Kommentoi TREYn ensi vuoden toimintasuunnitelmaluonnosta!

Sinulla on nyt mahdollisuus päästä vaikuttamaan ylioppilaskunnan vuoden 2020 painopisteisiin, sillä ensi vuoden toimintasuunnitelmaluonnos on nyt kommenteilla koko yhteisöllä! Toimintasuunnitelma on ylioppilaskunnan toimintaa ohjaava dokumentti, joka määrittää ylioppilaskunnan toiminnan painopisteitä vuodeksi kerrallaan. Ennen kuin kommentoit toimintasuunnitelmaluonnosta, tutustu alla oleviin ohjeisiin! Ohje sisältää lyhyen kuvauksen TREYn projektimuotoisesta toimintasuunnitelmaluonnoksesta ja sen linkittymisestä strategiaan. Lisäksi ohjeen loppuun on kirjattu toimintasuunnitelman viimeistely- ja hyväksymisprosessien aikataulu. Tutustu luonnokseen ja jätä jälkesi ylioppilaskunnan ensi vuoden toiminnan suunnitteluun!

Toimintasuunnitelmaluonnos

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 on rakennettu projektimuotoon. Toimintasuunnitelmaan on koostettu toimiston keskeisimmät kehittämisprojektit, jotka poikkeavat normaalitoiminnasta vuonna 2020. Toimintasuunnitelmaluonnos ei siis sisällä toimiston viikko- tai kuukausitason normaalitoimintaa, vaan ensi vuoden toiminnan painopisteitä ja kehittämistä.

Luonnoksen projektit sisältävät seuraavat osiot:

  • nykytilan kuvaus, pohjustaa lähtötilannetta ja perusteluja projektille
  • tavoitetila: mitä projektilla halutaan saavuttaa
  • toimenpiteet: keskeisimmät toimet, joilla tavoitetila saavutetaan
  • linkitys strategiaan: miten projekti tukee strategisten tavoitteiden täyttymistä

Toimintasuunnitelmaprojektit on jaoteltu neljän teeman alle. Teemat, jotka ovat tunne, tieto, toiminta ja toimintakenttä, tulevat suoraan TREYn strategiasta. Lisäksi lopussa on viides luku, joka koskee toiminnan sisäistä kehittämistä.

Kommentointiohje

Löydät toimintasuunnitelmaluonnoksen täältä. Toimintasuunnitelmaluonnosta voi kommentoida tämän kommenttilomakkeen kautta. Kommenttilomakkeella pyydetään ilmoittamaan rivinumero tai -numerot, jota kommentti koskee, sekä kommentin tyyppi (yleiskommentti/muutos/poisto/lisäys). Kommentointilomake sulkeutuu perjantaina 15.11.

Kun kommentoitte luonnosta, keskityttehän kommentoimaan luonnoksen tavoitetila ja toimenpiteet -osioita. Nykytilankuvaukset on tarkoitettu taustoittamaan kunkin projektin tarpeellisuutta, eikä nykytilan kuvauksilla ole toimintaa ohjaava roolia.

Tarkastelkaa toimintasuunnitelman luonnosta myös kokonaisuutena; ovatko kaikki projektit sellaisia, joita halutaan toteuttaa, onko projekteja sopiva määrä ja miten projektit jakautuvat toimiston sektoreille. Tavoitteena valmistelussa on ollut toimintasuunnitelma, joka on sopivan kunnianhimoinen, kuormittamatta ensi vuoden toimistoa kuitenkaan kohtuuttoman paljon. Näin varmistetaan toimijoiden jaksaminen ja toisaalta mahdollisuus reagoida yllättäviin tapahtumiin vuoden aikana.

Aikataulu

  • 4.11. – 17.11. Avoin kommenttikierros koko yhteisöllä
  • 19.11. Luonnoksen ja kommenttien käsittely edustajiston iltakoulussa
  • 21.11. Hallitus hyväksyy esityksen toimintasuunnitelmasta
  • 26.11. Edustajisto hyväksyy toimintasuunnitelman kokouksessaan

Lisätietoja

Puheenjohtaja Paula Sajaniemi (puheenjohtaja@trey.fi, 050 361 2845)

Pääsihteeri Venla Monter (paasihteeri@trey.fi, 050 361 2854)