TREY lausui korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmasta

TREY lausui korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmasta 27.4., kun Tampereen yliopisto pyysi TREYltä lausuntoa.  Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelman, jossa esitetään valtakunnalliset tavoitteet korkeakoulutuksen saavutettavuuden edistämiseksi. Saavutettavuussuunnitelma on osa Marinin hallitusohjelmaa.

Koulutuksen saavutettavuuden edistäminen on yksi TREYn vaikuttamistyön kulmakivistä: opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet tai taustat eivät saisi olla este kouluttautumiselle.  Myös lausunnossa päädyimme kannattamaan valtaosaa saavutettavuussuunnitelman tavoitteista.

Me opiskelijat nostimme kuitenkin useita huomioita, joihin toivomme kiinnitettävän tarkempaa huomiota saavutettavuussuunnitelman jatkotyöstössä. Näitä olivat mm.

  • Valintakoejärjestelmän ei tule luoda kysyntää maksullisille valmennuskursseille
  • Korkeakoulujen verkkosivuilta tulisi löytyä vaivatta tietoa siitä, millaisiin erityisjärjestelyihin opiskelija on oikeutettu
  • Saavutettavuusosaamista kehittävästä koulutuksesta tulisi saada opintopisteitä työmäärän mukaisesti
  • Koulutuksen kehittämisessä opiskelijapalautteen tulee olla yhä vahvemmin mukana
  • Opiskelijalla tulee olla heti opintojen alusta alkaen tiedossa, miten erityisjärjestelyitä voi hakea
  • Opiskelijavaihtojen esteellisyydessä tulee kiinnittää huomiota aikuisopiskelijoiden, perheellisten opiskelijoiden ja vammaisten opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksiin
  • Tieto opinnoista, opiskelijavalintaprosesseista ja opinnoista on tärkeää kuvata julkisilla sivuilla

TREYn lausunto kokonaisuudessaan

Saavutettavuussuunnitelman luonnos OKM:n sivuilla

Lisätietoa antaa TREYn kansainvälisten asioiden ja vaikuttamisen asiantuntija Aliisa Toivanen, aliisa.toivanen@trey.fi