TREY lausui tekniikan alan koulutusvastuun laajentamiseen liittyen

Tampereen ylioppilaskunta antoi kommenttinsa Tampereen yliopistolle heille tulleeseen Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntöön. Asia liittyi tekniikan alan koulutusvastuun laajentamiseen Turun yliopistossa kone- ja materiaalitekniikan alalle. Lausuntopyyntö oli lähetetty kaikille tekniikan koulutusvastuun yliopistoille.

Lyhyesti:

  • Korkeakouluverkon laajentaminen tehtävä siten, että varmistetaan koulutuksen ja tutkimuksen korkea laatu. Rakenteiden, toimien ja resurssien on oltava kunnossa.
  • Korkeakouluilla on oltava mahdollisuus rakentaa omanlaisia profiileita, joka huomio sivistyksen ja autonomian lähtökohdat.
  • Haluamme, että yliopistot tekevät tiivistä yhteistyötä, jota edistetään pitkäjänteisesti.
  • Kuullaan alueen korkeakoulujen toivetta edistää tavoitettaan.

Tutustu koko lausuntoon linkin takaa. Lausunto löytyy sivulta edunvalvontaviestintä – kannanotot ja lausunnot

Olemme pahoillamme, että lausunto on vain suomeksi. Kommentit annettiin Tampereen yliopistolle.