Parempaa viestintää arvokkaiden kehitysehdotusten ansiosta!

TREYn viestinnän kehittämiskyselyn tulokset julkaistiin juuri – käy alkuun lukaisemassa ne omasta artikkelistaan! Edellinen vastaava kysely toteutettiin keväällä 2020, ja sittemmin niin sosiaalinen media kuin maailmakin on muuttunut paljon. Meidän viestinnän parissa työskentelevien osalta selkeimmät muutokset ovat tapahtuneet sosiaalisen median kanavien käytössä; siinä missä TREYn alkuaikoina Facebook oli meidän suosituin viestintäkanavamme, on se nyt joutunut väistämään Instagramin ja vuonna 2021 käyttöön otetun tiedotus-Telegramin tieltä. Tiedotus-Telegram otettiin käyttöön tämän edellisen viestinnän kehittämiskyselyn tulosten pohjalta, ja syksyllä me Ingán kanssa istumme alas pohtimaan, mitä konkreettisia toimenpiteitä tänä keväänä toteutetusta viestinnän kehittämiskyselystä seuraa. TREYn tämän vuoden toimintasuunnitelma nimittäin ohjaa meitä tarkastelemaan etenkin käyttämiämme viestintäkanavia, ja kyselyn tulokset antoivatkin arvokasta dataa siihen, mitä kanavia opiskelijat haluavat meidän käyttävän viestinnässämme! Olen itse tyytyväinen, että visuaalista ja audiovisuaalista viestintää painottava Instagram on noussut pääviestintäkanavaksemme, sillä koen, että siellä toteutettava viestintä on helpompaa tehdä hauskaksi, rennoksi ja kivan näköiseksi viestinnän informaatioarvoa unohtamatta.

Jo muutaman vuoden ajan videosisällön lisääminen TREYn viestintään enenevissä määrin on ollut viestintäsektorin toive ja tavoite, jonka toteuttamista jatkamme kyselyn tulosten innoittamana etenkin Instagramin puolella. Jatkamme Ajankohtaisten TREYkkösten kuvaamista ja pohdimme, mitä kaikkea voisimme viestiä esimerkiksi Instagram reels -formaatissa. Kuuma peruna on tietysti myös viime vuosina kovaa nousukiitoa tehnyt Tiktok, jonka käyttöönottoon liittyy toki opiskelijoiden tahtotilan lisäksi paljon resurssi- ja tietosuojakysymyksiä. Kehittämiskyselyn tulokset eivät yllättäen anteetkaan meille selkeää vastausta siitä, kannattaisiko TREYn tehdä Tiktok vai ei, joten tämä pohdinta jää nyt kesälomille mietintämyssyyn, jonka riisumme sitten syksyllä töihin palatessamme. Olen itse sitä mieltä, että viestinnässä kannattaa mennä sisältö edellä ja sitten pohtia sitä parhaiten palveleva formaatti ja kanava – mutta aina kun on sisällön ja resurssien kannalta mahdollista, tehdään hauska video! TREYn vastikään julkaistu uusi orientaatiovideo (linkki vie Youtubeen) on oma suosikkivideotuontantoni, joka on toivottavasti sen suuntaista rennon fiiliksen viestintää, jota meiltä kyselyssä toivottiin!

Kun purimme Ingán kanssa viestinnän kehittämiskyselyn tuloksia, päällimmäisin fiilis oli ilo ja kiitollisuus. Olemme kiitollisia ja otettuja siitä, kuinka paljon arvokkaita kehitysehdotuksia saimme viestintämme parantamiseksi. Kyselyn vastaajajoukko edustaa taustoiltaan laajalti meidän opiskelijayhteisöämme, ja vastauksista välittyi aito halu olla osana kehittämässä TREYn viestintää opiskelijoita palvelevampaan suuntaan. Tämä on asia, jonka eteen me teemme töitä päivittäin, ja on sydäntä lämmittävää saada sen työn tueksi juuri niiden toiveita, joita tekemämme työ koskettaa. Me teemme parhaamme sen eteen, että ylioppilaskunnan viestintä olisi yhtä aikaa informatiivista ja opiskelijoita hyödyttävää sekä hauskaa, rentoa ja kutsuvaa. Se ei aina ole helpoin yhtälö, mutta konkreettista palautetta saamalla olemme taas lähempänä onnistumista. Olemme suunnitelleet syksylle useita viestintäkampanjoita, jotka toivottavasti puhuttelevat ja puhuttavat yhteisössämme. Ryhdymme myös konkreettisiin toimenpiteisiin etenkin uutiskirjeen, tiedotus-Telegramin ja nettisivujen kehittämiseksi. Järjestöjen tapahtumien tuominen viestintäämme on jaettu toive, johon toivottavasti löydämme alkusyksystä hyvän keinon!

Itselleni tärkeiksi teemoiksi kyselyn tuloksista, siis edellä mainittujen lisäksi, nousivat etenkin TREYn kampusnäkyvyys ja nettisivujen kehittäminen. TREYn näkyvyys Hervannan ja keskustan kampuksilla on hyvällä mallilla, mutta meidän tulee tehdä lisää töitä, jotta myös esimerkiksi Kaupissa ja Porissa opiskelevat TREYläiset kokisivat ylioppilaskunnan omakseen ja ylipäätään näkisivät ylioppilaskunnan läsnäolon kampuksillaan. Tämän eteen pohdimme koko TREYn toimiston voimin toimenpiteitä syksyllä. Nettisivujen kehittäminen ja mahdollinen rakenneuudistus ovat puolestaan omia lempilapsiani, jotka eivät ole vielä päässeet parrasvaloon. Olemme toimistolla haaveilleet jo muutaman vuoden verkkopohjaisen yhdistysoppaan toteuttamisesta, ja sen kanssa käsi kädessä kulkisi mukavasti nettisivujen rakenneuudistus. Tämän tasoiset uudet avaukset ja uudistukset kuitenkin tarvitsevat niin rahallista kuin henkilöresurssia, joten näihin pohdintoihin palattaneen syksyllä ensi vuoden toimintasuunnitelmaa ja talousarviota suunnitellessa.

Jännitin vähän tätä kevättä, sillä viestinnän kehittämiskysely on hyvin konkreettinen palaute myös nimenomaan omasta työstäni, vaikka viestintäsektori ei todellakaan ole ainoa, joka TREYn viestintää toteuttaa. Olen työskennellyt TREYn viestinnän parissa koko sen lyhyen olemassaolon ajan, ja minulle merkitsee todella paljon, kuinka kyselyn vastaajat käyttivät mahdollisuutensa antaa kehitysehdotuksia viestinnästämme niin tunnollisesti ja lämpimästi. Näiden arvokkaiden kehitysehdotusten ansiosta TREYn viestintä tulee olemaan entistä parempaa. Kiitos!

TREYn viestintäsektori ja lainaus blogitekstistä.

♥:llä TREYn viestintäsektori eli viestinnän ja vaikuttamisen asiantuntija Saana (oikealla) ja viestinnästä vastaava hallituksen jäsen Ingá (vasemmalla)