TREY toivottaa hyvää Pride-kuukautta!

Pride-juhlan viesti ulottuu ajassa molempiin suuntiin. Kun katsomme taaksepäin, muistamme tasa-arvon edelläkävijöiden pitkää ja sitkeää työtä, jonka ansiosta ihmisen sukupuolen ilmenemistä ja seksuaalisuuden mieletöntä kirjoa on alettu ymmärtää uudella tavalla ympäri maailman. Ja kun katsomme eteenpäin, näemme siellä tulevaisuuden, jossa nämä erot hyväksytään yhä paremmin osaksi inhimillistä elämää, ja jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus itseilmaisuun ja identiteettiin.

Me opiskelijat olemme valtavan moninainen joukko ihmisiä, ja Pride on moninaisuuden juhlaa: sen juhlaa, että jokainen meistä on yksilö yksilöllisine ominaisuuksineen, haaveineen ja haavoineen, ja jokainen yhtä arvokas sukupuoleen, seksuaalisuuteen tai muihin ominaisuuksiin katsomatta. Meille opiskelijoille yhteistä on halumme oppia ja ymmärtää maailmaa ja sen ilmiöitä pintaa syvemmältä. Priden aikana voimme juhlia edistystä, jonka myötä monet ennakkoluulot ovat saaneet väistyä tutkitun tiedon ja paremman ymmärryksen tieltä.

Meillä on vielä tehtävää, jotta kaikilla meistä olisi yhtä hyväksytty ja hyvä olla ja opiskella tässä yhteiskunnassa. Nyt on kuitenkin aika juhlia jo otettuja edistysaskeleita. Siispä oikein ihanaa ja aurinkoista Pridea kaikille!