Nyssen opiskelijalippu puhututtaa!

Helsingin hallinto-oikeus kumosi joulukuussa hallintolain vastaisena Helsingin seudun liikenneyhtymän (HSL) päätöksen siirtää opiskelijalipun alennus vain mobiilisovellukseen. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään sillä, ettei HSL:n hallitus ole tehnyt tarpeeksi selvitystyötä päätöksen tueksi. Myös Tampereen seudun joukkoliikenteessä, Nyssessä, opiskelija-alennuksen on viimeiset kaksi vuotta saanut myös ja ainoastaan mobiilisovelluksella.

Kun Tampereen joukkoliikenne valmisteli syksyllä 2020 muutosta siirtää opiskelija-alennus ainoastaan Nyssen mobiilisovelluksella käytettäväksi, ei TREYltä pyydetty kommenttia tai lausuntoa aiheeseen.TREY sai tietää tulevista muutoksista Tamperelaisen artikkelista 19.10.2020.

TREY pyrki vaikuttamaan opiskelija-alennuksen siirtämiseen ainoastaan mobiilisovellukseen julkaisemalla kannanoton opiskelija-alennusta koskevista muutoksista, ja lähettämällä sen Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle. Lopputulokseen kannanotto ei kuitenkaan vaikuttanut, joten TREY teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus ei tuottanut toimenpiteitä Nyssellä.

TREY toivoo, että Tampereen seudun joukkoliikenne vertaa prosessiaan HSL:n vastaavaan ja toteaa sen puutteelliseksi ilman, että asiantilan lainmukaisuutta tarvitsee selvittää hallinto-oikeudessa.

Uutisointia ja materiaalia aiheesta:

Visiiri: Visiiri selvitti: Nysse ei kuullut opiskelijoita mobiililippu-uudistuksessa – Treyn kantaa ei koskaan kysytty 

Aamulehti: Opiskelijat toivovat muutosta Nyssen opiskelija­lippuun, jonka saa vain puhelimelle – näin apulais­pormestari vastaa

Helsingin Sanomat: Oikeus: HSL:n opiskelijoille kaavailema lippumuutos on laiton

TREYn ja Tamkon kannanotto syksyllä 2020: Yhdenvertainen joukkoliikenne kuuluu kaikille opiskelijoille

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokous 16.12.2020: TREYn oikaisuvaatimus 28.10.2020 pidetyn kokouksen päätökseen siirtää opiskelija-alennus yksinomaan mobiilisovellukselle ja arvolipun opiskelija-alennuksesta luopumiseen