TREY lausui yliopiston kampuskehityksen toimenpideohjelmasta

TREY lausui kampuskehityksen toimenpideohjelmasta keskiviikkona 13.10. Tampereen yliopisto pyysi TREYtä ottamaan kantaa toimitiloja koskevan toimenpideohjelman valmisteluun liittyviin keskeisiin teemoihin, joita ovat taloudellinen ja vastuullinen tilankäyttö, toiminnan erityistarpeet, muutosvalmiudet toimitilakehitykseen liittyen sekä toimintakulttuuriin liittyvät asiat. TREYn lausunto on hyväksytty hallituksen kokouksessa 13.10.

Nostimme lausunnossamme esiin meille opiskelijoille tärkeitä asioita, joita toivomme otettavan huomioon kampuskehityksen toimenpideohjelmaa työstettäessä. Näitä olivat mm.

    • Tilojen tulevaisuutta tarkasteltaessa on otettava huomioon myös tilojen tarjoama mahdollisuus sosiaalisuuteen. Opetuksen osittainen siirtyminen etätoteutukseen ei poista opiskelijoiden ja henkilöstön tarvetta sosiaaliseen kanssakäymiseen.
    • Järjestötilat ovat erittäin tärkeitä kohtaamispaikkoja ei pelkästään muiden opiskelijoiden tapaamisen kannalta vaan myös opintoihin liittyvän avun saamiseksi. Järjestötilat auttavat oman alan ja koko yliopiston yhteisöihin kiinnittymisessä.
    • Opiskelijat kaipaavat itsenäiseen työskentelyyn soveltuvia ergonomisia tiloja mm. hiljaiseen työskentelyyn, luentojen seuraamiseen ja erilaisiin tapaamisiin.
    • Digitalisaatiolla ei voida perustella opiskelutilojen määrän vähentämistä, vaan se tulee muuttamaan tilojen käyttötarpeita. Esimerkiksi itsenäiseen ja ryhmässä tapahtuvaan työskentelyyn soveltuvia tiloja tullaan tarvitsemaan lisää. Lisäksi etä- ja lähiopiskelun yhdistäminen jatkossa tarkoittaa sitä, että kampuksilta on löydyttävä tiloja, joissa etäluentoja voi seurata itsenäisesti.
    • Avoin ja läpinäkyvä viestintä on erittäin oleellista toimitilakehityksen jatkon kannalta. Yhteisön käymä keskustelu osoittaa, että tiloihin liittyvät asiat ovat tärkeitä meille kaikille ja monella on huoli, että tilojen kulttuurista ja sosiaalista merkitystä ei oteta huomioon.

“Kehitystyötä tehtäessä ja tilojen käyttöä tarkasteltaessa on huomioitava yhteisön jäsenten erilaiset tarpeet. Monet opiskelijat käyttävät kampusten tiloja, sillä ne ovat joillekin ainoa mahdollisuus rauhalliseen, tehokkaaseen ja ergonomiseen työskentelyyn”, kommentoi TREYn hallituksen kampuskehityksestä vastaava hallituslainen Lassi Halminen.

TREYn lausunto kokonaisuudessaan suomeksi. (.pdf, 1,52 Mt)

Lisätietoa antaa järjestöasiantuntija Mikael Lehtonen, mikael.lehtonen@trey.fi, 040 713 0079