TREYn Hyvä opettaja -palkinnon saajat julkistettiin!

TREYn Hyvä opettaja -palkinto jaettiin  4.9. Tampereen yliopiston tukisäätiön ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiön järjestämässä palkitsemistilaisuudessa. Palkinto on meidän opiskelijoiden tapa kiittää opetushenkilökunnan tekemästä työstä. Palkinnot jaetaan opiskelijoiden ehdotusten perusteella. Ehdotuksia kysyttiin niin yksittäisiltä opiskelijoilta kuin opiskelijajärjestöiltä, ja ehdotuksia saatiinkin tänä vuonna 31 kappaletta. Näiden joukosta palkinnon koordinoiva toimikunta esitti TREYn hallitukselle kolmea palkinnon saajaa. 

Vuonna 2023 TREY on päättänyt palkita Hyvä opettaja -palkinnolla seuraavat opetushenkilökunnan jäsenet:

Naoko Miyamoto-Maunu, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta (Kielikeskus)

Heli Skottman, Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

Krista Willman, Johtamisen ja talouden tiedekunta

Hyvät opettajat palkitaan tukisäätiöiden myöntämillä 2000 euron stipendeillä. Lisäksi opettajista teetetään karikatyyri kampusten Hyvä opettaja -seinille. 

Hyvä opettaja toimikunnan puheenjohtaja ja TREYn hallituksen jäsen Julia Malvikko piti tilaisuudessa puheen. Julian puheen voi lukea alempaa. 

TREYn Hyvä opettaja -palkinnon saajat
Hyvä opettaja -palkinnon saajat Naoko Miyamoto-Maunu, Heli Skottman ja Krista Willman

Julian puhe palkitsemistilaisuudessa 4.9.2023

Arvoisa provosti, vararehtori, dekaani, tukisäätiöt, palkintojen saajat ja muut osallistujat

Me opiskelijat arvostamme yliopistomme opetuksen korkeaa laatua ja opiskelijaystävällisyyden painottamista opetuksessa. Lisäksi arvostamme sitä, että yliopistolla opetustehtävissä toimivat työntekijät tekevät jatkuvasti töitä opetuksen kehittämisen eteen. Tämän vuoksi me TREYssä yhdessä Tampereen yliopiston tukisäätiön ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiön kanssa haluamme kiittää ja palkita ansioituneita opetushenkilökunnan jäseniä. Jo perinteeksi muodostunut Hyvä opettaja -palkinto on meidän opiskelijoiden kiitos opettajille, jotka inspiroivat meitä ja auttavat meitä saavuttamaan täyden potentiaalimme.

Hyvä opettaja -palkinto koostuu 2000 euron stipendistä, jonka myöntää Tampereen yliopiston tukisäätiö ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö. Lisäksi palkintoon kuuluu karikatyyrikuvan piirros, joka tulee Hyvä opettaja -seinille jokaiselle kampukselle.

TREY sai paljon ehdotuksia Hyvä opettaja -palkinnon saajista. TREYn hallitus valitsi kolme palkinnonsaajaa Hyvä opettaja -toimikunnan esityksen pohjalta. Tänä vuonna erityiskriteeri Sitoutuminen ajankohtaisten teemojen opetukseen, ja opetuksen kehittäminen ajankohtaisiin tarpeisiin. Kaikki palkinnonsaajat ovat täyttäneet tämän kriteerin omalla tavallaan, mutta ennen kaikkea he ovat ottaneet opiskelijoiden toiveet huomioon opetuksessaan. Pidemmittä puheitta, mennään asiaan, eli paljastetaan vuoden 2023 Hyvät opettajat! 

Ensimmäinen palkinnonsaaja on toiminut Kielikeskuksessa. Hän hyödyntää opetuksessa monipuolisia ja vuorovaikutuksellisia menetelmiä. Lisäksi hän on järjestänyt opetustaan joustavasti opiskelijoiden ajankohtaiset tarpeet huomioiden. Tämä opettaja on erittäin pidetty, mistä kertoo muun muassa se, että opiskelijat ovat pyytäneet lisää hänen opettamiaan kursseja ja niitä on myös päästy toteuttamaan.  Hän motivoi opiskelijoita monin eri tavoin, mistä opiskelijat ovat pitäneet erityisen paljon. Hän opettaa kielen lisäksi myös kulttuuria ja ajankohtaisia asioita kursseillaan. Tämä opettaja ottaa huomioon opiskelijoiden palautteen jo kurssien aikana, jolloin hän kehittää opetustaan jatkuvasti.

Ensimmäinen Hyvä opettaja -palkinto myönnetään Naoko Miyamoto-Maunulle.

Toinen palkinnonsaaja on Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta. Tämä opettaja on käsitellyt kursseillaan ajankohtaisia alan uusia metodeja, jotka ovat vasta rantautumassa Suomeen. Lisäksi hän on sisällyttänyt opetukseensa projektimaista työskentelyä, josta tulee olemaan hyötyä työelämässä. Tämä opettaja on hyödyntänyt opetusmateriaaleissaan ja laboratoriokursseillaan ajankohtaista tieteellistä tietoa. Opiskelijat kuvailevat tätä opettajaa inspiroivaksi, ja hän todella ottaa huomioon saamansa palautteen.

Toinen Hyvä opettaja -palkinto myönnetään Heli Skottmannille.

Seuraava opettaja on kehittänyt uuden suoritustavan pakolliseen harjoittelukurssiin. Tämä suoritustapa on tuonut joustavuutta kurssille, ja se vastaa nyt opiskelijoiden ajankohtaisia tarpeita. Tämä opettaja järjesti myös palautetilaisuuden uudesta suoritustavasta, jotta opiskelijoiden toiveet tulivat kuulluiksi. Kolmas palkinnonsaaja tulee Johtamisen ja talouden tiedekunnasta. Tämä opettaja on luonut vaihtoehtoisen paneelimuotoisen suoritustavan harjoitteluraportin rinnalle, jossa harjoittelun suorittanut opiskelija osallistuu kahteen tilaisuuteen, toiseen yleisönä ja toiseen paneelissa. Opiskelijat ovat näin ollen voineet jakaa toisilleen vinkkejä ja kokemuksia, jotka hyödyttävät heitä esimerkiksi työnhaussa. Hän teki myös yhteistyötä ainejärjestön kanssa, jotta uudesta suoritusmuodosta voitiin viestiä tehokkaasti opiskelijoille.

Kolmas Hyvä opettaja -palkinto myönnetään Krista Willmanille.

Haluan TREYn puolesta kiittää ja onnitella kaikkia kolmea Hyvä opettaja 2023-palkinnonsaajaa lämpimästi työstänne opiskelijoiden hyväksi. Haluamme jatkossakin olla mukana kehittämässä yliopistomme opetusta ja antamaan tunnustusta ansioituneille. Toivottavasti tämä perinne kannustaa niin opettajia kuin opiskelijoita osallistumaan opetuksen kehittämiseen.

Vielä viimeisen kerran, kiitos Hyvät opettajat, suuret aplodit teille!