myötä rehtori Mari Walls twiittasi järjestävänsä tapaamisen TREYn puheenjohtaja Annika Nevanpään ja yliopiston hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlinin kanssa. Tapaaminen järjestettiin torstaina 27.8. ja keskusteluja jatkettiin perjantaina 28.8. Mukana keskusteluissa oli yliopiston valmistelun juridiikkaan erikoistuneet Emilia Katajajuuri ja Elina Kautto. Puheenjohtajan lisäksi TREYltä keskusteluihin osallistuivat hallituksen koulutuspoliittiset vastaavat Ville Jäppinen ja Ella Meriläinen ja koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen.

Tapaamisissa pureuduttiin sekä kannanottomme vaatimuksiin että laajemman tason keskusteluun avoimuuden ja demokratian merkityksestä meidän yliopistossamme. Korostimme työryhmän perustamiseen ja nimittämiseen liittyvien toimintatapojen olevan osa laajempaa ongelmaa: juuri tällaiset tapaukset ovat syy siihen, miksi yhteisössämme on luottamuspulaa johtoa kohtaan.

Koemme, että käymämme keskustelut ovat avanneet tätä syvempää ongelmaa yliopistolle. Yliopiston mukaan avoimuuden kehittämistarpeet on tunnistettu ja suunnitelmia kehittämistyöhön on tehty. Keskustelumme myötä tämä tapaus tuntui herättelevän heitä siihen, kuinka vakava tarve nopeisiin korjausliikkeisiin todella on.”, toteaa ylioppilaskunnan puheenjohtaja Annika Nevanpää.

Keskusteluiden lopputuloksena TREYlle luvattiin nimityspyyntö, sillä kaikki työryhmään nimitetyt opiskelijajäsenet olivat kieltäytyneet tehtävästä. Olemme kiitollisia kaikille näille opiskelijoille, jotka seisoivat yhtenä rintamana ja puolustivat ylioppilaskunnan oikeutta nimittää opiskelijaedustajat.  Tulemme nimityspyynnön saatuamme avaamaan haun johtamisjärjestelmätyöryhmään heti ensi viikolla, jotta työryhmä voi aloittaa työnsä syyskuun alkupuolella.

Nimityspyynnön saaminen oli toivottu lopputulos. On hienoa, että voimme yliopiston kanssa jatkaa perinnettä siitä, että opiskelijaedustajien nimeämiset kulkevat luontevasti ylioppilaskunnan kautta.”, toteaa hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Ella Meriläinen.

Muiden kolmikannan kiintiöiden edustajat eivät saaneet nimityspyyntöä, eikä toimintaa ohjaavissa säännöksissä ole tällaiselle nimitykselle samanlaista säädettyä prosessia kuin ylioppilaskunnalla. Prosessista tullaan säätämään johtosäännön mukaisesti erillisessä rehtorin ohjeessa, jonka valmistelun aloittamista vaadimme keskusteluissa.

Nyt saavutettu lopputulos on erävoitto opiskelijoille, mutta vasta alku syvemmän ongelman ratkaisemisessa. Yliopiston itsehallinnon piiriin kuuluvat säännökset, kuten johtosääntö, kaipaavat kipeästi korjausta jottei yliopistodemokratian olemassaolosta tai päätöksenteon avoimuudesta tarvitsisi erikseen muistutella.”, kommentoi hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Ville Jäppinen.

TREY tulee jatkamaan vaikuttamistyötä avoimemman ja demokraattisemman Tampereen yliopiston puolesta.


Yliopiston tiedote aiheesta löytyy Intrasta. Bannerikuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto