Kuulumisia edustajiston kokouksesta 29.10.

TREYn edustajisto kokousti 29.10. Kaupin kampuksella. Edustajisto käsitteli muun muassa täydennystä konsistorin opiskelijajäseniin, tamperelaisen ylioppilasmedian toteutusvaihtoehtoja, kehitysyhteistyöhankkeen hakemista ja ylioppilaskunnan yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Lisäksi edustajisto täydensi TREYn delegaatiota Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokoukseen, sillä TREYllä on yksi varsinaisen edustajan paikka enemmän, kuin mitä aiemmin oli ilmoitettu.

Konsistorin opiskelijajäsenten täydennys Konsistorin opiskelijajäseniksi valittiin hallintotieteiden opiskelija Annika Nevanpää ja tietotekniikan opiskelija Mikko Kauhanen.

Tamperelainen ylioppilasmedia Edustajisto päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että Tampereen ylioppilaskunnalle perustetaan printti- ja digijulkaisuna toteutettava journalistinen ylioppilasmedia. Ylioppilasmedian valmistelu etenee ensi vuoden talousarviotyöhön, ja kerromme prosessista lisää sen edetessä!

Kehitysyhteistyöhankkeen hakeminen Edustajisto äänesti kehitysyhteistyöhankkeesta ja päätti, että TREY ei ala valmistella kehitysyhteistyöhankehakemusta Ulkoministeriön hakukierrokselle keväällä 2020.

Ylioppilaskunnan yhdenvertaisuussunnitelma Edustajisto hyväksyi TREYn yhdenvertaisuussuunnitelman, joka on kuvaus ylioppilaskunnan yhdenvertaisuustavoitteista. Yhdenvertaisuussuunnitelma täydentää ylioppilaskunnan poliittista linjapaperia. Yhdenvertaisuussuunnitelma on voimassa kolme vuotta kerrallaan ja sen tavoitteiden toteutumista seurataan muun muassa ylioppilaskunnan yhdenvertaisuuskyselyllä. TREYn tavoitteena on mahdollisimman yhdenvertainen opiskelija- ja yliopistoyhteisö ja yhteiskunta.

Lisätietoja edustajiston kokouksen päätöksistä antaa pääsihteeri Venla Monter (paasihteeri@trey.fi, 050 361 2854).