TREY lausui tutkintosäännön ja arviointiohjeen muutostarpeista

Tampereen yliopistolla arvioidaan tutkintosäännön ja arviointiohjeen muutostarpeita. Myös me opiskelijat lausuimme tätä arviointia varten. Lausuntoa varten kerättiin palautetta ainejärjestöiltä ja yksittäisiltä opiskelijoilta. Kiitos kaikille kommentteja antaneille tahoille! Olemme pyrkineet huomioimaan kaikki kommentit lausunnossa mahdollisimman kattavasti.

Me opiskelijat nostimme esille yhteensä melkein 40 muutostarvetta. Muutostarpeissa oli mm. sähköisten näyttöjen järjestämiseen, yleisesti esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä asioita sekä säännöissä ja ohjeissa olevien epämääräisten aikarajojen selventämistä. Lisäksi nostimme esille opiskelijoille asioista viestimisen tärkeyttä sekä opintojen aikaista ohjausta.

TREYn hallituksen puheenjohtaja Annika Nevanpää kuvaa lausuntoa seuraavasti: ”Tutkintosäännön ja arviointiohjeen päivittäminen tulee todella tarpeeseen. Esitettävien muutosten tarkoituksena on yhtenäistää opiskelijoiden kohtelua, mm. opintojen ohjaukseen liittyvissä asioissa, sekä pitää huolta joustavan opiskelun oikeudesta.”

TREYn lausunnon tutkintosäännön ja arviointiohjeen muutostarpeiden arviointiin voit lukea täältä.

Lisätietoa lausunnosta antaa TREYn koulutuspoliittinen asiantuntija
Tiia Virtanen, puh. 0407130077, tiia.virtanen@trey.fi.