Vaikuta opintoihisi

Poikkeusoloissa opiskelu on sekä opiskelijoille että henkilöstölle tavallista kuormittavampaa, ja uusia opetusjärjestelyitä saatetaan tehdä nopeallakin aikataululla. Aina järjestelyt eivät mene aivan nappiin, joten opiskelijoiden on hyvä tietää, mihin tehdä tällaisissa tilanteissa. Ensinnäkin kaikilla kurssitoteutuksilla on oma palautekyselynsä, johon lähetetään linkki kaikkien osallistujien sähköpostiin. Nykyisessä järjestelmässä palautetta ei ole pakko antaa, mutta palautteen vaikuttavuuden kannalta on sitä parempi, mitä suurempi osuus kurssin osallistujista vastaa palautekyselyyn. Mikäli palautekyselyssä ei ole sopivaa kohtaa jollekin huomiolle, kannattaa palautetta lähettää suoraan opintojakson vastuuhenkilölle. Mikäli et halua laittaa palautetta vastuuhenkilölle suoraan omalla nimelläsi tai asia ei tunnu muuten etenevän, opiskelijaedustajat ovat hyvä väylä viedä aihetta eteenpäin. Myös TREYn koposektori tarjoaa apuaan ongelmatilanteisiin.

Opiskelijaedustajia on esimerkiksi tutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmissä, joissa käsitellään opetuksen kehittämistä tutkinto-ohjelman sisäisellä tasolla. On tärkeää, että opiskelijat tietävät, keitä heidän alansa opiskelijaedustajat ovat. Ainejärjestöillä kannattaakin olla opiskelijaedustajien nimet ja yhteystiedot helposti löydettävissä esimerkiksi nettisivuilla. Lisäksi on tärkeää, että opiskelijaedustajat viestivät tekemästään edunvalvontatyöstä muille opiskelijoille, jottei tärkeä työ jää piiloon. Osa opiskelijaedustajista toimii yliopiston hallintoelimissä, kuten tiedekuntaneuvostoissa. Hallinnon opiskelijaedustajista käytetään usein lyhennystä halloped. Hallopedeistä pääset lukemaan lisää TREYn nettisivuilta. Opiskelijoina olemme omien opintojemme ja ylipäätään opiskelijoiden asioiden asiantuntijoita. Kaikki asiat eivät näyttäydy samalla tavalla opiskelijoille ja henkilökunnalle, joten on tärkeää, että yliopiston päätöksenteossa me opiskelijat saamme äänemme kuuluviin.

Usein eri järjestöjen kopotoimijat kohtaavat keskenään samankaltaisia tilanteita. Muun muassa tämän takia on hyvä, että järjestökopot, hallopedit ja muut kopomieliset pääsevät keskustelemaan myös keskenään. TREYn järjestämä Kupillinen kopoa -tapahtumasarja onkin tästä hyvä esimerkki. Tämän vuoden ensimmäinen Kupillinen kopoa järjestettiin juuri tällä viikolla, ja osallistujia oli ilahduttavasti yli 50! Tapahtumassa päästiin ideoimaan kuluvaa vuotta ja tutustumaan koposanastoon.

Poikkeuksellinen tilanne on ollut osaltaan myös luomassa aivan uudenlaisia opetusratkaisuja, joista voidaan ehdottomasti ammentaa oppeja myös korona-ajan jälkeen.  Opettajien hyvä opetustyö pitää huomioida ja siitä tulee myös palkita. Siksi TREY hakee Hyvä opettaja -palkinnon toimikuntaan jäseniä 7.3. asti. Toimikunta käsittelee annetut ehdotukset ja tekee TREYn hallitukselle esityksen palkittavista kolmesta opettajasta. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran viime vuonna, ja palkinnosta on tarkoitus tehdä vuosittainen perinne TREYllä.

Kun kohtaat opintojen järjestelyyn liittyvän ongelman, kerro siitä. Vie asia eteenpäin joko kurssihenkilökunnalle tai opiskelijaedustajille. Muista myös antaa hyvästä opetuksesta positiivista palautetta, jotta hyvin toimivat asiat säilytetään ja niitä voidaan parantaa entisestään. Vaikuta opintoihisi.

 

– Vili