Opiskelijoiden vaikuttamistyö kantoi hedelmää: Kampusten 24/7-alueiden normaalit kulkuoikeudet palautuvat 25. lokakuuta!

TREY, opiskelijajärjestöt ja opiskelija-aktiivit ovat tehneet yhdessä aktiivista vaikuttamistyötä opiskelijoiden kulkuoikeuksien palauttamiseksi kampuksille. Viime viikolla yliopiston johto päätyi pandemiaryhmän valmistelun pohjalta päättämään, että opiskelijoiden kulkuoikeuksia rajoitetaan vuoden loppuun asti. Otimme tähän kantaa, sillä koimme pandemiaryhmän sivuuttaneen vetoomuksemme linjauksia valmistellessaan. Tämän jälkeen opiskelijat esiintyivät myös mediassa Yle Tampereella ja kertoivat pettymyksestään yliopistoa kohtaan. Edustajiston jäsenistä ja muista opiskelija-aktiiveista koostuva ryhmä perusti #KampuksetKäyttöön-tempauksen, jossa opiskelijat siirtyisivät torstaina 14.10. klo 22 ulos tekemään sitä opiskelijatoimintaa, jota ei yliopiston tilarajoitusten myötä saanut toteuttaa kampuksella enää ilta-aikaan.

Kaikki tämä opiskelijoiden tekemä vaikuttamistyö kannatti: pandemiaryhmä tarkasteli tänään 14.10. päätöstään uudelleen, ja yliopiston johto linjasi sen pohjalta, että kampusten 24/7-alueiden normaalit kulkuoikeudet palautuvat 25. lokakuuta. Rehtori Mari Wallsin mukaan päätöksen taustalla olivat “erityisesti opiskelijoiden viestit asiassa ja heidän kanssaan käydyt keskustelut.”. Kiitämme pandemiaryhmää ja yliopiston johtoa opiskelijoiden tahtotilan kuulemisesta, ja kaikkia opiskelijoita, jotka toivat äänekkäästi esiin kampusten merkitystä heidän arjelleen. Opiskelijoiden edunvalvonta voitti tänään!

Intra-uutinen kulkuoikeuksien palautumisesta