Vuoden 2020 järjestökummit jaettu!

TREYn hallituksesta valitaan vuosittain järjestökummit edunvalvontajärjestöille, ainejärjestöille ja killoille. Järjestökummien tehtävä on toimia matalan kynnyksen yhteyshenkilöinä ja olla järjestöjen tukena. Tänä vuonna järjestökummit on jaettu seuraavasti hallituksen jäsenten kesken:

Julius Haapakoski

 • Tampereen Arkkitehtikilta TamArk
 • Porin ylioppilasyhdistys Pointer ry
 • Porin Teekkarit – PoTka ry
 • Tampereen yliopiston kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen ainejärjestö Mentor ry
 • Tampereen yliopiston sosiaalityön opiskelijoiden ainejärjestö SOS ry
 • Tampereen psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Cortex ry

Ville Jäppinen

 • Ympäristöteekkarikilta ry, YKI
 • Tampereen yliopiston julkisoikeuden opiskelijat JuJu ry
 • Tampereen yliopiston puheviestinnän opiskelijoiden ainejärjestö Reettorit ry
 • Tampereen yliopiston suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestö Kopula ry
 • Tampereen yliopiston vieraiden kielten opiskelijoiden ainejärjestö Lexica ry
 • Tampereen yliopiston käännöstieteen opiskelijoiden ainejärjestö Transla ry

Tuomas Kauppinen

 • Materiaali-insinöörikilta MIK
 • Tampereen yliopiston kirjallisuuden opiskelijoiden ainejärjestö Teema ry
 • Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijat UDK ry
 • Tampereen yliopiston luokanopettajaksi opiskelevien ainejärjestö OKA ry
 • Tampereen yliopiston taloustieteen ainejärjestö Pareto ry
 • Tampereen yliopiston hallintotieteen opiskelijat AdHoc ry

Anriika Kauppi

 • Tampere International Global Society Students (TIPSY)
 • Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura ry
 • Erasmus Student Network, Finns and Internationals in Tampere ESN FINT
 • ESN INTO
 • TaSciEn – Tampere Science and Engineering Students’ association ry

Ella Meriläinen

 • Tuotantotalouden kilta Indecs ry
 • Bioteekkarikilta Bioner
 • Bioteknologian opiskelijoiden ainejärjestö Biopsi ry
 • Tampereen yliopiston terveystieteiden ainejärjestö Salus ry
 • Tampereen yliopiston filosofian opiskelijoiden ainejärjestö Aatos
 • Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö ITU ry

Aleksi Niemi

 • Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkanen
 • Johto – Johtamisen ja talouden opiskelijat ry
 • Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen ainejärjestö Iltakoulu ry
 • Tampereella aineenopettajaksi opiskelevien ainejärjestö TamAus ry
 • Tampereen yliopiston kunnallistieteiden opiskelijat Hallat ry
 • Tampereen Yliopiston Vero-oikeuden Opiskelijat VOO ry

Noora Tapio

 • Sähkökilta ry, Skilta
 • Vico – Viestintätieteiden tiedekuntajärjestö
 • Tampereen yliopiston journalistiikan ja visuaalisen journalismin opiskelijoiden ainejärjestö Vostok ry
 • Tampereen yliopiston logopedian opiskelijoiden ainejärjestö Ääni ry
 • Tampereen yliopiston vakuutustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Tariffi ry

Iiris Taubert

 • Automaatiotekniikan kilta Autek
 • Tampereen TietoTeekkarikilta TiTe
 • YTY – Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry
 • Tampereen yliopiston historianopiskelijat Patina ry
 • Teatterityön tutkinto-ohjelma Näty
 • Tampereen yliopiston julkisen talousjohtamisen opiskelijat – Fiskus ry

Salla-Mari Palokari

 • Tietojohtajakilta Man@ger
 • Kasvo ry – Tampereen yliopiston kasvatustieteiden opiskelijat
 • Tampereen yliopiston matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Luuppi ry
 • Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijat – Boomi ry
 • Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelijoiden ainejärjestö Spatikka ry

Annika Nevanpää

 • Koneenrakentajakilta KoRK
 • Tampereen Rakentajakilta TARAKI
 • Tampereen yliopiston sosiaalitieteiden ja yhteiskuntatutkimuksen opiskelijoiden aineyhdistys Interaktio ry
 • Tampereen yliopiston hallintotieteitä opiskelevien ainejärjestö Staabi ry