Perheellinen opiskelija: vastaa kyselyyn!

Oletko perheellinen opiskelija? Oletko kohdannut haasteita yliopistolla? Missä asioissa tarvittaisiin lisää tukea?

Tampereen ylioppilaskunta järjestää kyselyn perheellisille opiskelijoille. Tällä kyselyllä on tarkoitus kartoittaa Tampereen yliopiston perheellisten opiskelijoiden tilannetta sekä toiveita. Tampereen ylioppilaskunnan on tarkoitus luoda selkeämmät toimintatavat perheellisiin opiskelijoihin liittyvään vaikuttamistyöhön ja tästä kyselystä saatua dataa on tarkoitus hyödyntää vaikuttamistyön suunnittelussa. Kysely on suunnattu perheellisille opiskelijoille, joilla on lapsia vielä kotona.

Vastausaika kyselyssä on 11.9.-30.9.2023.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja kyselyyn vastataan anonyymisti. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä yksittäiset vastaajat ole tunnistettavissa tuloksista.

Kyselyyn pääset vastaamaan täällä.

Mikäli kyselystä herää kysymyksiä, voitte olla yhteydessä TREYn sosiaalipoliittiseen asiantuntijaan Laura Kaipiaan (laura.kaipia@trey.fi).