Opiskelija! Kerro mielipiteesi yliopiston sisäisestä rahoitusmallista viimeistään ke 29.4.

Mikä asia sun tiedekunnassa on tärkeää? Liittyykö se koulutukseen, tutkimukseen vai tiedekunnan yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen? Yliopistolla valmistellaan sisäistä rahoitusmallia, jossa on tulosperustaisia mittareita siitä miten rahoitus jaetaan tiedekunnille. Me opiskelijat voimme nyt vaikuttaa rahoitusmallin kehittämiseen.

Tampereen yliopistossa valmistellaan rahoitusohjauksen mallia eli ns. sisäistä rahoitusmallia, johon TREY on saanut kommentointimahdollisuuden. Tällä hetkellä tiedekunnilta on pyydetty lausuntoja tiedekuntien kohteettoman ns. vakauttavan rahoituksen osuudesta, jossa on kaksi osaa eli historiaperustainen ja tulosperustainen osuus. Nyt kommentteja haetaan tulosperustaisen osan mittareihin.

Yliopisto saa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) yliopistojen perusrahoitusta noin 193M€ vuosittain, joka jaetaan yliopiston sopiman käytännön mukaisesti. Vuosien 2021-2024 on OKM:n rahoituksen jakautumisessa yliopistoissa on käytössä uusi rahoitusmalli. Yliopistojen sisällä OKM:n rahoitusmalli voi vaihdella painotuksiltaan OKM:n mallista, jolloin voidaan huomioida yliopiston erityispiireet esimerkiksi alojen kirjo ja tukipalveluihin kohdistuvat tarpeet. Voit lukea lisää OKM:n rahoitusmallista Opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilta.

Tampereen yliopiston sisäinen rahoitusohjauksen malli määrittää ne perusteet, joilla yliopistomme saama rahoitus jakautuu yliopiston sisällä. Vuosien 2019 ja 2020 osalta rahoitus on määräytynyt kuluperustaisesti eli ns. historiaperusteisesti, jolloin rahoitustarvetta ohjaa edellisen vuoden rahoituksen tarve. Vuoden 2021 osalta muodostetaan uutta mallia, jossa tiedekuntien rahoituksessa yhtenä osiona on kohteeton perusrahoitus, joka jakautuu kuluperustaiseen ja tulosperustaiseen osuuteen.

Kohteeton perusrahoitus on merkittävä osa tiedekuntien rahoitusta. Nyt tiedekunnilta ja TREYltä halutaan lausuntoja siitä millaisia indikaattoreita eli mittareita mallissa voisi olla. Mittarit voivat olla uusia tai suoraan OKM:n rahoitusmallista. Jokaisen mittarin tulisi sisältyä johonkin seuraavista kolmesta ryhmästä, jotka ovat koulutus, tutkimus ja verkostoituminen, vaikuttavuus ja yhteistyö eli yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Hyvä mittari on sellainen, jota yliopisto voi luotettavasti kerätä ja sen muutoksia voi seurata. Mallissa tulosperustaisia mittareita muodostuu useita ja niillä voi olla erilainen suhdearvo toisiinsa nähden. Tiedekunta voi painottaa tiettyjä sen tärkeäksi kokemia mittareita enemmän kuin toisia. Osa mittareista voi olla yhteisiä ja osa tiedekunnan omia.

TREY valmistelee lausuntoa rahoitusmallista ja valmistelun tueksi halutaan kerätä meidän kaikkien opiskelijoiden näkemyksiä yliopiston sisäisestä rahoitusohjauksesta. Kommentteja kerätään alta löytyvällä kyselyllä. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa siihen, miten rahoitusohjauksen mallia valmistellaan Tampereen yliopistolla. Kysely on auki keskiviikkoon 29.4. klo 23:59 saakka.

Vastauksia käytetään TREYn lausunnon muodostamiseen, joka annetaan viimeistään 6.5..

Kyselyyn pääset seuraavasta linkistä: Kysely opiskelijoille yliopiston valmistelemasta rahoitusohjauksen mallista.

Lue myös Tampereen ylioppilaskunta TREYn rekisteri opiskelijoille suunnatun yliopiston valmisteleman rahoitusohjauksen malliin liittyvän kyselyn vastaajista, ennen kuin vastaat kyselyyn. Vastaamalla kyselyyn hyväksyt yhteystietosi keräämisen lausunnon muodostamista varten.

Lisätietoja asiaan liittyen antaa Tampereen ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija Jenny Vaara, p. 0503612847, jenny.vaara(a)trey.fi