TREYn ohjeistus tapahtumista järjestöille ja opiskelijoille (päivitetty 27.4.)

TREY on koostanut vinkkejä turvallisen tapahtuman järjestämiseen ja tapahtumiin osallistumiseen. Näitä vinkkejä noudattamalla pääset jo pitkälle tapahtumissa! Ota rohkeasti yhteyttä korona-help@trey.fi, jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset tukea! Jos sinulla on kysyttävää alla mainittuihin tarkempiin teemoihin, asianmukaiset yhteystiedot löytyvät niiden ohesta:

TREYn tapahtumien järjestämiseen liittyvät kysymykset Hallituksen jäsen Hanna Vähävuori

Tapahtumatuottaja Jussi Kekki

tapahtumat@trey.fi

040 713 0082

Yhdistysten tapahtumat, talous ja yliopiston tilojen käyttö Järjestöasiantuntija Mikael Lehtonen jarjesto@trey.fi

040 713 0079

Kriisiviestintä ja tuki yhdistyksille tulleisiin mediayhteydenottoihin Viestinnän ja vaikuttamisen asiantuntija Saana Hytönen viestinta@trey.fi

050 361 2454

Korkeakouluyhteisön pandemiaryhmä ja siihen liittyvät kysymykset
Sosiaalipoliittinen asiantuntija Laura Kaipia  laura.kaipia@trey.fi 

040 713 0074

Yhteystiedot löydät myös TREYn verkkosivuilta.

TREYn päivittyvät koronauutiset

Koronaviruspandemian aiheuttamat toimenpiteet

Koronatilanteen usein kysytyt kysymykset

TREYn ohjeistus tapahtumista järjestöille ja opiskelijoille (tämä uutinen)

Yliopiston päivittyvä koronauutinen

Ajankohtaista koronaviruksesta: ohjeet henkilöstölle ja opiskelijoille

Viranomaislinjaukset

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoitukset henkilömäärän osalta

Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joihin osallistutaan osallistujan omasta aloitteesta. Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia ovat myös esimerkiksi festivaalit, markkinat ja lähtökohtaisesti koulutustilaisuudet ja seminaarit. Suurin osa järjestöjen tapahtumista on siis yleisötilaisuuksia.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt tartuntatautilain pykälän 58 nojalla kaikki yli 10 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 10 ihmistä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä (ohje kohdassa “Lisätietoa viranomaislinjauksista”). Päätös on voimassa 1.5.–16.5.2021.

Yksityistilaisuuksien suositukset henkilömäärän osalta

Yksityistilaisuuksia ovat kaikki yksityisluonteiset tapahtumat, jotka eivät ole yleisölle avoimia, kuten häät, hautajaiset, ristiäiset, syntymäpäiväjuhlat ja yksityiset illanvietot.

Huom. rekisteröityjen yhdistysten sääntömääräiset vuosikokoukset ovat lähtökohtaisesti yksityistilaisuuksia. Aikaisemmin tulkittiin, että ne ovat yleisötilaisuuksia, mutta Aluehallintovirasto muutti tulkintaansa 15.3.2021. Tarkat ohjeet vuosikokousten järjestämiseen etätoteutuksella löydät TREYn materiaalipankista.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä suosittelee, että yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Suositus on voimassa 1.5.–16.5.2021.

Tartuntatautilain väliaikaisten pykälien vaikutus tapahtumien järjestämiseen

Tartuntatautilakiin on tehty lisäyksiä, jotka astuivat voimaan 22.2.2021. Lakiin lisättiin väliaikaisesti pykäliä, jotka koskevat uusia toimenpiteitä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi. Alla mainittujen pykälien toimet koskevat yleisötilaisuuksia ja yksityistilaisuuksia ainakin yhdistysten vuosikokousten osalta.

Vähimmäishygieniavaatimukset

Tartuntatautilain pykälässä 58 c määritellään vähimmäishygienivaatimukset, joita mm. rekisteröityjen yhdistysten on noudatettava sisätiloissa sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa. Vaatimukset ovat seuraavat:

  • osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään
  • osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan

Vähimmäishygieniavaatimukset ovat voimassa 30.6.2021 asti.

Turvavälipäätös

Tapahtuman järjestäjää voi Aluehallintoviraston päätöksestä riippuen koskea tartuntatautilain pykälän 58 d määräys siitä, että osallistujien lähikontaktit pitää pystyä tosiasiallisesti välttämään eli 2 metrin turvavälit tulee taata. Lähikontakti tarkoittaa tässä ihmisten fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan.

Päätös koskee tilaisuuksia, joissa on yli 10 osallistujaa sisätiloissa tai yli 50 osallistujaa ulkotiloissa. Tällöin järjestäjän tulee suunnitella itse ne konkreettiset toimenpiteet, joilla se pystyy toteuttamaan velvoitteet omassa toiminnassaan. Toimenpiteet täytyy kirjata tartuntatautilain pykälän 58 h vaatimaan suunnitelmaan. Ohjeen ja mallin suunnitelmaan löydät Aluehallintoviraston Usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta -sivulta, kohdasta “Miten teen kirjallisen suunnitelman lähikontaktien tosialliseksi välttämiseksi?”.

Tämä ns. turvavälipäätös on voimassa Pirkanmaalla 9.5.2021 asti.

Lisätietoa viranomaislinjauksista

THL:n ja OKM:n ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (.pdf, 182 kt)

Usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta (Aluehallintovirasto)

Koronaviruksesta usein kysyttyä opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla

Koronaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia oikeusministeriön vastuualueelta

Pirkanmaan koronavirustilanne ja suositukset

Erilaisia keinoja turvallisten tapahtumien järjestämiseen järjestöille

  • Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi tapahtuman järjestäjällä tulisi mahdollisuuksien mukaan olla tiedot osallistuneista henkilöistä. Tietojen keräämiseen on saatavilla useita sovelluksia. esim. Kide.aap, Google Forms tai Microsoft Forms. 
  • On tärkeää, ettei tapahtumaan tulla oireisena. Oireettomuutta on tärkeä korostaa tapahtumaan liittyvässä viestinnässä.
  • Huolehdi, että tilaisuudessa on saatavilla riittävästi käsihuuhteita ja käsienpesupaikkoja ja tiedota näistä osallistujia.
  • Turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus tulee turvata koko tapahtuman ajan. Henkilömäärä tulee rajata siten, että turvaväli on vähintään 2 metriä. Tämä on hyvä huomioida erilaisissa rastitehtävissä (ei fyysistä kontaktia tai osallistujilla kiertäviä välineitä). 
  • THL:n maskisuosituksen mukaisesti tilaisuuden järjestäjän tulisi suositella kasvomaskien käyttöä, varsinkin silloin, jos on riski siitä, että turvaväli ei pysy kaikissa tilanteissa. 
  • Tapahtumiin ei suositella yhteisiä ruoka- tai juoma-astioita. Jos tarjoillaan jotain ruokaa tai juomaa, tulee se tehdä hygieenisesti esim. yksittäispakattujen ruokien tai juomien muodossa.
  • Kontaktien minimoimiseksi suosittelemme, että tilaisuuden osallistujamäärä on mahdollisimman rajattu, esim. fuksitapahtumat vain fukseille ja tuutoreille ja järjestön isommat tapahtumat vain oman järjestön jäsenille.
  • Suosittelemme järjestämään mahdollisimman monet tapahtumat mahdollisuuksien mukaan ulkotiloissa.
  • Jos kampusalueella on useita ulkotapahtumia yhtä aikaa, tulee tapahtumien pysyä toisistaan erillään.
  • Yliopiston tiloissa tulee noudattaa yliopiston linjauksia. Yliopiston linjaukset koskevat myös yliopiston ulkotiloissa järjestettäviä tapahtumia.
  • Tapahtuman viestinnässä on tärkeää kertoa turvallisuustoimenpiteistä sekä ennen tapahtumaa että sen jälkeen. 
  • Tapahtumien suunnittelussa kannattaa huomioida, että viranomaisten ohjeistukset voivat muuttua nopealla aikataululla.
  • Jos tapahtumassanne ilmenee koronavirustartuntoja, ottakaa yhteys viranomaisiin ja noudattakaa annettuja ohjeita.

Vinkkejä opiskelijalle tapahtumaan osallistumiseen

  • Älä osallistu tapahtumaan, jos sinulla on oireita. Muista ilmoittaa järjestäjälle, jos jäät pois. 
  • Muista ilmoittaa itsesi tapahtuman osallistujalistaan järjestäjän ilmoittamalla tavalla. 
  • Huolehdi käsihygieniasta koko tapahtuman ajan. Oma pieni käsidesipullo voi olla kätevä! 
  • Pidä huolta turvaväleistä (2 metriä)! 
  • Noudata tapahtuman järjestäjän ohjeita.