Opiskelijatyöryhmä koulutusuudistuksen ja järjestelmäkehityksen suunnittelun tueksi

Päivitys 16.3.: Kiinnostuneiden opiskelijoiden tietoja kerätään oheisella GoogleForms -lomakkeella:  https://forms.gle/DJqJutGxiDi272G68.

Tarkoituksena on koota hieman pidempiaikainen opiskelijoiden suunnitteluryhmä, jonka kanssa voidaan käydä valmisteluvaiheessa opiskelijoiden näkökulmasta läpi suunnitelmia, jotka liittyvät yliopiston koulutusuudistuksen toteuttamiseen sekä osaltaan koulutukseen liittyvien järjestelmien käyttöönottoon ja kehittämiseen.

Toiveena on, että saisimme ryhmään edustajan ja varaedustajan/varaedustajia jokaisesta tiedekunnasta. Näin saataisiin katettua hyvin eri alojen näkemyksiä ja toisaalta yksittäisen opiskelijan kuormitusta osallistumisesta voidaan jakaa.

Toimintatapana on järjestää valmisteltuja työpajoja (n. 2 tuntia) säännöllisesti n. kerran kuukaudessa nyt keväällä sekä syksyllä 2020. Mikäli työpaja vaatii valmistautumista, esim. keskustelua kysymyksistä ainejärjestön aktiivien kanssa, tähän varattava aika on enintään 2 tuntia.

Ensimmäisenä tehtävänä ryhmälle olisi käydä läpi ja testata opiskelijoille Sisun käyttöönottoon liittyvät perusohjeet, jotka ovat valmisteltavina. Tähän on tarkoitus järjestää työpaja vielä maaliskuun aikana.

Toivottavasti saamme hyvän ryhmän aikaan, niin saamme jo valmisteluvaiheessa opiskelijoiden kannalta tärkeät asiat mukaan suunnitteluun. Ryhmän jäsenet voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen sami.hautakangas@tuni.fi.

Yhteistyöterveisin,
Sami Hautakangas
Koulutusuudistus, Opetussuunnitelmatyö ja opetussuunnitelmien kehittäminen, vastuuhenkilö
Koulutus ja oppiminen, koulutuksen johtamisen ja kehittämisen tukitiimi