Hallinnon opiskelijaedustajia kutsutaan tuttavallisemmin hallopedeiksi. He ovat opiskelijoiden edustajina yliopistomme hallinnon toimielimissä. Ylioppilaskunta nimittää hallopedeja mm. konsistoriin, koulutusneuvostoon ja tiedekuntaneuvostoihin. Opiskelijaedustajien työ on ensiarvoisen tärkeää, sillä sitä kautta opiskelijoiden näkökulmat ja ääni pääsevät kuuluviin opetuksen ja yliopiston kehittämisessä.

Hallopedtehtäviä varten ei tarvitse olla opiskelijavaikuttamisen konkari tai kokoustamisen asiantuntija. Mikäli olet kiinnostunut opiskelujen ohessa ajamaan ja valvomaan kaikkien opiskelijoiden etuja, olet kuin luotu hallopediksi. Hallopedin viran kautta pääset osalliseksi opiskelijavaikuttamisen ihmeellistä maailmaa!

Halloped-hausta tiedotamme alasivulla Halloped-haku!

Lisätietoja hallinnon opiskelijaedustajien toiminnasta antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen, jonka yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.

Konsistori on yliopistolain tarkoittama säätiöyliopiston yhteinen monijäseninen hallintoelin. Konsistorissa toimii 19 jäsentä: 8 professorijäsentä, 6 muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön edustajaa sekä 5 opiskelijajäsentä. Johtosäännön mukaan konsistori valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan professorijäsentensä keskuudesta.

Konsistorin tehtävänä on muun muassa nimittää säätiöyliopiston hallituksen jäsenet, seurata ja kehittää yliopiston tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua, päättää tutkintosäännöstä sekä opetukseen ja tutkimukseen liittyvistä muista yleisistä säännöistä ja asettaa tarvittavat tutkinto-, arvostelu- ja oikeisuasioita käsittelevät lautakunnat tai muut elimet.

Opiskelijaedustajina konsistorissa toimivat

Annika Nevanpää
Ella Meriläinen
Katariina Kojo
Mikko Kauhanen
Ville Jäppinen

Lisätietoa konsistorista löytyy yliopiston intran käsikirjasta.

Koulutusneuvosto tukee yliopiston edellytyksiä edistää tieteellistä ja taiteellista sivistystä ja antaa korkeatasoista ja eettisesti kestävää tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä edistää yhteiskunnallisesti vaikuttavan osaamisen jatkuvaa karttumista. Neuvosto toimii yliopiston monialaisen ja monitieteisen kehittämistyön välineenä.

Koulutusneuvoston tehtävänä on mm. tukea yliopiston koulutusstrategian laatimista ja seurata sen toteuttamista, valmistella tutkintokoulutukseen (perus- ja jatkokoulutus), opintohallintoon, opetussuunnitelmatyöhön ja opetuksen kehittmäiseen liittyvistä asioista, tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelijakokemusta sekä pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittämistä ja toimia johdon tukena koko yhteisöä koskevissa koulutusasioissa.

Neuvostoon kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien 16-18 jäsentä. Neuvostoon kuuluu neljä opiskelijaedustajaa. Pysyviä asiantuntijajäseninä ovat mm. ylioppilaskunnan koulutuspoliittiset asiantuntijat.

Opiskelijaedustajina koulutusneuvostossa toimivat

Eemeli Lahtinen, varajäsentä etsitään
Heta Lindgren, varajäsentä etsitään
Suvi Parhankangas, varalla Lassi Vuotari
Varsinaista ja varajäsentä etsitään

Lisätietoa koulutusneuvostosta löytyy yliopiston intrasta.

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto tukee yliopiston edellytyksiä toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Neuvosto toimii yliopiston monialaisen ja monitieteisen kehittämistyön välineenä. Neuvostoon kuuluu opiskelijoiden edustajia yliopistosta 3 ja ammattikorkeakoulusta 1.

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston tehtävänä on mm. valmistella yhteiskunnalliseen vuorovaikuttamiseen liittyviä asioita, tehdä yhteiskunnalliseen vuorovaikuttamiseen liittyviä aloitteita ja tukea yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimenpideohjelman laatimista.

Opiskelijaedustajina yhteiskunnallisen vuorovaikutamisen neuvostossa toimivat

Artturi Lindeman, varajäsentä etsitään
Lassi Vuotari, varajäsentä etsitään
Varsinaista ja varajäsentä etsitään

Lisätietoa yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostosta löytyy yliopiston intrasta.

Muun opintosuorituksen kuin lisensiaatintutkimuksen, väitöskirjan tai syventäviin opintoihin kuuluvat opinnäytteen arvioitia sekä opintojen tai osaamisen hyväksilukemista koskevan oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea oikaisua muutoksenhakulautakunnalta. Muutoksenhakulautakunnan tehtävänä on ratkaista mainitut oikaisuvaatimukset.

Muutoksenhakulautakuntaan kuuluu 3 professoria, 3 muuta opetus- ja tutkimushenkilökunnan edustajaa ja 3 opiskelijaa (joista 1 on jatko-opiskelija). Kaikille jäsenille nimetään myös henkilökohtaiset varajäsenet. Opiskelijajäsenet nimetään kahdeksi vuodeksi.

Opiskelijaedustajina muutoksenhakulautakunnassa toimivat

Iiris Taubert, varajäsentä etsitään
Julius Haapakoski, varajäsentä etsitään

Lisätietoa muutoksenhakulautakunnasta löytyy yliopiston intrasta.

Tampereen yliopiston johtosäännön mukaan kussakin tiedekunnassa on tiedekuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Tiedekuntaneuvostoon kuuluu enintään viisitoista jäsentä: 5 professorijäsentä, 5 muun opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja muun henkilökunnan edustajaa sekä 5 opiskelijajäsentä. Kullekin heistä valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. seurata ja arvioida tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista, tehdä konsistorille ehdotus tutkinto-ohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta, hyväksyä tiedekunnan  tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat konsistorin vahvistettaviksi sekä päättää opinnäytteiden arviointiperusteista ja päättää jatkotutkintojen opinnäytteiden arvioinnista.

Kussakin seitsemässä tiedekunnassa toimii oma tiedekuntaneuvostonsa. Opiskelijaedustajat tiedekuntaneuvostoissa on listattu alla.

Informaatioteknologia ja viestintä (ITC)
Esko Nieminen, varalla Arttu Timonen
Emmi Juolahti, varalla Kaisa Rantamäki
Anniina Honkasaari, varalla Petri Kemppinen
Aleksi Mattila, varalla Janita Karra
Juulia Kärki, varalla Veeti Ahvonen

Johtaminen ja talous (MAB)
Aleksi Niemi, varalla Tuukka-Ilari Lappi
Iina Vahteri, varalla Matias Mena
Hanna Vähävuori, varalla Sanni Tyynismaa
Amanda Nurminen, varalla Anniina Tolonen
Anssi Flink, varalla Sami Lahtinen

Kasvatustieteet ja kulttuuri (EDU)
Laura Laine, varalla Helenä Räisänen
Marika Nuuttila, varalla Joona Moberg
Tuomas Kauppinen, varalla Viola Lepikko
Iiris Taubert, varalla Heidi Riikonen
Saija Yli-Rosti, varalla Sara Myllyoja

Lääketiede ja terveysteknologia (MET)
Lauri Ryyppö, varalla Lauri Seppälä
Julius Haapakoski, varalla Vappu Tainio
Anna Alexanova, varalla Elina Öljymäki
Sofia Sarmala, varalla Markus Hautamäki
Ida Heinänen, varalla Maria Karhu

Rakennettu ympäristö (BEN)
Aku Puskala, varajäsentä etsitään
Aleksi Heininen, varajäsentä etsitään
Markus Suuronen, varajäsentä etsitään
Markus Lehtonen, varalla Viivi Larri
Otto Haarala, varajäsentä etsitään

Tekniikka ja luonnontieteet (ENS)
Jaakko Karppinen, varalla Juho Martikainen
Miika Virpinen, varalla Katariina Kajonen
Ida Suontausta, varajäsentä etsitään
Petra Oksa, varajäsentä etsitään
Sanna Törmänen, varajäsentä etsitään

Yhteiskuntatieteet (SOC)
Fanny Kaivonen, varajäsentä etsitään
Noora Tapio, varajäsentä etsitään
Tiina Koivula, varalla Kaisa Lankoski
Robert Kinanen, varajäsentä etsitään
Varsinaista jäsentä ja varajäsentä etsitään

Jokainen tiedekuntaneuvosto löytyy yliopiston Intrasta.

TREYn opiskelijaedustajien valintaohjesäännön mukaan täydennyshakuja järjestetään lukuvuodessa kaksi. Tämä tarkoittaa samalla myös sitä, että aloitamme syklisen eroamiskäytännön. Kun lähestyy tilanne, että valmistut pian, muutat pidemmäksi aikaa pois Tampereelta tai et koe kykeneväsi toimimaan hallopedina, niin voit jättää eroanomuksesi ylioppilaskunnalle. TREY kerää eroanomuksia oheisen JotForm-lomakkeen kautta. Eroanomuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa. Kevään 2021 eroanomusten deadline on 28.2.

Äkillisissä erotilanteissa suosittelemme ottamaan erikseen yhteyttä koulutuspoliittiseen asiantuntijaan Tiia Virtanen, jonka yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.