TREY lausui tekniikan alan koulutusvastuun laajentamiseen liittyen

Tampereen ylioppilaskunta antoi kommenttinsa Tampereen yliopistolle heille tulleeseen Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntöön. Asia liittyi tekniikan alan koulutusvastuun laajentamiseen Turun yliopistossa kone- ja materiaalitekniikan alalle. Lausuntopyyntö oli lähetetty kaikille tekniikan koulutusvastuun yliopistoille. Lyhyesti: Korkeakouluverkon laajentaminen tehtävä siten, että varmistetaan koulutuksen ja…

Lue lisää