Hallinnon opiskelijaedustajia kutsutaan tuttavallisemmin hallopedeiksi. He ovat opiskelijoiden edustajina yliopistomme hallinnon toimielimissä. Ylioppilaskunta nimittää hallopedeja mm. konsistoriin, koulutusneuvostoon ja tiedekuntaneuvostoihin. Opiskelijaedustajien työ on ensiarvoisen tärkeää, sillä sitä kautta opiskelijoiden näkökulmat ja ääni pääsevät kuuluviin opetuksen ja yliopiston kehittämisessä.

Hallopedtehtäviä varten ei tarvitse olla opiskelijavaikuttamisen konkari tai kokoustamisen asiantuntija. Mikäli olet kiinnostunut opiskelujen ohessa ajamaan ja valvomaan kaikkien opiskelijoiden etuja, olet kuin luotu hallopediksi. Hallopedin viran kautta pääset osalliseksi opiskelijavaikuttamisen ihmeellistä maailmaa!

Lisätietoja hallinnon opiskelijaedustajien toiminnasta antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen, jonka yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.

Halloped-haku

Halloped-haku toimikaudelle 2023-2024

Alkuperäinen täydennyshaku oli auki 15.-29.3.2024. Täydennyshakua on jatkettu 16.2.2024 asti seuraavien toimielinten osalta

Tiedekuntaneuvostot:

 • Informaatioteknologia ja viestintä: 1 varajäsen
 • Kasvatustieteet ja kulttuuri: 1 varsinainen jäsen ja 1 varajäsen
 • Rakennettu ympäristö: 1 varsinainen jäsen ja 1 varajäsen
 • Tekniikka ja luonnontieteet: 1 varajäsen

Hakukuulutus tiedekuntaneuvostojen opiskelijaedustajiksi (.pdf, 376 kt)

Hakulomake tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajaksi (vaatii tunnistautumisen yliopiston tunnuksilla Forms-ympäristössä)

Muut avoimet haut

Ei avoimia hakuja.

TREYn edustajisto valitsee opiskelijaedustajat konsistoriin ja sen alaisiin neuvostoihin sekä muutoksenhakulautakuntaan. TREYn hallitus valitsee opiskelijaedustajat tiedekuntaneuvostoihin. Lisäksi TREYn hallitus käsittelee ylioppilaskunnalle tulleet työryhmänimeämispyynnöt ja nimeää harkintansa mukaan näihin opiskelijoiden edustajat.

Hallopedien valinnat toteutetaan TREYn opiskelijaedustajien valintaohjesäännön mukaisesti. Opiskelijaedustajien valintaohjesäännön löydät TREYn sivuilta Ohjaavat dokumentit -sivulta. 

Tampereen yliopiston rehtorin päätöksellä Tampereen yliopiston opiskelijavalintoihin liittyvän toimielimen (tiedekuntaneuvosto, koulutusneuvosto, konsistori) opiskelijajäsen ei voi toimia valmennuskurssin opettajana tai järjestäjänä. Lisätietoa kyseisestä päätöksestä voit lukea yliopiston intrassa julkaistusta uutisesta (vaatii tunnistautumisen).

Tietosuojaseloste TREYn sivuilla. 

Hallinnon opiskelijaedustajat 2023-2024

Konsistori on yliopistolain tarkoittama säätiöyliopiston yhteinen monijäseninen hallintoelin. Konsistorissa toimii 19 jäsentä: 8 professorijäsentä, 6 muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön edustajaa sekä 5 opiskelijajäsentä. Johtosäännön mukaan konsistori valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan professorijäsentensä keskuudesta.

Konsistorin tehtävänä on muun muassa nimittää säätiöyliopiston hallituksen jäsenet, seurata ja kehittää yliopiston tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua, päättää tutkintosäännöstä sekä opetukseen ja tutkimukseen liittyvistä muista yleisistä säännöistä ja asettaa tarvittavat tutkinto-, arvostelu- ja oikeisuasioita käsittelevät lautakunnat tai muut elimet. Lisätietoa konsistorista löytyy yliopiston intran käsikirjasta.

Voit myös tutustua TREYn GoogleDrivessä sijaitsevassa materiaalipankissa olevaan kuvaan konsistorin tehtävistä ja kokoonpanosta.

Konsistorin opiskelijaedustajat

Opiskelijaedustajina konsistorissa toimivat Aleksi Niemi, Anniina Honkasaari, Nina Kovanen, Eemeli Lahtinen, Katriina Sark.

Koulutusneuvosto tukee yliopiston edellytyksiä edistää tieteellistä ja taiteellista sivistystä ja antaa korkeatasoista ja eettisesti kestävää tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä edistää yhteiskunnallisesti vaikuttavan osaamisen jatkuvaa karttumista. Neuvosto toimii yliopiston monialaisen ja monitieteisen kehittämistyön välineenä.

Koulutusneuvoston tehtävänä on mm. tukea yliopiston koulutusstrategian laatimista ja seurata sen toteuttamista, valmistella tutkintokoulutukseen (perus- ja jatkokoulutus), opintohallintoon, opetussuunnitelmatyöhön ja opetuksen kehittämiseen liittyvistä asioista, tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelijakokemusta sekä pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittämistä ja toimia johdon tukena koko yhteisöä koskevissa koulutusasioissa.

Neuvostoon kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien 16-18 jäsentä. Neuvostoon kuuluu neljä opiskelijaedustajaa. Pysyviä asiantuntijajäseninä ovat mm. ylioppilaskunnan koulutuspoliittiset asiantuntijat. Lisätietoa koulutusneuvostosta löytyy yliopiston intrasta.

Koulutusneuvoston opiskelijaedustajat

Opiskelijaedustajina koulutusneuvostossa toimivat:

 • Onni Härkönen, varalla Vilma Heikkilä
 • Saija Yli-Rosti, varalla Aino Huujärvi
 • Niina Kosonen, varalla Henni Kiiskinen
 • Miro Suomela, varalla Eetu Niemi

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto tukee yliopiston edellytyksiä toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Neuvosto toimii yliopiston monialaisen ja monitieteisen kehittämistyön välineenä. Neuvostoon kuuluu opiskelijoiden edustajia yliopistosta 3 ja ammattikorkeakoulusta 1.

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston tehtävänä on mm. valmistella yhteiskunnalliseen vuorovaikuttamiseen liittyviä asioita, tehdä yhteiskunnalliseen vuorovaikuttamiseen liittyviä aloitteita ja tukea yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimenpideohjelman laatimista. Lisätietoa yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostosta löytyy yliopiston intrasta.

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston opiskelijaedustajat

 • Artturi Lindeman, varalla Anne Lehtelä
 • Paavo Keski-Orvola, varalla Oskar Mannelin
 • Ilona Lehtonen, varalla Saija Yli-Rosti

Muun opintosuorituksen kuin lisensiaatintutkimuksen, väitöskirjan tai syventäviin opintoihin kuuluvat opinnäytteen arvioitia sekä opintojen tai osaamisen hyväksilukemista koskevan oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea oikaisua muutoksenhakulautakunnalta. Muutoksenhakulautakunnan tehtävänä on ratkaista mainitut oikaisuvaatimukset.

Muutoksenhakulautakuntaan kuuluu 3 professoria, 3 muuta opetus- ja tutkimushenkilökunnan edustajaa ja 3 opiskelijaa (joista 1 on jatko-opiskelija). Kaikille jäsenille nimetään myös henkilökohtaiset varajäsenet. Opiskelijajäsenet nimetään kahdeksi vuodeksi. Lisätietoa muutoksenhakulautakunnasta löytyy yliopiston intrasta.

Muutoksenhakulautakunnan opiskelijaedustajat

 • Katriina Sark, varalla Irina Nieminen
 • Artturi Lindeman, varalla Eetu Niemi

Tampereen yliopiston johtosäännön mukaan kussakin tiedekunnassa on tiedekuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Tiedekuntaneuvostoon kuuluu enintään viisitoista jäsentä: 5 professorijäsentä, 5 muun opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja muun henkilökunnan edustajaa sekä 5 opiskelijajäsentä. Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvosto on ainut, johon kuuluu 12 jäsentä, 4 kustakin yhteisöryhmästä. Kullekin varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. seurata ja arvioida tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista, tehdä konsistorille ehdotus tutkinto-ohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta, hyväksyä tiedekunnan  tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat konsistorin vahvistettaviksi sekä päättää opinnäytteiden arviointiperusteista ja päättää jatkotutkintojen opinnäytteiden arvioinnista.

Kussakin seitsemässä tiedekunnassa toimii oma tiedekuntaneuvostonsa. Opiskelijaedustajat tiedekuntaneuvostoissa on listattu alla. Jokainen tiedekuntaneuvosto löytyy yliopiston Intrasta.

Voit myös tutustua TREYn GoogleDrivessä sijaitsevassa materiaalipankissa olevaan kuvaan tiedekuntaneuvoston tehtävistä ja kokoonpanosta.

Informaatioteknologia ja viestintä (ITC)

ITC-tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet ovat:

 • Valpuri Erkkilä, varalla Niina Kosonen
 • Hanna Eskelinen, varalla Ida Seluska
 • Teemu Juutilainen, varalla Eija Vainio
 • Saskia Simisker, varalla Mika Pajala
 • Kiti Suupohja, varalla Ville Porkka

Johtaminen ja talous (MAB)

MAB-tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet ovat:

 • Juho Peltomäki, varalla Reetamari Pesonen
 • Amanda Nurminen, varalla Valtteri Hakala
 • Cecilia Ingman, varalla Roni Kurki
 • Sanni Tyynismaa, varalla Iivari Pylkkänen
 • Hanna Vähävuori, varalla Ella Lavaste

Kasvatustieteet ja kulttuuri (EDU)

EDU-tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet ovat:

 • Santeri Virtanen, varalla Olivia Ranta
 • Yasmin Kara, varalla Emilia Hakala
 • Eemeli Lahtinen, varalla Anni Harinen
 • Inna Rokosa, varalla Elsa Takala
 • Iiris Taubert, varalla Saija Yli-Rosti

Lääketiede ja terveysteknologia (MET)

MET-tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet ovat:

 • Peetu Hänninen, varalla Ilkka Kemppinen
 • Essi Pietilä, varalla Hilla Mäkinen
 • Sini Saarimaa, varalla Nina Kovanen
 • Emilia Tapio, varalla Saara Huusko
 • Elinä Öljymäki, varalla Tuusa Eriksson

Rakennettu ympäristö (BEN)

BEN-tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet ovat:

 • Laura Heino, varalla Mirva Kallström
 • Ellinoora Mattila, varalla Eetu Näyrä
 • Minni Leskinen, varalla Heidi Järvinen
 • Veera Uusitalo, varalla Aino Huujärvi

Tekniikka ja luonnontieteet (ENS)

ENS-tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet ovat:

 • Anna-Maria Kervinen, varalla Riku Leino
 • Joonatan Neva, varalla Aaro Haikonen
 • Akseli Ojanen, varalla Aurora Pitkänen
 • Onni Päivinen, varalla Tommi Riihinen
 • Mira Säe, varalla Heini Pitkäranta

Yhteiskuntatieteet (SOC)

SOC-tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet ovat:

 • Onni Härkönen, varalla Oliver Varmanen
 • Jaakko Kemppainen, varalla Taneli Vettenranta
 • Rafaella Kanelli, varalla Maiju Kahlman
 • Pauliina Vainionpää, varalla Jasmin Koivuviita
 • Riku Väisänen, varalla Vilma Heino

Halloped-kokoonpanojen yhteystiedot toimielimittäin

Eri toimielimien hallopedeille on hankittu omat sähköpostilistat. Sähköpostilistoja voi käyttää esimerkiksi tiedekuntaneuvoston hallopedeille viestimiseen. Kyseisille sähköpostilistoille lähetetyt viestit tarkistetaan aina TREYn koulutuspoliittisen sektorin toimesta ennen listalle päästämistä.

Kaikkien toimielinten yhteinen lista trey-halloped@lists.tuni.fi

Sähköpostilistat toimielimittäin

Konsistori: trey-konsistorihalloped@lists.tuni.fi

Koulutusneuvosto: trey-knhalloped@lists.tuni.fi

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto: trey-yvvhalloped@lists.tuni.fi

Muutoksenhakulautakunta: trey-muutoshalloped@lists.tuni.fi

Informaatioteknologian ja viestinnän (ITC) tiedekuntaneuvosto: trey-itchalloped@lists.tuni.fi

Johtamisen ja talouden (MAB) tiedekuntaneuvosto: trey-mabhalloped@lists.tuni.fi

Kasvatustieteiden ja kulttuurin (EDU) tiedekuntaneuvosto: trey-eduhalloped@lists.tuni.fi

Lääketieteen ja terveysteknologian (MET) tiedekuntaneuvosto: trey-methalloped@lists.tuni.fi

Rakennetun ympäristön (BEN) tiedekuntaneuvosto: trey-benhalloped@lists.tuni.fi

Tekniikan ja luonnontieteiden (ENS) tiedekuntaneuvosto: trey-enshalloped@lists.tuni.fi

Yhteiskuntatieteiden (SOC) tiedekuntaneuvosto: trey-sochalloped@lists.tuni.fi

TREYn opiskelijaedustajien valintaohjesäännön mukaan täydennyshakuja järjestetään lukuvuodessa kaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että käytössämme on syklinen eroaminen. Kun lähestyy tilanne, että valmistut pian, muutat pidemmäksi aikaa pois Tampereelta tai et koe kykeneväsi toimimaan hallopedina, niin voit jättää eroanomuksesi ylioppilaskunnalle. TREY kerää eroanomuksia oheisen Formsin kautta. Eroanomuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa.

 • Kevään eroanomusten deadline on 1.3. Tällöin ero tehtävistä astuu voimaan 31.7.
 • Syksyn eroanomusten deadline on 1.10. Tällöin ero tehtävistä astuu voimaan 31.12.

Äkillisissä erotilanteissa suosittelemme ottamaan erikseen yhteyttä koulutuspoliittiseen asiantuntijaan Tiia Virtaseen, jonka yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.