TREY lausui tekniikan alan koulutusvastuun laajentamiseen liittyen

Tampereen ylioppilaskunta antoi kommenttinsa Tampereen yliopistolle heille tulleeseen Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntöön. Asia liittyi tekniikan alan koulutusvastuun laajentamiseen Turun yliopistossa kone- ja materiaalitekniikan alalle. Lausuntopyyntö oli lähetetty kaikille tekniikan koulutusvastuun yliopistoille.

Lyhyesti:

  • Korkeakouluverkon laajentaminen tehtävä siten, että varmistetaan koulutuksen ja tutkimuksen korkea laatu. Rakenteiden, toimien ja resurssien on oltava kunnossa.
  • Korkeakouluilla on oltava mahdollisuus rakentaa omanlaisia profiileita, joka huomio sivistyksen ja autonomian lähtökohdat.
  • Haluamme, että yliopistot tekevät tiivistä yhteistyötä, jota edistetään pitkäjänteisesti.
  • Kuullaan alueen korkeakoulujen toivetta edistää tavoitettaan.

Lausunto löytyy kokonaisuudessaan alta:

Tampereen ylioppilaskunta (TREY) kiittää Tampereen yliopistoa mahdollisuudesta lausua kantansa Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntöön Turun yliopiston tekniikan alan koulutusvastuun laajentamiseen kone- ja materiaalitekniikan alalle.

Tampereen ylioppilaskunnan mielestä korkeakouluverkon laajentamisessa on otettava erityisesti huomioon se, miten koulutuksen ja tutkimuksen korkea laatu varmistetaan. Uuden koulutusvastuun alalla opetuksen on perustuttava ajantasaiseen tutkimustietoon ja huolehdittava sen korkeatasoisuudesta. Alueen osaamisvajetta ei paikata, jos rakenteet, toimet ja resurssit eivät ole kunnossa. Yliopistojen perustehtävien hoitamiseksi on turvattava riittävä valtion perusrahoitus. Korkeakoulupaikkojen lisääminen valtakunnallisesti ei saa tarkoittaa opetuksen laadun heikentymistä, vaikka aloituspaikkoja lisättäisiin merkittävästi.

Mielestämme on tärkeää kuunnella korkeakoulujen halua rakentaa erilaisia profiileja ja tukea alueidensa osaamistarpeita. Muistetaan, että yliopistojen rooli on myös sivistyksellinen. Profiloitumiskehityksessä yliopistojen autonomiaa on kunnioitettava. Korkeakouluverkon kehittämisen tulisi tapahtua koulutusvastuun osalta siten, että koulutusmäärät määritellään valtakunnallisesti yhteistyössä korkeakoulujen ja valtion välillä. Haluaisimme muistuttaa, että korkeakouluverkon rakenteellisen kehittämisen tulee tapahtua vuorovaikutuksessa kaikkien keskeisten toimijoiden kanssa, niin ministeriön, yliopistojen, opiskelijoiden kuin muiden tarpeellisten sidosryhmien kanssa. Pidämme kummallisena, että kysymys koulutusvastuun laajentamisesta on lähetetty vain korkeakouluille

Lähtökohtana on oltava, että yliopistot tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään, niin opetuksen kuin tutkimuksen saralla. Mielestämme Tekniikan alan yhteistyöyliopisto Fitech on hyvä keino edistää tätä tavoitetta. Fitech tuo tekniikan alalla samankaltaisia osaamisprofiileja kouluttavien yliopistojen ajankohtaiseen tutkimustietoon perustuvaa koulutusta yhteen ja tarjoaa opiskelijoilleen joustavia opintopolkuja. Korkeakoulutuksen kehittämisen on kuitenkin pohjauduttava pitkäjänteiseen työhön. Uuden vahvempaan yhteistyöhön perustuvan järjestelmän luominen vaatii panostuksia ja tulevaisuususkoa, joka on nyt aloitettu verkostomaisesti yhteistyössä tekniikan alan yliopistojen kesken. Kuulisimme asian edistämisessä alueen korkeakoulujen toivetta jatkaa tekniikan alan koulutuksen kehittämistä Lounais-Suomen alueella.

Jatkossakin korkeakouluverkon on oltava riittävän kattava ja laadukas, jolloin se tarjoaa saavutettavat yhdenvertaiset mahdollisuudet korkeakouluopintoihin hakeutumiseen.

Paavo Antikainen
hallituksen varapuheenjohtaja Tampereen ylioppilaskunta

Venla Monter
Pääsihteeri
Tampereen ylioppilaskunta

Lisätietoja:
Jenny Vaara
Koulutuspoliittinen asiantuntija
p. 0503612847
jenny.vaara@trey.fi