Tampereen ylioppilaskunta peruu tapahtumansa syyskuun loppuun saakka

TREYn hallitus on päättänyt maanantaina 17. elokuuta perua kaikki ylioppilaskunnan järjestämät yli 50 henkilön tilaisuudet syyskuun loppuun saakka. Täten esimerkiksi Wappua tai Fuksisuunnistusta ei tulla järjestämään tänä syksynä. Linjaus ei kosketa ylioppilaskunnan piirissä toimivien järjestöjen tapahtumia. Kannustamme järjestöjä järjestämään tapahtumansa Suomen hallituksen linjauksia ja viranomaisten antamia ohjeita tarkasti noudattaen.

Vaikka nykyiset Suomen hallituksen linjaukset eivät estä opiskelijatapahtumien järjestämistä, haluamme ylioppilaskunnassa toimia vastuullisesti ja perua tapahtumamme niiden potentiaalisten suurten kävijämäärien vuoksi.

Tämä päätös oli meille todella vaikea ja se aiheuttaa surua koko opiskelijayhteisössämme. Koimme kuitenkin, että opiskelijoiden turvallisuuden ja terveyden takaamiseksi tämä oli päätös, joka meidän näin suurena toimijana oli vastuullista tehdä.”, hallituksen tapahtumavastaava Salla-Mari Palokari kommentoi.

Toivomme järjestöjen kiinnittävän erityishuomiota tapahtumiensa turvallisuuskäytäntöihin ja osallistujamääriin. Tuemme järjestöjä tapahtumien järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä ja olemme koostaneet järjestöille ohjeita turvallisten tapahtumien järjestämiseen. Toivomme järjestöjen olevan matalalla kynnyksellä yhteyksissä ylioppilaskuntaan toimistoaikoihin 9-16, mikäli kysymyksiä herää esimerkiksi tapahtumien turvallisista järjestelykysymyksistä, viestinnästä tai tilanteen vaikutuksista yhdistysten talouteen.

Koronaviruspandemian vuoksi yliopistossamme ja opiskelijayhteisössämme eletään poikkeuksellista aikaa ja tilanne on ikävä meille kaikille. Erityisesti tänä syksynä opintonsa aloittavat fuksit ovat haastavassa tilanteessa. Toivommekin järjestöjen kiinnittävän erityishuomiota fuksien yhteisöön kiinnittymiseen. Vallitseva tilanne aiheuttaa sen, että kaikki opiskelijat eivät voi tai halua osallistua tapahtumiin. Meidän kaikkien pitää tehdä toimia, ettei kukaan joudu kokemaan itseään ulkopuoliseksi. Rohkaisemmekin kaikkia järjestöjä panostamaan yhteisöllisyyden tunteen luomiseen ja huomioimaan viestinnässään sen, ettei kukaan koe painostusta tapahtumiin osallistumiseen.

Tässä vaikeassa tilanteessa on tärkeää, että me opiskelijat pidämme yhtä. Me ylioppilaskunnassa haluamme auttaa ja tukea opiskelijoita ja järjestöjä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa ja varmistaa yhdessä järjestöjen kanssa, että uudet opiskelijat pääsevät kiinnittymään yhteisöömme. Opiskelijajärjestöt ovat jo nyt tehneet paljon työtä sen eteen, että fuksit pääsevät aloittamaan opintonsa poikkeuksellisissa oloissa, ja olemme ylpeitä ja kiitollisia siitä, kuinka aktiivisia järjestöt ovat olleet fuksien vastaanottamisessa. Tamperelaisten opiskelijoiden vahvuus on yhteisöllisyydessämme, ja uskon tämän vaikean tilanteen vahvistavan yhteisöämme entisestään.”, hallituksen puheenjohtaja Annika Nevanpää toteaa.

Toivomme, että järjestöt ottavat meihin matalalla kynnyksellä yhteyttä kaikissa mahdollisissa ongelmatilanteissa, jotta voimme ratkoa tapahtumien järjestämiseen ja kriisiviestintään liittyviä kysymyksiä yhdessä. Olemme koostaneet ohjeita turvallisten tapahtumien järjestämiseen. 

Mediayhteydenotot (TREYn kommentit medialle) Hallituksen puheenjohtaja Annika Nevanpää

Pääsihteeri Venla Monter

puheenjohtaja@trey.fi, 050 361 2845

paasihteeri@trey.fi, 050 361 2854

TREYn ja yhdistysten tapahtumien järjestämiseen kysymykset Hallituksen tapahtumavastaava Salla-Mari Palokari ja tapahtumatuottaja

Lauri Sahramaa

tapahtumat@trey.fi

Salla-Mari: 040 7130082 & Lauri:  044 3610204

Yhdistysten talous Järjestöasiantuntija Mikael Lehtonen ja hallituksen järjestövastaava Julius Haapakoski jarjesto@trey.fi

Mikael: 040 713 0079 & Julius: 040 7130088

Kriisiviestintä ja tuki yhdistyksille tulleisiin mediayhteydenottoihin Hallituksen viestintävastaava Aleksi Niemi ja viestintäasiantuntija Saana Hytönen viestinta@trey.fi

Saana: 050 361 2454 & Aleksi: 044 7656128

Usein kysytyt kysymykset

Ylioppilaskunnan tapahtumien peruminen

  • Mitkä tapahtumat ylioppilaskunta on perunut? Kaikki ylioppilaskunnan yli 50 henkilön tilaisuudet syyskuun loppuun saakka on peruttu. Tämä sisältää Wapun ja siihen kuuluvat ylioppilaskunnan tapahtumat, Fuksisuunnistuksen sekä Harraste- ja liikuntamessut. Ylioppilaskunnan muiden tapahtumien, kuten ylioppilaskunnan vuosijuhlien järjestämistä 24. lokakuuta, tarkastellaan syyskuun aikana.
  • Tarkoittaako Wapun peruminen sitä, että myöskään Teemunkierrosta ei järjestetä? Teemunkierros on ylioppilaskunnan koordinoima tapahtumakierros, joka on peruttu ylioppilaskunnan muiden Wapputapahtumien kanssa. Järjestöt saavat järjestää Teemunkierrokselle ilmoittamiaan tapahtumia erillisinä tapahtumina, mutta tänä syksynä Teemunkierrosta tapahtumakierroksena ei järjestetä. Kontaktien minimoimiseksi varjokierroksiakaan ei suositella.

Tuki järjestöille

  • Järjestöllämme on kysymyksiä tapahtumien järjestämiseen tai siihen liittyvään viestintään. Mistä saan neuvoa? Ylioppilaskunta on koonnut turvallisen tapahtuman järjestämisen ohjeet. Tarvittaessa tapahtuman järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteyksissä ylioppilaskunnan tapahtumasektoriin (tapahtumat@trey.fi).
  • Harkitsemme yhdistyksemme tapahtumien perumista, mutta meitä pelottaa tämän vaikutus yhdistyksemme talouteen. Ylioppilaskunnan järjestösektori tukee ja neuvoo yhdistysten taloudellisiin tilanteisiin liittyen (jarjesto@trey.fi).
  • Mediasta ollaan oltu yhteyksissä meihin. Miten toimimme? Ylioppilaskunnan viestintäsektori (viestinta@trey.fi) auttaa yhdistyksiä mediayhteydenotoissa ja kriisiviestinnässä.