Tampereen ylioppilaskunta päätti omista jäsenehdotuksistaan Tampereen yliopiston hallitukseen!

Tampereen ylioppilaskunnan hallitus päätti kokouksessaan 29.8. omista jäsenehdotuksistaan Tampereen yliopiston hallitukseen. Ehdotettavat henkilöt ovat tekniikan tohtori Kati Korhonen-Yrjänheikki, kasvatustieteen maisteri Soile Koriseva, yhteiskuntatieteiden tohtori Maija Mattila ja filosofian tohtori Mari Pantsar.  

Tampereen yliopiston hallituksen kahden jäsenen toimikaudet päättyvät vuoden 2019 lopussa, minkä vuoksi konsistori nimittää syksyllä hallitukseen kaksi jäsentä. Yliopistoyhteisöllä on ollut mahdollisuus ehdottaa hallitukseen jäsenehdokkaista 31.8. saakka. Toinen yliopiston hallituksen jäsenistä tulee yliopistoyhteisön ja toinen säätiön perustajien ehdotuksista. Tällä hetkellä yliopiston hallituksen seitsemästä jäsenestä kaksi ovat naisia, minkä TREY on huomioinut omissa jäsenehdotuksissaan.  

Tampereen ylioppilaskunta on kannustanut opiskelijoita esimerkiksi tekemään omia ehdotuksiaan suoraan nimityskomitealle ja antamaan oman ideansa TREYn jäsenehdotuksen valmistelun tueksi. Näin ylioppilaskunta on toteuttanut lakisääteistä tehtäväänsä valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Jäsenehdotukset käsittelee konsistorin asettama nimityskomitea, joka tekee lopullisen esityksensä konsistorin päätettäväksi tulevien kuukausien aikana. Nimityskomiteassa on yliopistoyhteisön ja säätiön perustajien edustus.  

“Säätiöyliopiston hallituksen toimijoilta vaaditaan korkeatasoista näkemystä yliopiston asioihin, minkä vuoksi TREY mietti millaista osaamista me opiskelijat haluamme nähdä siellä. Koimme tärkeäksi myös sen, että meidän tekemästä nimitystyöstä viestitään mahdollisimman avoimesti.”, kommentoi valmistelussa mukana ollut ylioppilaskunnan hallituksen jäsen Annika Nevanpää.  

Mielestämme ehdotettavat henkilöt kokonaisuutena edistäisivät näkemyksemme mukaan parhaiten opiskelijuuden asiantuntemusta, monitieteisyyttä ja laaja-alaisuutta sekä koulutus- ja korkeakoulupolitiikan visionäärisyyttä. Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan nimityskomitean työtä ja toivomme heille työrauhaa!, hehkuttaa ylioppilaskunnan hallituksen varapuheenjohtaja Paavo Antikainen. 

Lisätietoja ylioppilaskunnan nimitystyöstä: Koulutuspoliittinen asiantuntija Jenny Vaara (jenny.vaara@trey.fi, 050 361 2847).