Pienillä teoilla kohti yhdenvertaisempaa yliopistoa

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan (Tamy) ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (TTYY) vuonna 2018 toteuttamassa yhdenvertaisuuskyselyssä reilu 80% vastaajista koki yliopiston ilmapiirin olevan tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta tukeva. Samaan aikaan kuitenkin yli 40% vastaajista ei joko tiennyt tai ollut varma, miten toimisi tilanteessa, jossa opetus ei ole tasa-arvoista tai yhdenvertaista. Noin 70% vastaajista koki opiskelijatoiminnan yhdenvertaiseksi, mutta noin 30% koki, että alkoholinkäyttö vaikuttaa opiskelijan saamaan kohteluun.

Tänä vuonna TREY tekee ensimmäistä omaa yhdenvertaisuuskyselyään. Onko tilanne muuttunut vuodesta 2018? Millainen tilanne on nykyisessä yliopistossamme?

Yhdenvertaisuuden edistäminen on kaikkea ylioppilaskunnan ja yliopiston toimintaa läpileikkaava teema. Yhdenvertaisuusvaikutukset tulee arvioida kaikkia päätöksiä tehdessä. Kiinnittämällä huomiota yhdenvertaisuuteen voidaan varmistaa, että yliopistomme on kaikille mukava ja turvallinen paikka opiskella, kehittyä ja viettää aikaa. Jotta kehittämistyötä voidaan tehdä, on tarpeen kerätä tietoa asioiden nykytilasta ja niistä haasteista, joita opiskelijat kohtaavat niin opinnoissaan, kuin opiskelijatoiminnassa. Tämän työn tueksi TREYllä on yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka päivittämiseen yhdenvertaisuuskyselykin tähtää.

Jotta ongelmakohtiin voidaan tarttua, täytyy niistä tietää. Loppuvuodesta 2020 naisopiskelijoiden kohtaama häirintä nousi esiin mediassa. Kun ongelmista puhuttiin, niihin reagoitiin ja niille etsittiin ratkaisuja. Muita TREYn tietoon tuotuja yhdenvertaisuushaasteita ovat mm. yliopiston tilojen esteellisyys, riittämättömät sukupuolineutraalit wc-tilat ja se, että nimenmuutos yliopiston järjestelmiin ei edelleenkään onnistu omalla ilmoituksella.

Yhdenvertaisuussektorilla ajankohtaisia teemoja ovat tänä vuonna mm. TREYn linjapaperin päivittäminen ja mitä kirjaamme sinne yhdenvertaisuudesta. Millaista antirasistista työtä teemme ja onko ylioppilaskunta feministinen? Muun muassa näistä asioista edustajistomme pääsee linjaamaan. Yliopistomme uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on myös valmisteilla ja haluamme varmistaa, että opiskelijat näkyvät suunnitelmassa yhtä merkittävänä ryhmänä, kuin yliopiston henkilöstökin.

Yksilön paras vaikuttamiskeino on ongelmakohdista puhuminen ja epäasiallisesta käytöksestä huomauttaminen. Jokainen voi omalla toiminnallaan luoda ympärilleen yhdenvertaisempaa ja turvallisempaa tilaa. Ongelmakohdista kertomiseen on nyt tarjolla helppo väylä; vastaa TREYn yhdenvertaisuuskyselyyn! Jokainen vastaus maalaa meille parempaa kuvaa yhteisömme nykytilasta ja auttaa meitä suunnittelemaan toimenpiteitä sen parantamiseksi. Yhdenvertaisuus ei aina vaadi suuria tekoja, vaan pienestä on hyvä aloittaa. Aloita sinä vastaamisesta!