Tuutorointi on monipuolinen kattaus uusia taitoja, ihmissuhteita ja elämyksiä!

 

Tuutorina toimimisesta saa monenlaisia taitoja, elämyksellisiä hetkiä ja ihmissuhteita muistoksi elämänmittaiselle matkalle. Sinulla, opiskelija, on varmasti jo monenlaisia taitoja tuutorina toimimiseksi. Ennen kaikkea tuutorina oleminen on läsnäoloa uusille opiskelijoille uudessa elämäntilanteessa, joka on jännittävä, mielenkiintoinen ja joskus pelottavaksikin koettu. Uusi opiskelija saattaa pohtia löytääkö uusia ystäviä, riittävätkö taidot akateemiseen opiskeluun tai sopeutuuko uuteen asuinympäristöön. Moni muuttaa ensimmäistä kertaa pois kotoaan uuteen kaupunkiin, osa jopa uuteen maahan tutkinto- tai vaihto-opintojen perässä. Tuutori on kokeneempi vertainen, joka pehmentää laskua jakamalla omia kokemuksiaan ja vinkkejä alun jännityksestä ja muutoksesta selviämiseen. Tuutorin rooli uuden opiskelijan tukena on merkittävä sekä uusille opiskelijoille että yliopistolle, ylioppilaskunnalle ja järjestöille.

Seuraavassa esittelen muutamia asioita, joita tuutori voi tuutorivuodestaan saada.

Ryhmänohjaajana kerrytät monipuolisen työelämän työkalupakin

Tuutorina toimimisesta saa monenlaisia käytännön työelämätaitoja. Ensinnäkin ryhmän ohjaaminen opettaa taitoja muun muassa vuorovaikutuksesta, viestinnästä ja yllättävien tilanteiden ratkaisemisesta. Toiseksi se opettaa yhteistyötä muiden tuutorien ja tuutorivastaavien kanssa, suunnittelemaan toimintaa ja tapahtumia sekä kehittämään, toteuttamaan ja raportoimaan niistä. Matkalla tulee varmasti vastaan erilaisia ihmisiä, joilta voi oppia ryhmädynamiikasta sekä erilaisuudesta kumpuavista ryhmän ja yksilöiden vahvuuksista ja haasteista. Joskus tuutori pääsee käytännössä pohtimaan, miten huomioida esteettömyys omassa toiminnassaan ja huolehtia siitä, että jokaisella on hyvä ja turvallinen olo osallistua tuutorointiin. Samalla voi oppia itsestä ryhmän jäsenenä ja aktiivisena toimijana: mitkä ovat minun vahvuuksiani ja missä ehkä tarvitsen vielä tulevaisuudessa kehittymistä?

Tuutori rakentaa yhteisöä ja mahdollistaa kohtaamisia

Tuutoroinnissa kohtaa monenlaisia ja -taustaisia ihmisiä. Osa opiskelijoista tulee suoraan toisen asteen koulutuksesta, osalla on jo enemmän elämänkokemusta tai työ- ja opiskeluvuosia takana. Akateemiset taidot ja itseohjautuvuus saattavat vielä vaihdella elämänkokemuksesta riippuen. Osalle opiskelijoista yliopistoon opiskelemaan lähteminen mahdollistaa itsenäistymisen ja omien siipien kokeilun omassa kodissa. Toiselle se saattaa olla vain asiantuntijuuden päivitystä. Kansainväliset opiskelijat tuovat lisäksi mahdollisuuksia tutustua erilaisiin kulttuureihin, ruokiin, toimintatapoihin ja kieliin.

Kansainvälisessä tuutoroinnissa englanti on pääkieli, jota käytetään fuksien kanssa. Arjen englannintaito riittää tuutorina toimimiseen, joten omaa kielitaitoaan ei tarvitse arastella. Kansainväliseltä tuutorilta ei myöskään odoteta erikoisosaamista maahanmuuttoasioissa, vaan niihin löytyvät omat henkilönsä yliopistolta ja asianmukaisista organisaatioista. Kansainvälisen tuutorin tärkeimmät tehtävät ovatkin läsnäolo sekä tutustumismahdollisuuksien tarjoaminen suomalaisiin käytänteisiin ja yliopistoyhteisöön.

Olipa kyseessä paikallinen tai kansainvälinen opiskelija, opintojen alku on mahdollisuus uusien ihmissuhteiden rakentamiselle, jossa tuutori saa olla mukana yhteisön luojana ja ihmisten yhteen saattajana. Tuutorille se on lisäksi oiva mahdollisuus kotikansainvälistyä eli avartaa omaa maailmankatsomustaan, vahvistaa kielitaitoaan ja hankkia ystäviä ympäri maailman.

Tuutorointi on sekä elämyksiä että arkista kanssakulkemista

Tuutorointi on myös elämyksiä. TREY järjestää tuutoreille vuosittain elokuussa tuutoreiden illan, jossa on verkostoitumista, hauskanpitoa ja tuutorointiin orientoitumista. Monet järjestöt järjestävät tuutoreilleen orientaatioreissuja ja -tapahtumia esimerkiksi saunojen, mökkien tai muiden aktiviteettien muodoissa. Tuutorit itse pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan bileitä, tapahtumia, piknikkejä, suunnistus- ja kulttuuritapahtumia sekä muita opiskelijakulttuuriin kuuluvia aktiviteetteja – jokainen vahvuuksiensa ja toiveidensa mukaan.

Samaan aikaan ihmissuhteet rakentuvat arjen tilanteissa opiskelijaravintoloiden lounaspöydissä, kahvikeskusteluissa opintojen välissä sekä spontaaneissa kohtaamisissa kampuksilla. Tarinoita ja muistoja tuutoroinnista jää varmasti koko loppuelämäksi – parhaassa tapauksessa uusista ihmissuhteista syntyy myös elinikäisiä ystävyyssuhteita.

Kansainvälisten tuutorien hakuaika on nyt!

Haemme vuosittain aktiivisia ja motivoituneita opiskelijoita tuutoreiksi tukemaan uusia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita. Seuraava kansainvälisten tuutorien hakuaika on 11.10.-26.10.2021! Tällä kertaa haemme tuutoreita tammikuussa opintonsa aloittavien vaihto-opiskelijoiden sekä muutaman tutkinto-opiskelijan tueksi.

Täytä hakemus kv-tuutoriksi nettisivullamme. Odotamme mukaan suurta joukkoa motivoituneita opiskelijoita, jotka haluavat rakentaa turvallista ja lämmintä opiskelijayhteisöä uusille opiskelijoille. Lisätietoja tuutoroinnista, opintopisteistä ja hausta löydät nettisivuiltamme tai kysymällä Miskalta ja Anninalta sähköpostitse: tuutorointi@trey.fi.