TREYn viikottaisen uutiskirjeen tilaustapa muuttuu!

TREYn viikottainen uutiskirje saapuu tästä viikosta eteenpäin suoraan MailChimp-palvelun kautta. Jotta vastaanotat uutiskirjeen tulevaisuudessa se tulee tilata uuden palvelun kautta. Viikottainen uutiskirje saapuu jatkossa tutulla tavalla perjantaisin.

TREYn uutiskirje sisältää nostoja ylioppilaskunnan ja yliopiston viikon tärkeistä aiheista. Pääset tilaamaan sen  Mailchimp tilauslomakkeen kautta.

Aiheesta on tiedotettu aikaisemmin TREYn uutiskirjeessa.

Uutiskirjeessä esiintynyt perusteluteksti

TREYn uutiskirjettä toteutetaan nykyhetkessä niin, että uutiskirjeen tilaaja liittyy yliopiston palvelimella olevalle uutiskirjelistalle trey-uutiskirje@lists.tuni.fi. Tämä uutiskirjelista on tilaajana Mailchimp-uutiskirjepalvelimella, jonka kautta TREY lähettää uutiskirjeen.

Haluamme nyt siirtää tilaajien yhteystiedot yliopiston lists.tuni.fi -palvelimelta suoraan Mailchimpiin, sillä välikätenä toimiva yliopiston palvelin on osoittautunut ylimääräiseksi ja lisää riskiä siihen, että uutiskirje ei löydä perille. Mailchimpiin ei kuuluisi lisätä sähköpostilistoja, vaan yksittäisiä tilaajia. Nykyinen menettely on muodostunut ongelmalliseksi etenkin tilanteissa, joissa tilaaja haluaa poistua listalta, mutta ei osaa poistua oikean palvelimen kautta ja saa edelleen uutiskirjettä haluamattaan. Haluamme korjata tämän tilanteen tällä muutoksella.

Tarvitsemme tilaajilta suostumuksen siihen, että siirrämme yliopiston lists.tuni.fi -palvelimelle antamat henkilötietonne (nimen ja sähköpostin) TREYn Mailchimp-tilaukseen. Tilaajalle tämä muutos ei näyttäydy millään muulla tavalla kuin sillä, että tietoja säilytetään vastaisuudessa lists.tuni.fi -palvelimen sijaan Mailchimpissa. Uutiskirje tulee jatkossakin samalla tavalla tilaajille.

Jotta jatkossa vastaanotat TREYn uutiskirjeen, tilaathan uutiskirjeen Mailchimpin tilauslomakkeen kautta. Siirtymäaika tietojen siirrossa on syyskuun loppuun asti, eli 1.10.2020 poistamme lists.tuni.fi -palvelimella olevat tiedot ja lähetämme uutiskirjeen vain Mailchimpissa uutiskirjeen tilaaville. Lomakkeen kautta voit valita, minkä kielisen uutiskirjeen haluat. Huolehdithan tilauksen kuntoon oheisen linkin kautta! Mikäli et halua, että tietosi siirretään Mailchimpiin, voit jättää tämän huomiotta, ja tietosi poistetaan lists.tuni.fi-sähköpostilistan mukana, etkä jatkossa enää vastaanota uutiskirjettä.