Tampereen korkeakouluopiskelijoiden avoin kirje budjettineuvottelijoille

Me Tampereen korkeakouluopiskelijat olemme lähettäneet avoimen kirjeen budjettineuvotteluihin pääministeri Antti Rinteelle, valtiovarainministeri Mika Lintilälle, kulttuuri- ja tiedeministeri Hanna Kososelle, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikolle ja Pirkanmaan 19 kansanedustajille.

Avoin kirje budjettineuvottelijoille

Me opiskelijat vaadimme teitä turvaamaan korkeakoulujen perusrahoituksen takaamalla hallitusohjelmassa luvatut 40 + 20 miljoonan euron tasokorotukset. Muutoin edessä on tutkintojen laadun heikkeneminen ja edelleen kasvavat mielenterveyden ongelmat.

Korkeakouluilta on leikattu 2010-luvulla rahoitusta yli 300 miljoonaa euroa, mikä on näkynyt henkilöstövähennyksinä erityisesti opintojen tukipalvelussa. Esimerkiksi ammattikorkeakouluissa on vähennetty 15 % opetushenkilökunnasta vuoden 2012 jälkeen. Opiskelijalle leikkaukset näkyvät lähiopetuksen vähenemisenä, arviointien hidastumisena sekä ohjauspalveluiden riittämättömyytenä.

Opetus- ja tutkimushenkilökunnalle on siirtynyt tukipalveluiden leikkausten vuoksi perustyön päälle hallinnollisia tehtäviä. Tämä on tehotonta resurssien käyttöä. Kuormittuneet työntekijät kokevat kiirettä ja pahoinvointia, mikä heijastuu myös opiskelijoihin. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2016) mukaan opiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat kasvaneet dramaattisesti 2000-luvun aikana. Hyvinvointiin panostamalla voimme kääntää kehityksen, tukea opintojen maaliin saattamista ja varmistaa työkyvyn ylläpidon.

Riittävällä perusrahoituksella turvataan korkeakoulujen arjen pyörittäminen. Toiminnan peruspalikoiden tulee olla kunnossa, jotta korkeakoulut kykenevät sekä tuottamaan laadukkaita tutkintoja ja kansainvälistä huippututkimusta että vastaamaan yhdessä sovittuihin korkeakouluvision tavoitteisiin. Jatkuvan oppimisen uudistus, hakijasuman leikkaaminen ja korkeakoulurajat ylittävä verkostomainen koulutus ovat kaikki saavutettavissa, mikäli budjettiriihessä tehdään eteenpäin katsovia päätöksiä.

Tampereen korkeakouluopiskelijoiden puolesta,

Paula Sajaniemi
Hallituksen puheenjohtaja
Tampereen ylioppilaskunta

Anna Laurila
Hallituksen puheenjohtaja
Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta