TREYn koronakysely keräsi yli 1300 vastausta – Café Konehuone avaa ovensa arkisin klo 12-17

TREY toteutti tänä syksynä yhteensä yli 1300 vastausta keränneen kyselyn koronarajoituksia ja etäopiskelua koskien. Hervannan kampukselta vastauksia tuli noin noin 820, keskustakampukselta 460 ja Kaupin kampukselta muutamia kymmeniä. Kiitos kaikille vastaajille!

Kyselyn tuloksia käsittelevää raporttia on jaettu eteen päin ja siitä saatavaa dataa hyödynnetään TREYn tekemässä vaikuttamistyössä esimerkiksi juuri kampusten aukioloaikoja sekä opiskelua ja hyvinvointia koskien. Joitain tuloksia on jo saavutettu ja vaikuttamistyö jatkuu esimerkiksi kampusten aukioloaikoja koskien.

Kaiken muun ohella kyselyssä kysyttiin myös opiskelijaruokailusta koskien arki-iltoja ja lauantaita. Yhteensä noin 60 % kyselyyn vastaajista koki kaipaavansa arki-iltojen ruokaa opiskelijaravintoloissa hyvin paljon tai melko paljon. Lauantairuokaa koki kaipaavansa lähes 50 % kyselyyn vastanneista. 

Kyselyn tuloksiin pohjautuen Hervannan kampuksen Juvenes Café Konehuone alkaa kokeiluluontoisesti tarjoilla 16.11. lähtien ruokaa klo 12-17. Tämän kokeilun onnistuessa toiveena on, että myös muiden kampusten ravintoloiden aukioloaikoja saataisiin pidennettyä!