Lisää kohtaamisia opiskelijoiden arkeen! – Viestinnän kehittämiskyselyn tulokset julkaistu!

Toteutimme viestinnän kehittämiskyselyn 27.4.-17.5.2020. Kyselyllä kartoitettiin ylioppilaskunnan sosiaalisen median kanavien ja muun viestintäkanavien toimivuutta ja tavoittavuutta, ylioppilaskunnan näkyvyyttä kampuksilla sekä ylioppilaskunnan tekemää yritysyhteistyötä ja sen näkyvyyttä viestinnässä. Kyselyyn saatiin yhteensä 95 vastausta. Viestinnän kehittämiskysely on osa vuoden 2020 toimintasuunnitelmaprojektia Saavutettava ja kiinnostava viestintä.

Taustat

Suomenkieliseen kyselyyn vastasi 91 henkilöä ja englanninkieliseen kyselyyn 4 henkilöä. Vastaajista 54% opiskelee keskustakampuksella, 45% Hervannan kampuksella ja 1% Kaupin kampuksella. Yli puolet vastaajista opiskelee 4+ vuosikurssilla, kun taas 12% vastaajista oli fukseja.

TREYn sähköinen viestintä

Facebook

Facebook nousi kyselyyn vastanneiden keskuudessa suosituimmaksi somekanavaksi, kuitenkin vain 1% erolla Instagramiin. Monivalintakysymyksessä ylioppilaskunnan Facebook-sisältö koettiin etenkin hyödylliseksi (80%) ja laadukkaaksi (55%). Sisällöllisesti Facebookiin toivottiin enemmän rentoa sisältöä, jossa on inhimillinen ja henkilökohtainen ote.

Edunvalvonnan viikkokuva

Edunvalvonnan viikkokuva on Facebookissa maanantaisin julkaistava julkaisu, jossa kerrotaan edellisen viikon edunvalvontatyön kuulumiset. 84% vastaajista lukee edunvalvonnan viikkokuvan: 52% vilkuilee viikkokuvan otsikkotasolla pysyäkseen ajantasalla edunvalvontatapahtumista, ja 32% kokee kuvan olevan toimiva tapa kertoa edunvalvonnasta.

Edunvalvonnan viikkokuva, jossa nostetaan viikoittain edunvalvonnan ajankohtaisia toimia
Edunvalvonnan viikkokuva keväältä 2019

Tuloksissa annettiin useita hyviä kehitysehdotuksia edunvalvonnan viikkokuvaan, kiitos niistä! Sisältöihin toivottiin konkretiaa: miten yksittäisen opiskelijan asemaa parannetaan edunvalvontatyöllä? Myös edunvalvonnan viikkokuvaan toivottiin henkilökohtaisuutta ja kasvoja edunvalvontatyön takaa. Tekstin määrä kuvassa ja sen saatetekstissä jakoi mielipiteitä, ja lähdemme muuttamaan konseptia kokeilemalla erilaisia toteutuksia! Edunvalvontauutisia toivottiin myös Instagramin puolelle, ja kannattaakin pitää jatkossa silmiä auki ja Instagram-tarinoitamme seurannassa!

Instagram

Instagram nousi toiseksi suosituimmaksi sosiaalisen median kanavaksi lähes tasoihin Facebookin kanssa. Instagram on muutenkin kasvava kanava, joten aiomme panostaa siihen jatkossa entistä enemmän. 88% kyselyyn vastanneista seuraa Instagram-tarinoita. Monivalintakysymyksessä ylioppilaskunnan Instagram-sisältö koettiin hyödylliseksi (85%), laadukkaaksi (50%) ja yhdenvertaiseksi (50%). Kyselyn tulokset vahvistivat tietoamme siitä, että Instagram on etenkin kansainvälisten opiskelijoiden suosiossa oleva kanava.

Twitter

TREY käyttää Twitteriä etenkin vaikuttamistyön kanavana ja viestii esimerkiksi edustajiston kokouksista livenä. Monivalintakysymyksessä ylioppilaskunnan Twitter-sisältö koettiin hyödylliseksi (73%), laadukkaaksi (53%) ja vaikuttavaksi (53%). 72% vastaajista koki, että twiittejä on sopiva määrä, kun taas 27% mielestä niitä on liian vähän. Sisällöllisesti Twitteriin toivottiin eniten opiskelijoille ajankohtaisten asioiden jakamista (75%), edunvalvontakampanjoita (68%) ja livetwiittausta (64%). Somekampanjoihin on osallistunut Twitterissä 38% vastaajista ja kaikki heistä ilmoittivat syyksi, että kokivat aiheen itselleen tärkeäksi ja halusivat sille näkyvyyttä. 75% halusi myös jakaa omia kokemuksiaan kampanjan yhteydessä. 9% vastaajista on osallistunut johonkin somekampanjaan muttei Twitterissä.

Uutiskirjeet

TREYn uutiskirje ilmestyy perjantaisin suomeksi ja englanniksi sen tilanneiden sähköpostiin. Uutiskirjeessä nostetaan ylioppilaskunnan, yliopiston ja yhteistyökumppaneiden uutisia sekä ajankohtaisia nostoja ja tapahtumia. Uutiskirjeen voit tilata suomeksi täältä ja englanniksi täältä. Uutiskirje toteutetaan Mailchimp-palvelun kautta.

Kyselyyn vastanneista 64% tilaa TREYn uutiskirjettä. Lisäksi 22% tilaa koulutuspoliittista uutiskirjettä ja 12% sosiaalipoliittista uutiskirjettä. 77% kokee uutiskirjeet hyödyllisiksi. Uutiskirjeuudistus, jossa TREY siirtyi käyttämään Mailchimpiä visuaalisten uutiskirjeiden saavutamiseksi, koettiin parannuksena aiempaan. Uutiskirjeisiin annettiin muutamia parannusehdotuksia, ja esimerkiksi alkuun on lisätty sisällysluettelo selailun helpottamiseksi.

Nettisivut

Kyselyyn vastanneiden mukaan TREYn nettisivuilta löytyy hyvin tietoa (tietoa on helppoa löytää 36%, tietoa löytyy suurimman osan ajasta helposti 57% ja tietoa ei löydy helposti 7%). Laajempia sivurakenteita toivottiin, mutta ne ovat valitettavasti käytettävyyden kannalta liian raskaaksi todetut. Vanhojen uutisten ja blogitekstien arkistoituminen sivuston keventämiseksi koettiin harmillisena, ja olemmekin ryhtyneet toimiin vanhojen artikkelien uudelleenjulkaisemiseksi. Panostamme myös ahkerampaan päivitystyöhön etenkin tapahtumakalenterin osalta!

Telegram

Tiedustelimme kyselyllä, haluaisivatko vastaajat vastaanottaa ylioppilaskunnalta viestintää Telegram-tiedotekanavan kautta. Telegramin tiedotekanava on yksisuuntaiseen tiedottamiseen tarkoitettu väylä, jossa ei voi keskustella. Tiedottamiskanavan haluaisi 59% vastaajista, ja kartoitamme tämän viestintäkanavan käyttöönottoa vuoden 2021 aikana.

TREYn näkyvyys kampuksilla

Kyselyllä kartoitettiin myös ylioppilaskunnan ja sen brändin näkyvyyttä kampuksilla.

Palvelutoimisto

Ylioppilaskunnan palvelupisteet sijaitsevat tällä hetkellä keskustakampuksella päätalossa tilassa D213 (Alakuppilan ja kaariseinän jälkeen D-käytävän alussa) ja Hervannan kampuksella päärakennuksen 2. kerroksessa. Palvelupiste Kauppiin on selvityksessä. 40% kyselyyn vastanneista tietää, missä molemmat palvelupisteet sijaitsevat, kun taas 11% vastaajista ei tiedä, missä kumpikaan palvelupisteistä sijaitsee. Palvelupisteiden aukioloaikaviestintä koetaan toimivaksi: 90% vastaajista saa riittävästi tietoa palvelupisteiden aukioloajoista. 65% katsoo aukioloajat nettisivuilta ja 18% poikkeusaukioloajoista tehtävästä Facebook-postauksesta.

68% vastaajista tietää, missä ylioppilaskunnan uusi keskustoimisto on. Ylioppilaskunnan toimisto muutti helmikuussa 2020 Hervannan kampuksen Rakennustalosta näkyvämmälle paikalle Hervannan kampuksen päärakennuksen 1. ja 2. kerroksiin.

Kampukset

76% kyselyyn vastanneista kokee, että ylioppilaskunta näkyy riittävästi omalla kampuksella. Näkyvyyttä tulee lisätä Kaupin kampukselle etenkin tapahtumien ja järjestötilaisuuksien muodossa, ja palvelupisteen saaminen Kauppiin parantaa myös varmasti ylioppilaskunnan läsnäoloa Kaupin kampuksella. Ylioppilaskunnalta toivottiin enemmän rentoa näkyvyyttä kampuksilla esimerkiksi ständeilyn ja kahvitilaisuuksien muodossa. Ylioppilaslehti oli myös toivottu tapa näkyä kampuksilla.

Ylioppilaskunnan parhaiksi näkyvyystavoiksi kampuksilla koettiin pöytäkolmiot (83% vastaajista), erilaiset julisteet (78%), jokaisella kampuksella oleva TREY-lakana (62%) ja erilaiset tapahtumat (53%). 80% lukee ylioppilaskunnan kerran kuussa tuottaman pöytäkolmion, kun se sattuu eteen esimerkiksi ruokalassa, järjestötilassa tai aulassa. Vataajista 10% lukee pöytäkolmion usein ja 10% ei ollenkaan. Pöytäkolmioita tullaan kehittämään ekologisempaan suuntaan vuodeksi 2021, ja myös kolmioiden sisältöjä kehitetään kyselyyn tulleiden vastausten perusteella.

Yritysyhteistyö

TREY tekee yritysyhteistyötä opiskelijaystävällisten ja opiskelijoille hyötyä tarjoavien toimijoiden kanssa. Yritysyhteistyökumppanimme näkyvät mm. mainoksilla eri viestintäkanavissamme. Kyselyllä kartoitettiin, millainen yritysyhteistyö koetaan sopivaksi ja hyödylliseksi ylioppilaskunnalle, ja missä kanavissa sekä missä määrin yritysyhteistyötä halutaan nähdä.

Suosituimpia yritysyhteistyökumppaneita olivat sellaiset toimijat, jotka ovat opiskelijoiden asialla esimerkiksi opiskelijaruokailun ja -asumisen muodossa (98% vastaajista), tarjoavat opiskelija-alennuksia ja -etuja (95%), työpaikkoja ja harjoittelupaikkoja tarjoavat toimijat (78%) ja opiskelijaelämää rikastuttavat toimijat (73%). Myös liittoihin ja etujärjestöihin yhteistyökumppaneina suhtauduttiin myönteisesti. Suosituimmat kanavat yritysyhteistyölle olivat ylioppilaskunnan Facebook-sivu (55%) ja Facebook-tapahtumat (47%). Vastaajista 7% ei halua yritysyhteistyötä ylioppilaskunnan kanaviin. Ylioppilaskunnan tekemän yritysyhteistyöviestinnän määrä koettiin sopivaksi (38%). 20% vastaajista kokee, että yritysyhteistyötä voisi olla enemmänkin. 26% vastaajista ei ole törmännyt yritysyhteistyöhön TREYn kanavissa. Yritysyhteistyössä ollaan siis kanavien ja määrän osalta oikealla tiellä. Kehitämme yritysyhteistyötä sisällöllisesti vastaamaan paremmin arvojamme ja opiskelijakohderyhmäämme.

Järjestötoimijalle

Kyselyn lopussa kartoitettiin järjestötoimijoiden ajatuksia ylioppilaskunnan sähköpostilistoista. 60% kyselyn kokonaisvastaajista oli järjestötoimijoita. Ylioppilaskunnan sähköpostilistat koetaan hyödyllisiksi ja niihin tulevat viestit luetaan. 87% vastaajista on järjestölistalla, johon kuuluvat kaikkien ylioppilaskunnan yhdistysasemassa olevien järjestöjen hallitukset. 58% vastaajista on tiedotuslistalla, jonka kautta järjestöjen tiedotus- ja viestintävastaavat välittävät tietoa eteenpäin ylioppilaskunnalta, yliopistolta ja yhteistyökumppaneilta. Puheenjohtajien listalle kuuluu Syndikaatti eli aine- ja edunvalvontajärjestöjen puheenjohtajat, ja kyselyyn vastaajista listalle kuuluu 11% vastaajista. 83% heistä lukee kaikki listalle tulevat viestit ja kokee ne hyödylliseksi pestissään. Loput 17% lukee listalle tulevat viestit pääosin.

Kiitokset

TREYn viestintäsektori haluaa kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita! Saimme paljon rakentavia kehitysehdotuksia, joiden avulla voimme kehittää työtämme ja ylioppilaskunnan viestintää entistä paremmaksi! Muutoksia aletaan tehdä vaiheittain: joissakin viestintäkanavissa muutoksia tehdään heti, joissakin syksyllä ja joissakin ensi vuoden puolella. Kiitos kaikille, jotka halusivat vaikuttaa viestintäämme ja sen kehittämiseen!

– Saana, Aleksi ja Ville (TREYn viestintäsektori 2020)