Sisu tulee, oletko valmis?

Elokuussa puhaltavat jälleen muutokset tuulet, sillä yliopistoyhteisö siirtyy uusiin yhteisiin tietojärjestelmiin! Sisu on elokuussa lanseerattava opetuksen, opiskelun ja opintohallinnon järjestelmä koko yliopistoyhteisölle. Sisussa hoidetaan henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS), kurssi-ilmoittautumiset, suoritusmerkinnät, todistukset ja sähköinen asiointi. Sisu tulee korvaamaan seuraavat järjestelmät: NettiOpsu, Opiskelijan työpöytä, POP, ROCK, Oprek ja HOPS. Sisuun siirtymisellä on vaikutuksia yhteisön arkeen, sillä uudistuksen myötä siirretään suuri määrä tietoa poistuvista järjestelmistä uusiin, mikä aiheuttaa kesällä järjestelmien käyttökatkon.

Keskustan ja Kaupin opetustarjonta lukuvuodelta 2019–2020 löytyy jo Sisusta ja ensimmäisen vuoden opiskelijat näillä kampuksilla käyttävät jo Sisua opintojensa suunnitteluun. Kevään aikana kaikkien yliopiston opiskelijoiden tulisi päästä kirjautumaan Sisuun.

Sisun käyttöönotto pähkinänkuoressa

Sisun lanseeraus ja sen myötä tapahtuva opintotietojärjestelmäuudistus aiheuttaa opiskelijoiden näkökulmasta etenkin kaksi merkittävää muutosta arkeen:

  • Järjestelmien käyttökatko: Yliopiston tietojärjestelmät ovat täysin kiinni 18.6.–4.8. Hervannan järjestelmistä POP, HOPS ja Kaiku ovat kiinni ja poistuvat käyttökatkon jälkeen. Keskustan järjestelmistä kiinni ovat Nettiopsu, Opiskelijan työpöytä (OTP), Tenttis, Kurssipalaute ja Harri. Kaikkien opiskelijoiden tiedot siirretään uusiin järjestelmiin 22.6.–6.7.
  • Valmistuminen: Jos haluat valmistua tänä keväänä, sinun tulee jättää todistushakemus viimeistään 27.5. Valmistuminen kevätlukukaudella ei ole mahdollista 17.6. jälkeen. Heinäkuussa ei myönnetä todistuksia. Syksyn valmistumisaikatauluista päivittyy tietoa Intraan tänne.

Sisun käyttöönoton aikataulu

Helmikuussa yliopisto tarjoaa Sisu-koulutuksia ainejärjestöille.

Maaliskuussa on tavoitteena, että opiskelijat pääsisivät luomaan ensi lukuvuoden mukaisia HOPSejaan. Koko yliopiston opetussuunnitelma löytyy Sisusta. Yliopisto järjestää Sisu-infoja opiskelijoille ja kouluttaa tuutoreita uudistukseen liittyen.

Huhtikuussa koko yliopiston opetustarjonta löytyy Sisusta ja viimeistään nyt opiskelijat pääsevät luomaan ensi lukuvuoden HOPSejaan. Opinnäytetyö on palautettava viimeistään huhtikuussa, jos haluaa valmistua kevätlukukaudella.

Toukokuussa lukuvuosi-ilmoittautuminen aukeaa. Todistushakemukset tulee jättää viimeistään 27.5., jos haluaa valmistua keväällä.

Kesäkuussa koittaa järjestelmäkatko ja opiskelijarekisterimigraatio. Järjestelmät ovat täysin kiinni 18.6.–4.8., ja opiskelijoiden tietojen siirto tapahtuu 22.6.–6.7. Hervannan järjestelmistä POP, HOPS ja Kaiku ovat kiinni ja poistuvat käyttökatkon jälkeen. Keskustan järjestelmistä kiinni ovat Nettiopsu, OTP, Tenttis, Kurssipalaute ja Harri. Jatkavien opiskelijoiden ei ole mahdollista ilmoittautua läsnäolevaksi järjestelmien kiinni olon aikana. Lukuvuosi-ilmoittautuminen aukeaa jatkaville opiskelijoille 13. heinäkuuta.

Elokuussa koittaa Sisun käyttöönotto! Sisu aukeaa opiskelijoille 5.8. Opiskelijat pääsevät tekemään HOPSejaan ja ilmoittautumaan kursseille sekä saavat käyttöönsä kalenterin ja sähköisen asioinnin. Opintojen suoritukset kirjataan Sisuun. Ilmoittautuminen ensimmäisen periodin opintojaksoille on auki 5.8.–19.8. ja ilmoittautuakseen tulee olla läsnäoleva opiskelija. Lukuvuosi-ilmoittautuminen sulkeutuu 3.9.

Samaan aikaan Sisun kanssa otetaan käyttöön uudet Opiskelijan Intra-toiminnot, jotka parantavat Intran käytettävyyttä ja tuovat opintojen suunnittelua helpottavia toiminnallisuuksia Intraan. Näihin kuuluvat mm. Sisu-herätteet, joiden avulla Sisu ja Intra linkittyvät kätevästi toisiinsa.

Sisuun siirryttäessä opiskelijanumeroita on muotoiltu uudelleen vanhojen opiskelijarekistereiden opiskelijanumeroiden päällekkäisyyksien vuoksi. Lue lisää opiskelijanumeroiden muuttumisesta yliopiston Intrasta.

Ensimmäiset lukuvuoden 20–21 todistushakemukset ovat haettavissa 5.8. alkaen Sisusta. Tämä edellyttää vuoden 20–21 hyväksyttyä HOPSia. Opintohallinto käsittelee hakemuksia kolmen viikon kuluessa.

Sisun käyttöönotossa elo–syyskuussa auttavat Sisu-kummit ja kaikilla kampuksilla järjestettävät Sisu pop up -pisteet.


Lisätietoja Sisun käyttöönotosta ja tulevista muutoksista voi kysyä osoitteesta opintotietojärjestelmät.tau@tuni.fi Intrassa tiedotetaan käyttöönoton etenemisestä.

Ylioppilaskunnassa Sisuun liittyvissä kysymyksissä auttavat koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen (tiia.virtanen@trey.fi, 040 713 0077) ja viestintäasiantuntija Saana Hytönen (saana.hytonen@trey.fi, 050 361 2454).