Lähde mukaan vaikuttamaan yliopiston toiminnan kehittämiseen

Opiskelijoiden ja yliopistoyhteisön hyvinvointi, opetuksen opiskelijakeskeisyys ja työelämälähtöisyys, miten opiskelijat pääsevät vaikuttamaan yliopiston toimintaan, miten koulutusta suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään. Nämä ovat vain muutama aihe, joista opiskelijat pääsevät keskustelemaan Karvi-auditoinnin verkkotyöpajoissa.

Tampereen yliopiston laatujärjestelmän ulkoinen auditointi, eli puolueeton arviointi laatujärjestelmän tilasta toteutetaan 10.-11.5.2023. Etsimme nyt opiskelijoita mukaan verkkotyöpajoihin, joissa keskustellaan opiskelijoiden kokemuksista mm. koulutukseen ja yliopistolla vaikuttamiseen liittyen. Opiskelijatyöpajat järjestetään verkkototeutuksella keskiviikkona 10.5. klo 12:50-14:50.

Työpajaan osallistuakseen opiskelija ei tarvitse minkäänlaista valmistautumista, tärkeintä on, että tulee kertomaan omia kokemuksiaan siitä, miten yliopistolla ylläpidetään ja kehitetään toimintaa. Tähän kahden tunnin työpajaan osallistuneet opiskelijat saavat kiitoksena lounas- ja kahvilipukkeet sekä osallistumisesta voi hakea myös yhden opintopisteen vapaasti valittaviin opintoihin.

Etsimme Karvin pyynnöstä opiskelijatyöpajoihin osallistujia mahdollisimman kattavasti eri tiedekunnista, tutkinto-ohjelmista ja opintojen vaiheista seuraavasti:

  • 12 kandivaiheen opiskelijaa suomenkielisistä tutkinto-ohjelmista
  • 12 maisterivaiheen opiskelijaa suomenkielisistä tutkinto-ohjelmista
  • 6 kv-maisteriopiskelijaa

Etsimme myös varajäseniä sairastumisten tai muiden aikatauluongelmien varalta.

Työpajojen toteutumiseksi toivomme sitovaa ilmoittautumista. Olemme yhteydessä osallistujiin vielä ennen verkkotyöpajaa lisätietojen merkeissä. Ilmoittaudu työpajaan viimeistään 19.4. klo 13:00 oheisen Forms-lomakkeen kautta (lomakkeen täyttäminen vaatii tunnistautumisen yliopiston tunnuksilla).

 

Lisätietoa työpajoista antaa

Yliopiston puolella
Kehittämispäällikkö Leena Ahrio, leena.ahrio@tuni.fi
Toiminnanohjauksen johtava asiantuntija Terhi Yliniemi, terhi.yliniemi@tuni.fi

Ylioppilaskunnan puolella
Koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen, tiia.virtanen@trey.fi