Opiskelijoiden panos Prideen: Nuoret tasa-arvon edistäjinä

Pride-kuukausi on yhteisöllinen ja juhlava aika, jolloin ympäri maailman ajetaan ja vaaditaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia sekä lisätään ymmärrystä ja tietoisuutta moninaisuudesta. Pride on aina ollut liike, joka on nojannut aktiivisten yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen panokseen. Tänä päivänä myös opiskelijat ovat ryhmä, joka tuo voimakkaan panoksensa pride-kuukauden viettoon.

Opiskelijat ovat aina olleet edelläkävijöitä yhteiskunnallisissa liikkeissä ja muutoksen ajamisessa. Pride ei ole poikkeus tähän. Opiskelijat ovat nousseet eturintamaan, taistellen tasa-arvon ja syrjinnän purkamiseksi kaikilla koulutustasoilla. Olemme luoneet turvallisia tiloja opiskelu- ja asuinpaikoissa, jossa jokainen voi tuntea olonsa hyväksytyksi ja tervetulleeksi juuri sellaisena kuin on.

Yksi tapa, jolla opiskelijat ovat olleet ajamassa yhdenvertaisuutta, on opetus- ja koulutustoiminta. Useat opiskelijajärjestöt, HLBT+-yhdistykset ja muut aktiiviset opiskelijat ovat järjestäneet työpajoja, luentoja ja keskustelutilaisuuksia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista ja kulttuurista. Näin levitetään tietoa ja herätetään keskustelua, mikä on välttämätöntä asenteiden muutoksen ja syrjinnän vastustamisen kannalta.

Lisäksi me opiskelijat olemme tärkeitä ja aktiivisia osallistujia ja järjestäjiä Pride-marssien ja -tapahtumien ympärillä. Me olemme olleet näkyvästi läsnä eri maissa, kaupungeissa ja kampuksilla, kantaen ylpeydellä sateenkaaren värejä ja kannustaen muita liittymään mukaan. Opiskelijoiden osallistuminen tuokin sitä tarvittavaa energiaa ja nuorekasta intoa, joka auttaa luomaan voimakkaan ja kannustavan ilmapiirin.

Pride on ollut kautta historian tärkeä ilmiö ja on sitä edelleen. On tärkeä muistaa, että opiskelijayhteisö on yhteiskunnallisissa keskusteluissa niin sanotusti edelläkävijäjoukko ja unohdamme helposti tosiasiat oman yhteisömme ulkopuolella. Ympäri maailman ja myös meillä täällä Suomessa kompastellaan edelleen yhdenvertaisuudessa ja tasa-arvo ei toteudu läheskään joka tilanteessa. Meistä jokainen voi kuitenkin olla mukana murroksessa yksilöinä, opiskelijoina ja organisaatioiden siivittämänä.

Hyvää Pride-kuukautta kaikille! Muistakaa kantaa itsenne ylpeydellä.