Kuntavaaleista

Ryhmä 35000-kuntavaalikampanja: Anna opiskelijoiden äänen kuulua meillä Tampereella! Äänestä kuntavaaleissa 13.6. tai ennakkoäänestyksessä 26.5.-8.6.

Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 13.6.2021 ja ennakkoäänestys on kotimaassa 26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021. Silloin meillä on mahdollisuus valita, kuka meitä opiskelijoita edustaa Tampereen päätöksenteossa. Kuntavaalit ovat meille ennen kaikkea lähidemokratiaa edustavat vaalit, joissa valitaan ne päättäjät, jotka ovat lähimpänä jokapäiväistä arkeamme.

Valtuusto on kunnan ylin toimielin, joka käyttää kunnan ylintä poliittista päätösvaltaa. Kuntaliiton mukaan valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta ja sen pitää edistää kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon. Valtuusto on kunnan strateginen johtaja, joka hahmottaa ja linjaa kunnan tulevaisuuden tavoitteita ja päämääriä. Lue lisää valtuuston tehtävistä Kuntaliiton verkkosivuilta.

Kuntien keskeistä roolia arkipäiväisessä elämässämme ei voi alleviivata riittävästi. Kunnissa ratkaistaan, millä tavoin lähivuosina kehitetään niin terveydenhuoltoa, päivähoitoa sekä varhaiskasvatusta, opiskelijoiden palveluita, katujen kunnossapitoa, peruskoulutusta kuin liikunta- ja kulttuuripalveluita.

Ryhmä 35 000

Noin joka kuudes tamperelainen on korkeakouluopiskelija. Opiskelijoiden ääntä kaupunkivaikuttamisessa pitää yllä TREYn ja Tamkon yhteinen Ryhmä 35 000, jonka nimi viittaa tamperelaisten opiskelijoiden määrään. Lisää tietoa ryhmästä löydät Ryhmä 35 000 -Facebook-sivulta.

Opiskelijat ovat merkittävä osa Tampereen imagoa ja sen vuoksi Ryhmä 35 000 tavoitteena on saada opiskelijoiden ääni kuuluviin kaupungin päätöksenteossa sekä parantaa opiskelijoiden asemaa Tampereella. Ryhmä 35 000 edunvalvontasaavutuksiin voit tutustua myös TREYn nettisivuilla.