Hallinnon opiskelijaedustajia kutsutaan tuttavallisemmin hallopedeiksi. He ovat opiskelijoiden edustajina yliopistomme hallinnon toimielimissä. Ylioppilaskunta nimittää hallopedeja mm. konsistoriin, koulutusneuvostoon ja tiedekuntaneuvostoihin. Opiskelijaedustajien työ on ensiarvoisen tärkeää, sillä sitä kautta opiskelijoiden näkökulmat ja ääni pääsevät kuuluviin opetuksen ja yliopiston kehittämisessä.

Hallopedtehtäviä varten ei tarvitse olla opiskelijavaikuttamisen konkari tai kokoustamisen asiantuntija. Mikäli olet kiinnostunut opiskelujen ohessa ajamaan ja valvomaan kaikkien opiskelijoiden etuja, olet kuin luotu hallopediksi. Hallopedin viran kautta pääset osalliseksi opiskelijavaikuttamisen ihmeellistä maailmaa!

Halloped-hausta tiedotamme alasivulla Halloped-haku!

Lisätietoja hallinnon opiskelijaedustajien toiminnasta antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen, jonka yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.

Konsistori

Konsistori on yliopistolain tarkoittama säätiöyliopiston yhteinen monijäseninen hallintoelin. Konsistorissa toimii 19 jäsentä: 8 professorijäsentä, 6 muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön edustajaa sekä 5 opiskelijajäsentä. Johtosäännön mukaan konsistori valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan professorijäsentensä keskuudesta.

Konsistorin tehtävänä on muun muassa nimittää säätiöyliopiston hallituksen jäsenet, seurata ja kehittää yliopiston tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua, päättää tutkintosäännöstä sekä opetukseen ja tutkimukseen liittyvistä muista yleisistä säännöistä ja asettaa tarvittavat tutkinto-, arvostelu- ja oikeisuasioita käsittelevät lautakunnat tai muut elimet. Lisätietoa konsistorista löytyy yliopiston intran käsikirjasta.

Konsistorin opiskelijaedustajat

Opiskelijaedustajina konsistorissa toimivat Eemeli Lahtinen, Ella Meriläinen, Mikko Kauhanen, Suvi Parhankangas ja Ville Jäppinen.

Koulutusneuvosto

Koulutusneuvosto tukee yliopiston edellytyksiä edistää tieteellistä ja taiteellista sivistystä ja antaa korkeatasoista ja eettisesti kestävää tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä edistää yhteiskunnallisesti vaikuttavan osaamisen jatkuvaa karttumista. Neuvosto toimii yliopiston monialaisen ja monitieteisen kehittämistyön välineenä.

Koulutusneuvoston tehtävänä on mm. tukea yliopiston koulutusstrategian laatimista ja seurata sen toteuttamista, valmistella tutkintokoulutukseen (perus- ja jatkokoulutus), opintohallintoon, opetussuunnitelmatyöhön ja opetuksen kehittämiseen liittyvistä asioista, tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelijakokemusta sekä pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittämistä ja toimia johdon tukena koko yhteisöä koskevissa koulutusasioissa.

Neuvostoon kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien 16-18 jäsentä. Neuvostoon kuuluu neljä opiskelijaedustajaa. Pysyviä asiantuntijajäseninä ovat mm. ylioppilaskunnan koulutuspoliittiset asiantuntijat. Lisätietoa koulutusneuvostosta löytyy yliopiston intrasta.

Koulutusneuvoston opiskelijaedustajat

Opiskelijaedustajina koulutusneuvostossa toimivat:

 • Saija Yli-Rosti, varalla Hilla Mäkinen
 • Lassi Vuotari, varalla Onni Härkönen
 • Mirva Pekkola, varalla Julia Malvikko
 • Emilia Tapio, varalla Adam Zeidan

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto (YVV-neuvosto)

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto tukee yliopiston edellytyksiä toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Neuvosto toimii yliopiston monialaisen ja monitieteisen kehittämistyön välineenä. Neuvostoon kuuluu opiskelijoiden edustajia yliopistosta 3 ja ammattikorkeakoulusta 1.

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston tehtävänä on mm. valmistella yhteiskunnalliseen vuorovaikuttamiseen liittyviä asioita, tehdä yhteiskunnalliseen vuorovaikuttamiseen liittyviä aloitteita ja tukea yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimenpideohjelman laatimista. Lisätietoa yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostosta löytyy yliopiston intrasta.

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston opiskelijaedustajat

 • Artturi Lindeman, varalla Olivia Ranta
 • Lassi Vuotari, varalla Hanna Vähävuori
 • Adam Zeidan, varalla Aleksi Niemi

Muutoksenhakulautakunta

Muun opintosuorituksen kuin lisensiaatintutkimuksen, väitöskirjan tai syventäviin opintoihin kuuluvat opinnäytteen arvioitia sekä opintojen tai osaamisen hyväksilukemista koskevan oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea oikaisua muutoksenhakulautakunnalta. Muutoksenhakulautakunnan tehtävänä on ratkaista mainitut oikaisuvaatimukset.

Muutoksenhakulautakuntaan kuuluu 3 professoria, 3 muuta opetus- ja tutkimushenkilökunnan edustajaa ja 3 opiskelijaa (joista 1 on jatko-opiskelija). Kaikille jäsenille nimetään myös henkilökohtaiset varajäsenet. Opiskelijajäsenet nimetään kahdeksi vuodeksi. Lisätietoa muutoksenhakulautakunnasta löytyy yliopiston intrasta.

Muutoksenhakulautakunnan opiskelijaedustajat

 • Iiris Taubert, varalla Saija Yli-Rosti
 • Julius Haapakoski, varalla Eemeli Lahtinen

Tiedekuntaneuvostot

Tampereen yliopiston johtosäännön mukaan kussakin tiedekunnassa on tiedekuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Tiedekuntaneuvostoon kuuluu enintään viisitoista jäsentä: 5 professorijäsentä, 5 muun opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja muun henkilökunnan edustajaa sekä 5 opiskelijajäsentä. Kullekin heistä valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. seurata ja arvioida tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista, tehdä konsistorille ehdotus tutkinto-ohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta, hyväksyä tiedekunnan  tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat konsistorin vahvistettaviksi sekä päättää opinnäytteiden arviointiperusteista ja päättää jatkotutkintojen opinnäytteiden arvioinnista.

Kussakin seitsemässä tiedekunnassa toimii oma tiedekuntaneuvostonsa. Opiskelijaedustajat tiedekuntaneuvostoissa on listattu alla. Jokainen tiedekuntaneuvosto löytyy yliopiston Intrasta.

Informaatioteknologia ja viestintä (ITC)

ITC-tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet ovat:

 • Arttu Timonen, varalla Janita Karra
 • Kaisa Rantamäki, varalla Valpuri Erkkilä
 • Anniina Honkasaari, varalla Petri Kemppinen
 • Aleksi Mattila, varalla Saskia Simisker
 • Juulia Kärki, varalla Veeti Ahvonen

Johtaminen ja talous (MAB)

MAB-tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet ovat:

 • Leevi Törnblom, varalla Tuukka-Ilari Lappi
 • Iina Vahteri, varalla Matias Mena
 • Hanna Vähävuori, varalla Sanni Tyynismaa
 • Amanda Nurminen, varajäsentä etsitään
 • Jenni Kaipainen, varalla Sami Lahtinen

Kasvatustieteet ja kulttuuri (EDU)

EDU-tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet ovat:

 • Eemeli Lahtinen, varajäsentä etsitään
 • Marika Nuuttila, varalla Joona Moberg
 • Tuomas Kauppinen, varajäsentä etsitään
 • Iiris Taubert, varajäsentä etsitään
 • Saija Yli-Rosti, varalla Sara Myllyoja

Lääketiede ja terveysteknologia (MET)

MET-tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet ovat:

 • Lauri Ryyppö, varalla Lauri Seppälä
 • Julius Haapakoski, varalla Vappu Tainio
 • Anna Alexanova, varalla Elina Öljymäki
 • Sofia Sarmala, varalla Markus Hautamäki
 • Maria Karhu, varalla Emilia Tapio

Rakennettu ympäristö (BEN)

BEN-tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet ovat:

 • Aku Puskala, Johannes Dahlström
 • Aleksi Heininen, varalla Ellinoora Mattila
 • Markus Suuronen, varalla Laura Heino
 • Markus Lehtonen, varalla Viivi Larri
 • Otto Haarala, varalla Milla Tyyskä

Tekniikka ja luonnontieteet (ENS)

ENS-tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet ovat:

 • Sini Sarkola, varalla Katariina Kylämäki
 • Miika Virpinen, varalla Katariina Kajonen
 • Ida Suontausta, varalla Heini Pitkäranta
 • Joonatan Neva, varalla Annika Hakala
 • Sanna Törmänen, varalla Juulia Tavasti

Yhteiskuntatieteet (SOC)

SOC-tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet ovat:

 • Milja Mäki, varalla Laura Venäläinen
 • Suvi Kiljo, varajäsentä etsitään
 • Kiia Nyyssönen, varalla Onni Härkönen
 • Robert Kinanen, varajäsentä etsitään
 • Ellinoora Laaksonen, varajäsentä etsitään

TREYn opiskelijaedustajien valintaohjesäännön mukaan täydennyshakuja järjestetään lukuvuodessa kaksi. Tämä tarkoittaa samalla myös sitä, että syklistä eroamista. Kun lähestyy tilanne, että valmistut pian, muutat pidemmäksi aikaa pois Tampereelta tai et koe kykeneväsi toimimaan hallopedina, niin voit jättää eroanomuksesi ylioppilaskunnalle. TREY kerää eroanomuksia oheisen Formsin kautta. Eroanomuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa. Kevään eroanomusten deadline on 6.3.

Äkillisissä erotilanteissa suosittelemme ottamaan erikseen yhteyttä koulutuspoliittiseen asiantuntijaan Tiia Virtaseen, jonka yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.