TREY esittää Paavo Antikaista Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen vuodelle 2020

TREYn edustajisto on tänään 24.9. kokouksessaan päättänyt esittää TREYn hallituksen varapuheenjohtajaa ja sosiaalipoliittista vastaavaa Paavo Antikaista Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitukseen vuodelle 2020. Antikainen, 25, opiskelee yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa viidettä vuotta ja on kokenut opiskelijavaikuttaja ja järjestöaktiivi.

“Tulevana vuonna SYL:ssä tullaan vaikuttamaan suoraan opiskelijoiden arkeen liittyvissä kysymyksissä. Mun ylioppilasliikkeen keskeinen kulmakivi on ihmisten hyvinvointi. Olipa kyse ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta, saavutettavista palveluista tai maksuttomasta koulutuksesta, kaiken taustalla on aina pyrkimys hyvinvoinnin parantamiseen.“, linjasi Antikainen puheenvuorossaan edustajiston kokouksessa.

“Ylioppilasliike tarvitsee kovan osaamisen ja asiantuntijuuden lisäksi myös aitoa halua tarttua epäkohtiin. Rohkean asenteen ohella pitää myös uskaltaa antaa tilaa herkkyydelle ja välittämiselle. Asioiden muuttaminen vaatii pitkäjänteisen työn ohessa myös toisten kuuntelua ja ymmärtämistä. Mä uskon, että maailmaa voi muuttaa ihmisten aidolla kohtaamisella.”

SYL valitsee ensi vuoden toimijat liittokokouksessaan Lahdessa 15.-16.11.2019. SYL edustaa valtakunnallisella tasolla Suomen yliopisto-opiskelijoita ja ajaa heidän etujaan. TREYtä liittokokouksessa edustaa delegaatio, jolla on käytössään 18 ääntä.