Monipuolista osaamista järjestötoiminnasta

Opiskeluvuoteni Tampereen yliopistossa ovat olleet unohtumatonta aikaa. Akateemisen sivistyksen kartuttamisen ohella olen saanut tutustua uusiin ihmisiin, kehittänyt ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojani sekä oppinut ajanhallintaa ja asioiden priorisointia. Oman osaamiseni kasvamisessa merkittävä rooli on ollut järjestötoiminnalla, johon olen osallistunut opintojen ohella. Itse olen esimerkiksi päässyt päätoimittamaan pamfletin, järjestänyt useita suuria tapahtumia ja organisoinut vaikuttamiskampanjan. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä kaikista niistä ainutlaatuisista mahdollisuuksista, joita opiskelujen ohella tapahtuva opiskelijajärjestötoiminta tarjoaa.

Valmistuvan opiskelijan tutkintotodistuksesta ilmenee vain pieni osa kaikesta osaamisesta, jota aktiiviselle järjestötoimijalle opiskeluaikana kertyy. Vaikka luottamustehtävässä toimimisesta on mahdollista saada muutama opintopiste ja merkintä opintosuoritusotteeseen, jää järjestötoiminnassa hankitun osaamisen sanoittaminen pitkälti yksilön itsensä vastuulle. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arvioinneissa on nostettu esiin erityisesti humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen kohdalla tarve vahvistaa opiskelijoiden kykyä sanoittaa omaa osaamistaan. Osaamisen sanoittamiseen tulisi tarjota opiskelijoille vielä vahvemmin tukea esimerkiksi ura- ja ohjauspalvelujen avulla.

Vaikka opintojen ohella tapahtuva järjestötoiminta tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia hankkia hyvin monenlaista osaamista, yliopistojen nykyinen rahoitusmalli kannustaa nopeasti suoritettaviin putkitutkintoihin. Tämä on huolestuttavaa, sillä opintoputkessa opiskelijalle jää entistä vähemmän aikaa osaamisen kartuttamiselle opintojen ulkopuolella ja esimerkiksi kiinnostaville sivuainekokeiluille. Sen sijaan, että opiskelijat pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti tutkinnon kanssa putkesta ulos, keskeistä olisi tarjota jokaiselle opiskelijalle aito mahdollisuus kerryttää omaa osaamistaan mahdollisimman monipuolisesti.

Tuomas Karvonen

Kirjoitus on osa Sitran Osaaminen näkyviin -viikkoja, joiden tarkoituksena on innostaa ja kannustaa kaikkia huomaamaan osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi.