Tampereen yliopiston johto ja Tampereen ylioppilaskunta: Voimme kitkeä syrjinnän, naisvihan ja häirinnän pois yhteisöstämme yhdessä.

Syrjivälle kulttuurille, naisvihalle ja häirinnälle ei ole sijaa yliopistoyhteisössämme. Tampereen yliopisto ja Tampereen ylioppilaskunta ovat sitoutuneita edistämään yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan ja tekemään yhteisöstämme kaikille turvallisen paikan opiskella ja työskennellä.

Suhtaudumme viime päivinä julkisessa keskustelussa esille nousseisiin kokemuksiin vakavasti ja olemme syvästi pahoillamme, että yhteisömme jäsenet ovat joutuneet kokemaan häirintää ja epätasa-arvoista kohtelua. Kiitämme kaikkia, jotka ovat jakaneet kipeitä kokemuksiaan tuodakseen myös meidän yhteisömme ongelmakohtia esiin julkiseen keskusteluun ja järjestöjä, jotka ovat tehneet merkittävää yhdenvertaisuustyötä turvallisemman ympäristön puolesta.

Keskustelu häirinnästä ja naisvihasta opiskelijakulttuurissa on tervetullutta ja tarpeellista. Toivomme, että tämä keskustelu toimii peiliin katsomisen paikkana yhteisöllemme ja saa meidät kaikki puuttumaan ongelmakohtiin entistä suuremmalla panostuksella. Me Tampereen yliopistossa ja Tampereen ylioppilaskunnassa teemme yhdessä opiskelijajärjestöjemme kanssa kaikkemme, jotta yhteisöstämme rakentuu aiempaa yhdenvertaisempi ja turvallisempi.

Jokaisella yhteisömme jäsenellä on oikeus turvalliseen ja tasa-arvoiseen opiskelu- ja työpaikkaan meillä Tampereella. Yhdenvertaisuuden julistaminen ilman konkreettisia toimia ei riitä. Nuori yliopistomme on vielä alkutaipaleellaan, ja tulemme kehittämään häirintään puuttumiseen prosessejamme ja varmistamaan, että syrjintä ja häirintä yhteisössämme ei saa enää sijaa.

Tampereen ylioppilaskunta kouluttaa omia toimijoitaan ja piirissään toimivia järjestöjä yhdenvertaisuudesta ja häirintään puuttumisesta vuosittaisessa koulutuspäivässä sekä erikseen järjestettävin koulutuksin. Ylioppilaskunnan yhdenvertaisuussuunnitelma ja turvallisemman tilan periaatteet antavat työkaluja niin ylioppilaskunnan kuin järjestöjen yhdenvertaisuustyölle. Ylioppilaskunnassa toimii myös kaksi koulutettua häirintäyhdyshenkilöä, joiden puoleen epäasiallista kohtelua tai häirintää kokenut voi kääntyä.

Rohkeus ja vastuullisuus ovat yliopistoyhteisömme arvoja ja peräänkuulutamme yhteisöltämme rohkeutta puuttua häirintään ja syrjintään. Yhdenvertaisuustyö Tampereen yliopistoyhteisössä on jatkuvaa, ja jokainen meistä voi omalta osaltaan edistää yhdenvertaisuutta yhteisössämme. Puutu epäasialliseen kohteluun tai kerro siitä esimerkiksi häirintäyhdyshenkilöille. Tarkastele kriittisesti omaa ja oman lähiyhteisösi toimintaa. Voimme kitkeä syrjinnän, naisvihan ja häirinnän pois yhteisöstämme yhdessä ja varmistaa hyvän ja turvallisen opiskelun ja työnteon edellytykset Tampereen yliopistossa.

Mari Walls, Tampereen yliopiston rehtori

Rehtorin johtoryhmä

Annika Nevanpää, Tampereen ylioppilaskunnan puheenjohtaja

Venla Monter, Tampereen ylioppilaskunnan pääsihteeri

Tampereen ylioppilaskunnan hallitus