Opiskelijan oppaan kehityskohtia työstetään yhdessä

Tampereen yliopiston uusi opiskelijan opas on herättänyt paljon keskustelua viime aikoina sen vaikeaselkoisuuden ja käyttöjärjestelmän epäkäytännöllisyyden vuoksi. Opetustarjontaan liittyvien tietojen oli tarkoitus päivittyä korkeakouluyhteisön kanaviin lukuvuoden alkuun mennessä, mutta valitettavasti puutteita on edelleen esimerkiksi kurssitiedoissa, hakutoiminnoissa ja informaation löytymisessä esimerkiksi tutkintorakenteista. Opiskelijan opas ei vielä nykyisessä muodossaan sovellu opintojen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun tai opiskelijoille olennaiseen tiedonhakuun.

Opiskelijalta edellytetään opintojen suunnittelua. Sen tulisi olla mahdollista ja tietojen pitäisi löytyä ilman, että suunnittelu kuormittaa opiskelijaa kohtuuttomasti.”, kommentoi ylioppilaskunnan puheenjohtaja Paula Sajaniemi Aamulehdelle.

Opiskelijan oppaaseen liittyvät ongelmat on tiedostettu, ja yliopisto korjaa tilannetta parhaillaan. Ylioppilaskunta tarjoaa tietoa ja tukea opiskelijan oppaan rakentuessa ja toimii yhteistyössä yliopiston kanssa opiskelijan oppaan kehittämisessä. Koska opiskelijan vastuulla on luoda oma henkilökohtainen opintosuunnitelma, ylioppilaskunta korostaa, että opiskelijalla on oltava saatavilla tarvittava tieto tämän vastuun toteuttamiseksi. Yliopiston ja ylioppilaskunnan yhteinen tahtotila on, että opintojen aloitus käy mahdollisimman mutkattomasti.

Tilanne saattaa vaikuttaa myös opiskelijan toimeentuloon, sillä joissakin tilanteissa Kela voi vaatia henkilökohtaisia opintosuunnitelmia, joiden laatiminen on tällä hetkellä haasteellista. Mikäli kohtaat vaikeuksia henkilökohtaisten opintosuunnitelmien toimittamisessa Kelalle, voit olla yhteydessä myös ylioppilaskunnan sosiaalipoliittisiin toimijoihin.

Tampereen yliopisto on koonnut erityisesti nykyisille opiskelijoille listan ohjeita liittyen uusiin järjestelmiin ja toimintatapoihin. Tsekkaa ne täältä.