Tampereen yliopisto ja TREY allekirjoittivat järjestötilojen käyttösopimuksen

Tampereen yliopisto tukee opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja opiskelijajärjestöjen toimintaa antamalla järjestöjen käyttöön tiloja eri kampuksilta. Järjestötiloja on käytössä noin 80 järjestöllä. Tampereen yliopisto ja Tampereen ylioppilaskunta (TREY) ovat nyt allekirjoittaneet yhdessä valmistelemansa järjestötilojen käyttösopimuksen. Käyttösopimus on lähtenyt myös järjestöille allekirjoitettavaksi.

Tiloja koskeva käyttösopimusluonnos on ollut järjestöillä tutustuttavana, ja siitä on kerätty palautetta huhtikuussa. Yliopiston ja järjestöjen yhteinen keskustelutilaisuus aiheesta järjestettiin 3.5. Tampereen yliopisto ja TREY allekirjoittivat yhdessä valmistellun sopimuksen 24.5. Käyttösopimus on lähtenyt myös järjestöille allekirjoitettavaksi.

Korkeakouluyhteisön järjestyssääntöjen mukaan korkeakouluyhteisön jäsenillä on oikeus turvalliseen, yhdenvertaiseen sekä tasa-arvoiseen opiskelu- ja työympäristöön. Käyttösopimuksen tavoitteena on varmistaa tämä oikeus, sopia yhteisesti järjestötilojen ja niiden varastotilojen käyttöehdoista sekä tukea yhteisöllisyyden toteutumista turvallisesti ja terveellisesti.

Sopimuksessa mainitut käyttöehdot perustuvat korkeakouluyhteisön voimassa oleviin sääntöihin ja periaatteisiin (mm. järjestyssäännöt, kulkuoikeuden käyttösäännöt, turvallisuuspolitiikka). Järjestöille myös tarjotaan sopimuksen mukaisesti säännöllisesti mm. turvallisuuskoulutuksia ja tilojen turvallisuuskatselmuksia. Järjestötilat ovat opiskelijoiden käytössä käyttöehtojen mukaisesti. Tilojen käyttöä ja ehtojen toteutumista myös järjestöt itse seuraavat.

Lisätietoja: turvallisuus@tuni.fi


Tämä on Tampereen yliopiston Intrassa julkaisema uutinen.