Kommentoi TREYn toimintasuunnitelmaluonnosta 2021!

Vuoden 2021 toimintasuunnitelmaluonnos on saapunut avoimelle kommenttikierrokselle! Toimintasuunnitelma on ylioppilaskunnan toimintaa ohjaava dokumentti, joka määrittää ylioppilaskunnan toiminnan painopisteitä vuodeksi kerrallaan. Tutustu luonnokseen ja jätä jälkesi ylioppilaskunnan ensi vuoden toiminnan suunnitteluun!

Toimintasuunnitelma (tuttavallisemmin tosu) vuodelle 2021 on projektimuotoinen ja projekteista on pyritty tekemään selkeitä ensi vuoden painopisteitä kuvaavia kokonaisuuksia karsien niistä pois jatkuvan toiminnan, jota tehdään toimintasuunnitelmasta huolimatta. Jatkuvaa toimintaa ovat esimerkiksi tapahtumat, ylioppilaskunnan tekemä vaikuttamistyö, sektoreiden vuodesta toiseen samankaltaisena jatkuva arkityö ja sidosryhmätyö. Toimintasuunnitelma 2021 sisältää siis jatkuvan toiminnan ohella tehtävät toiminnan painopisteet ja kehittämistyön.

Toimintasuunnitelmaluonnosta voi kommentoida Jotform-kommenttilomakkeen kautta. Toimintasuunnitelmaluonnos löytyy linkitettynä Jotform-kommentointilomakkeesta, jonka kautta voit jättää kommenttisi. Kommenttilomakkeella pyydetään ilmoittamaan rivinumero tai -numerot, jota kommentti koskee, sekä kommentin tyyppi (yleiskommentti/muutos/poisto/lisäys). Kommentointilomake sulkeutuu 21.10. keskiyöllä.

Kun kommentoitte luonnosta, keskityttehän kommentoimaan luonnoksen tavoitetiloja ja ehdotettuja toimenpiteitä. Huomioittehan, että kyseessä ovat nimenomaan ehdotetut toimenpiteet, ja tavoitetiloihin pääsemiseksi tehdään myös paljon jatkuvaa vaikuttamistyötä ehdotettujen toimenpiteiden lisäksi. Nykytilankuvaukset on tarkoitettu taustoittamaan kunkin projektin tarpeellisuutta, eikä nykytilan kuvauksilla ole toimintaa ohjaava roolia.

Jos toimintasuunnitelmaluonnoksesta herää kysymyksiä, voitte olla yhteydessä puheenjohtaja Annika Nevanpäähän (puheenjohtaja@trey.fi) ja/tai viestinnän ja vaikuttamisen asiantuntijaan Saana Hytöseen (saana.hytonen@trey.fi).