Sisu on täällä! Opiskelijoiden sähköiset palvelut uudistuvat

Opiskelijoiden sähköiset palvelut uudistuvat tänä syksynä Sisun ja Opiskelijan Intratoimintojen lanseeraamisen myötä. Myös Opiskelijan opas on kokenut uudistuksia! Lisää tietoa opiskelijoiden sähköisten palveluiden muutoksesta löytyy Intrasta.

Sisu

Opintotietojärjestelmä Sisu on pian täällä! Sisu julkaistaan opiskelijoille 5. elokuuta ja sen kautta opiskelijat suunnittelevat opintonsa, ilmoittautuvat opetukseen ja asioivat sähköisesti Sisussa.

Opiskelijan Intratoiminnot

Intrakin uudistuu Sisun käyttöönoton myötä ja tuo nyt opiskelijoille aiempaa enemmän sisältöä! Opiskelijoiden Intratoiminnot tuovat Intraan widgetit, jotka sisältävät mm. tietoa kursseista, tenteistä, opintosuorituksista ja tapahtumista. Intrasta löydät siis vastaisuudessa yhteisön uutisten lisäksi kalenterin ja tärkeitä ilmoituksia taustajärjestelmistä! Widgetit eli pienoisohjelmat tuovat Intraan tietoa mm. Sisusta ja Examista. Opiskelijan Intratoiminnot julkaistaan yhdessä Sisun kanssa.

Sisu ja Intran widgetit sekä muut käyttöön otettavat järjestelmät korvaavat vanhojen yliopistojen aikaiset oppimisympäristöt, jotka poistuivat kesällä tapahtuneen järjestelmien käyttökatkon myötä.

Opiskelijan opas

Opiskelijan oppaan opintotietonäkymä on saanut uuden ulkoasun maanantaina 3. elokuuta. Uusi ulkoasu selkeyttää hakuominaisuuksia ja suodattimia. Lukuvuodesta 2020-2021 alkaen koko Tampereen yliopiston opetustarjonta löytyy Opiskelijan oppaan opetussuunnitelmajulkaisusta. Opiskelijan opasta on kehitetty aktiivisesti palautteen pohjalta, joten suuri kiitos kaikille kehitystyöhön osallistuneille! Lisätietoa Opiskelijan oppaan uudistuksista löydät Intrasta.