Vastaa TREYn koronakyselyyn 16.5. mennessä!

TREY haluaa kuulla opiskelijoiden kokemuksista korona-aikana. Pitkittynyt pandemiatilanne on iskenyt opiskelijoihin kovaa ja asettanut meidät aivan uudenlaiseen tilanteeseen, jossa kaikki tapahtuu etänä ja monet opiskelevat vain yksin asunnoissaan. Kartoittaaksemme opiskelijoiden kokemuksia, olemme avanneet koronakyselyn, joka on auki 20.4.–16.5. Kysely on suunnattu Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille.

Kyselyyn vastaaminen vie kaksikymmentä minuuttia ja vastauslinkin löydät sähköpostistasi! Linkki on lähetetty tiistaina 20.4. aamusta yliopiston koronainfo-sähköpostiosoitteesta!

Vastaa TREYn koronakyselyyn!

Tutkimustiedote

Hyvä Tampereen yliopiston opiskelija, tervetuloa vastaamaan Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) kyselyyn korona-ajan kokemuksista! TREYn koronakyselyssä selvitetään sitä, miten poikkeustilanne on vaikuttanut Tampereen yliopiston opiskelijoihin. Tavoitteena on saada tietoa mm. etäopiskelun sujumisesta ja koronan vaikutuksesta yliopiston tilojen käyttöön sekä yliopisto-opiskelijoiden hyvinvoinnista ja toimeentulosta.

Kyselyn kulku

Kysely toteutetaan Jotform-verkkolomakkeella, jossa selvitetään koronaan liittyviä asioita. Kyselyn kohdejoukkona ovat Tampereen yliopiston opiskelijat. Kysely on avoinna 20.4.-16.5.2021 välisen ajan Jotformissa.

Kyselykutsut lähetetään opiskelijoille yliopiston luvalla yliopiston oman jakelu- ja tiedotuskanavien kautta. Kyselyyn voi vastata vain sähköpostiin tulleen kyselylinkin kautta. TREY jakaa tietoa kyselystä viestintäkanavissaan. Kyselyyn osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja voit keskeyttää kyselyn tai kieltäytyä osallistumisesta milloin tahansa ilmoittamatta.

Luottamuksellisuus ja tietosuoja

Kyselyssä ei kerätä henkilötietoja ja vastaaminen kyselyyn tapahtuu nimettömästi. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, ja raportoidaan niin, ettei vastaajien voida tunnistaa missään vaiheessa. Aineiston säilytetään tietoturvallisesti TREYn tietoturvaohjeiden mukaisesti lukituissa tiloissa ja salasanoilla suojatuissa tietokoneissa ja tietojärjestelmissä.

Kyselyn vetäjänä toimii TREYn sosiaalipoliittinen asiantuntija Laura Kaipia. Lisäksi koronakyselyn toteuttamisesta vastaavat nimetyt TREYn työntekijät ja hallituksen jäsenet. Oheisessa tietosuojailmoituksessa kerrotaan tarkemmin henkilötietojen käsittelystä tässä kyselyssä.

Miten ja mihin kyselytuloksia käytetään?

TREYn koronakyselyn vastaukset antavat ajankohtaista tietoa opiskelijoiden kokemuksista korona-aikana. Kyselyn tuottama tieto auttaa TREYn edunvalvonta ja vaikuttamistyötä sekä edistää tiedolla johtamista ylioppilaskunnan toiminnassa. Tulokset julkaistaan TREYn toiminnan periaatteiden mukaan avoimesti TREYn viestintäkanavissa esimerkiksi nettisivuilla.

Mistä saan lisätietoja kyselystä?

Laura Kaipia, Sosiaalipoliittinen asiantuntija, Tampereen ylioppilaskunta, puh. 0407130074, laura.kaipia@trey.fi