TREYn ohjeistus tapahtumista järjestöille ja opiskelijoille (päivitetty 22.2.)

Tätä uutista päivitetään säännöllisesti.

TREY on koostanut vinkkejä turvallisen tapahtuman järjestämiseen ja tapahtumiin osallistumiseen. Näitä vinkkejä noudattamalla pääset jo pitkälle tapahtumissa! Ota rohkeasti yhteyttä korona-help@trey.fi, jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset tukea! Jos sinulla on kysyttävää alla mainittuihin tarkempiin teemoihin, asianmukaiset yhteystiedot löytyvät niiden ohesta:

TREYn tapahtumien järjestämiseen liittyvät kysymykset Hallituksen jäsen Paavo Keski-Orvola

Tapahtumatuottaja Jussi Kekki

tapahtumat@trey.fi

040 713 0082

Yhdistysten tapahtumat, talous ja yliopiston tilojen käyttö Järjestöasiantuntija Tuulia Laakso jarjesto@trey.fi

040 713 0079

Kriisiviestintä ja tuki yhdistyksille tulleisiin mediayhteydenottoihin Viestinnän ja vaikuttamisen asiantuntija Saana Hytönen viestinta@trey.fi

050 361 2454

Korkeakouluyhteisön pandemiaryhmä ja siihen liittyvät kysymykset
Sosiaalipoliittinen asiantuntija Laura Kaipia  laura.kaipia@trey.fi 

040 713 0074

Yhteystiedot löydät myös TREYn verkkosivuilta.

TREYn päivittyvät koronauutiset

Koronaviruspandemian aiheuttamat toimenpiteet

Koronatilanteen usein kysytyt kysymykset

TREYn ohjeistus tapahtumista järjestöille ja opiskelijoille (tämä uutinen)

Yliopiston päivittyvä koronauutinen

Ajankohtaista koronaviruksesta: ohjeet henkilöstölle ja opiskelijoille

Viranomaislinjaukset

Aluehallintoviraston on mahdollista rajoittaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärää. Alueellisen pandemiaohjausryhmän on puolestaan mahdollista suositella kokoontumisrajoituksia yksityistilaisuuksiin. Lisäksi tapahtumien järjestämisessä tulee ottaa huomioon tartuntatautilain vähimmäishygieniavaatimukset.

Yleisötilaisuudet

Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joihin osallistutaan osallistujan omasta aloitteesta. Yleisötilaisuuksia ovat myös esimerkiksi festivaalit, markkinat ja lähtökohtaisesti koulutustilaisuudet ja seminaarit. Yleisötilaisuuksia ovat myös kutsuun tai jäsenyyteen sidotut tilaisuudet, jollei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä. Suurin osa järjestöjen tapahtumista on siis yleisötilaisuuksia.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 17.2. päättänyt, että kokoontumisrajoitukset päättyvät Pirkanmaalla 18. helmikuuta. Voimassa on enää tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva rajoitus 28. helmikuuta asti. Tämän rajoituksen mukaan tilojen käyttö on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin. Toimenpiteistä, joilla lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä ehkäistään, pitää tehdä kirjallinen suunnitelma. Suunnitelman täytyy olla tiloissa esillä siten, että asiakkaat ja toimintaan osallistuvat näkevät sen. Lisäksi tartuntatautilain 58 c pykälän mukaiset yleiset hygieniavaatimukset (ks. alempana) ovat voimassa.

Huomioita koronapassista:

  • Koronapassin käyttö on mahdollista vain silloin, kun kyseistä tilaisuutta koskevia rajoituksia on voimassa. Koronapassi on laissa tarkoitettu tilanteisiin, jolloin on voimassa viranomaisten asettamia rajoituksia epidemian leviämisen estämiseksi. Eli jos yleisötilaisuuteen ei kohdistu rajoituksia, ei passia ole mahdollista käyttää.
  • Yhdistysten vuosikokoukset eivät ole yleisötilaisuuksia, joten niihin ei kohdistu aluehallintoviraston kokoontumisrajoituksia eikä niissä voi käyttää koronapassia.

Lisätietoa koronapassista:

Yleisötilaisuuksien järjestämiseksi tulee laatia terveysturvallisuussuunnitelma, jossa tartuntautilain pykälän 58 c vähimmäishygieniavaatimukset (lueteltu kohdassa “Vähimmäishygieniavaatimukset”) tulevat huomioiduksi. Terveysturvallisuussuunitelma tulee pyydettäessä esittää asiasta vastaaville viranomaisille. Ohjeistuksen ja pohjan suunnitelman laatimiseen löydät Tampereen kaupungin verkkosivuilta.

Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuuksia ovat kaikki yksityisluonteiset tapahtumat, jotka eivät ole yleisölle avoimia, kuten häät, hautajaiset, ristiäiset, syntymäpäiväjuhlat ja yksityiset illanvietot.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä suosittelee, että yksityistilaisuuksia pidetään korkeintaan 10:lle henkilölle. Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää.

Rekisteröityjen yhdistysten sääntömääräiset vuosikokoukset ovat lähtökohtaisesti yksityistilaisuuksia. Aikaisemmin tulkittiin, että ne ovat yleisötilaisuuksia, mutta Aluehallintovirasto muutti tulkintaansa 15.3.2021. Tarkat ohjeet vuosikokousten järjestämiseen etätoteutuksella löydät TREYn materiaalipankista.

Rekisteröityjen yhdistysten vuosikokouksissa tulee noudattaa tartuntautilain vähimmäishygieniavaatimuksia (ks. alempana).

Tartuntatautilain vähimmäishygieniavaatimukset

Tartuntatautilain pykälässä 58 c säädetään seuraavat minimivaatimukset, joita on noudatettava yleisölle avoimissa ja asiakkaille ja osallistujille varatuissa toimitiloissa ilman erillistä viranomaispäätöstä:

  • osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään
  • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Hygieniavaatimuksia on noudatettava niin kauan kuin väliaikainen tartuntatautilain pykälä 58 c on voimassa. Pykälä on voimassa koko maassa toistaiseksi.

Lisätietoa viranomaislinjauksista

THL:n ja OKM:n ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä eräiden tilojen käytössä (.pdf, 156 kt).

Usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta (Aluehallintovirasto)

Koronaviruksesta usein kysyttyä opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla

Koronaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia oikeusministeriön vastuualueelta

Pirkanmaan koronavirustilanne ja suositukset

Erilaisia keinoja turvallisten tapahtumien järjestämiseen järjestöille

  • Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi tapahtuman järjestäjällä tulisi mahdollisuuksien mukaan olla tiedot osallistuneista henkilöistä. Tietojen keräämiseen on saatavilla useita sovelluksia. esim. Kide.aap, Google Forms tai Microsoft Forms. 
  • On tärkeää, ettei tapahtumaan tulla oireisena. Oireettomuutta on tärkeä korostaa tapahtumaan liittyvässä viestinnässä.
  • Huolehdi, että tilaisuudessa on saatavilla riittävästi käsihuuhteita ja käsienpesupaikkoja ja tiedota näistä osallistujia.
  • Turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus tulee turvata koko tapahtuman ajan. Henkilömäärä tulee rajata siten, että turvaväli on vähintään 2 metriä. Tämä on hyvä huomioida erilaisissa rastitehtävissä (ei fyysistä kontaktia tai osallistujilla kiertäviä välineitä). 
  • THL:n maskisuosituksen mukaisesti tilaisuuden järjestäjän tulisi suositella kasvomaskien käyttöä, varsinkin silloin, jos on riski siitä, että turvaväli ei pysy kaikissa tilanteissa. 
  • Tapahtumiin ei suositella yhteisiä ruoka- tai juoma-astioita. Jos tarjoillaan jotain ruokaa tai juomaa, tulee se tehdä hygieenisesti esim. yksittäispakattujen ruokien tai juomien muodossa.
  • Kontaktien minimoimiseksi suosittelemme, että tilaisuuden osallistujamäärä on mahdollisimman rajattu, esim. fuksitapahtumat vain fukseille ja tuutoreille ja järjestön isommat tapahtumat vain oman järjestön jäsenille.
  • Suosittelemme järjestämään mahdollisimman monet tapahtumat mahdollisuuksien mukaan ulkotiloissa.
  • Jos kampusalueella on useita ulkotapahtumia yhtä aikaa, tulee tapahtumien pysyä toisistaan erillään.
  • Yliopiston tiloissa tulee noudattaa yliopiston linjauksia. Yliopiston linjaukset koskevat myös yliopiston ulkotiloissa järjestettäviä tapahtumia.
  • Tapahtuman viestinnässä on tärkeää kertoa turvallisuustoimenpiteistä sekä ennen tapahtumaa että sen jälkeen. 
  • Tapahtumien suunnittelussa kannattaa huomioida, että viranomaisten ohjeistukset voivat muuttua nopealla aikataululla.
  • Jos tapahtumassanne ilmenee koronavirustartuntoja, ottakaa yhteys viranomaisiin ja noudattakaa annettuja ohjeita.

Vinkkejä opiskelijalle tapahtumaan osallistumiseen

  • Älä osallistu tapahtumaan, jos sinulla on oireita. Muista ilmoittaa järjestäjälle, jos jäät pois. 
  • Muista ilmoittaa itsesi tapahtuman osallistujalistaan järjestäjän ilmoittamalla tavalla. 
  • Huolehdi käsihygieniasta koko tapahtuman ajan. Oma pieni käsidesipullo voi olla kätevä! 
  • Pidä huolta turvaväleistä (2 metriä)! 
  • Noudata tapahtuman järjestäjän ohjeita.