Rasismi koulutuspolun kompastuskivenä

TREY osallistuu monien muiden tahojen tapaan oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun Olen Antirasisti-kampanjaan. Kampanjan tavoitteena on oikeusministeriön sivujen mukaan rohkaista ihmisiä toimimaan omassa arjessaan sekä kannustaa pohtimaan rasismin vaikutuksia laajemmin yhteiskunnassa.

Monikulttuurisuus ja rasismi ovat olleet jatkuvasti esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa 2010-luvulla. Politiikassa keskustelu on ollut paikoin hyvinkin räväkkää, ja siihen on sekoittunut vahvasti myös populistisia aineksia. Koska politiikassa on tapana kärjistää asioita, kertoa tarinoita sekä kerätä niitä kuuluisia irtopisteitä, on hyvä toisinaan pysähtyä tutkimaan asioita myös syvemmin.

Koulutuksen kentällä on käyty paljon laajaa, analyyttista ja rehellistä keskustelua monikulttuurisuuden tuomista mahdollisuuksista ja haasteista. Siis sellaista keskustelua, josta ei saa revittyä kohauttavia iltapäivälehtien otsikoita tai herätettyä someraivoa.

Monikulttuurisesta helsinkiläislähiöstä kotoisin olevana nuorena olen käynyt päiväkotini ja kouluni monista eri taustoista tulevien ihmisten kanssa. Vaikka elimme hyvin monikulttuurisessa ympäristössä, moninaisuus opettajakunnassa loisti poissaolollaan. Tiedetään, että Suomessa asuvat ulkomaalaistaustaiset pääsevät muita harvemmin korkeakoulupolulle, ja vielä harvemmin opettajiksi (Lähde: Karvi). Myös oppimiserot maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä ovat Suomessa Pisa-kokeiden perusteella OECD-maiden suurimmat (Lähde: Yle).

Oppimiserojen voidaan katsoa johtuvan sekä yksilöllisistä että yhteiskunnallisista tekijöistä. Yksilöllisiä tekijöitä voivat olla muun muassa heikko kielitaito, matala sosioekonominen tausta, traumaperäinen stressi (etenkin pakolaislapsilla), neuroepätyypillisyys tai jokin muu oppilaan oppimista haittaava tekijä. Yhteiskunnallisia tekijöitä taas voivat olla esimerkiksi oppimisen tuen riittämättömyys, oman äidinkielen opetuksen puute (edellytys vieraan kielen oppimiselle), aliresursoitu S2-opetus, kulttuurisensitiivisyyden puute, eriarvoinen kohtelu opettajien toimesta tai suoranainen rasismi.

Itse asiassa opetushenkilöstön asenteiden ja ennakkoluulojen on tunnistettu vaikuttavan monikulttuuristen oppilaiden koettuun kouluhyvinvointiin merkittävästi. Useat kantaväestöön kuulumattomat oppilaat ovat kertoneet koetusta eriarvoisesta kohtelusta kantaväestöön kuuluviin oppilaisiin verrattuna. Olen itsekin henkilökohtaisesti todistanut, sekä omina kouluaikoina että kentällä tänä päivänä, opetushenkilöstön puhuvan monikulttuurisista oppilaista etenkin ongelmatilanteissa tiettyyn sävyyn, josta on havaittavissa ongelmien syiden johtamista juuri oppilaan monikulttuuriseen taustaan.

Koulutuksen kentällä on onneksi herätty ja lähdetty aktiivisesti edistämään antirasismia. Antirasistisella koulutuksella ja pedagogiikalla pyritään puuttumaan varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa esiintyviin rasistisiin asenteisiin ja ennakkoluuloihin, jotka ovat haitaksi monikulttuuristen lasten ja nuorten hyvinvoinnille päiväkodeissa ja kouluissa. Esimerkiksi Suomen opettajaopiskelijat vaativat kannanotossaan 4.6.2020 antirasismin lisäämistä opetussuunnitelmiin (Lähde: SOOL). Sittemmin esimerkiksi Helsinki on tänä vuonna ilmoittanut järjestävänsä antirasismikoulutusta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstölleen (Lähde: Helsingin kaupunki).

Antirasismi ei ole kuitenkaan pelkkiä kirjauksia ja kouluttautumista. Se on tekoja ja omien sisäisten prosessien tunnistamista sekä niiden aktiivista työstämistä. Antirasismin avulla tullaan koulutuksen kontekstissa tietoisiksi esimerkiksi niistä yksilöllisistä ja yhteiskunnallisista rakenteista ja asenteista, jotka vaikeuttavat kantaväestöön kuulumattomien oppilaiden pääsyä korkeakoulutukseen. Jotta koulutuksellinen tasa-arvo voi aidosti toteutua, on näitä rakenteita pystyttävä purkamaan jo koulutuspolun alkupäästä.

Aatu Korhonen, TREYn hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava

Lähteet:

Karvin tiivistelmäjulkaisu Taustalla on väliä: Ulkomaalaistaustaiset opiskelijat korkeakoulupolulla

Ylen uutinen: “En olisi odottanut tätä sinulta”, sanoi opettaja – Suomessa maahanmuuttajataustaiset oppivat huonommin kuin muut, tutkijan mukaan syrjintä rehottaa

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n kannanotto Antirasismi opetussuunnitelmiin

Kestävä Helsinki: Antirasismikoulutus tekee kouluista turvallisempia – katso video