Student associations’ Godparents named for 2020!

In it’s meeting TREY’s board has chosen the godparents for it’s associations! A godparent is an association’s first contact to TREY and makes it easier for associations to ask for help. A godparent may also take part in student associations’ chats or meetings.

This year’s godparents for associations’ are as following:

Julius Haapakoski

 • Tampereen Arkkitehtikilta TamArk
 • Porin ylioppilasyhdistys Pointer ry
 • Porin Teekkarit – PoTka ry
 • Tampereen yliopiston kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen ainejärjestö Mentor ry
 • Tampereen yliopiston sosiaalityön opiskelijoiden ainejärjestö SOS ry
 • Tampereen psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Cortex ry

Ville Jäppinen

 • Ympäristöteekkarikilta ry, YKI
 • Tampereen yliopiston julkisoikeuden opiskelijat JuJu ry
 • Tampereen yliopiston puheviestinnän opiskelijoiden ainejärjestö Reettorit ry
 • Tampereen yliopiston suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestö Kopula ry
 • Tampereen yliopiston vieraiden kielten opiskelijoiden ainejärjestö Lexica ry
 • Tampereen yliopiston käännöstieteen opiskelijoiden ainejärjestö Transla ry

Tuomas Kauppinen

 • Materiaali-insinöörikilta MIK
 • Tampereen yliopiston kirjallisuuden opiskelijoiden ainejärjestö Teema ry
 • Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijat UDK ry
 • Tampereen yliopiston luokanopettajaksi opiskelevien ainejärjestö OKA ry
 • Tampereen yliopiston taloustieteen ainejärjestö Pareto ry
 • Tampereen yliopiston hallintotieteen opiskelijat AdHoc ry

Anriika Kauppi

 • Tampere International Global Society Students (TIPSY)
 • Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura ry
 • Erasmus Student Network, Finns and Internationals in Tampere ESN FINT
 • ESN INTO
 • TaSciEn – Tampere Science and Engineering Students’ association ry

Ella Meriläinen

 • Tuotantotalouden kilta Indecs ry
 • Bioteekkarikilta Bioner
 • Bioteknologian opiskelijoiden ainejärjestö Biopsi ry
 • Tampereen yliopiston terveystieteiden ainejärjestö Salus ry
 • Tampereen yliopiston filosofian opiskelijoiden ainejärjestö Aatos
 • Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö ITU ry

Aleksi Niemi

 • Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkanen
 • Johto – Johtamisen ja talouden opiskelijat ry
 • Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen ainejärjestö Iltakoulu ry
 • Tampereella aineenopettajaksi opiskelevien ainejärjestö TamAus ry
 • Tampereen yliopiston kunnallistieteiden opiskelijat Hallat ry
 • Tampereen Yliopiston Vero-oikeuden Opiskelijat VOO ry

Noora Tapio

 • Sähkökilta ry, Skilta
 • Vico – Viestintätieteiden tiedekuntajärjestö
 • Tampereen yliopiston journalistiikan ja visuaalisen journalismin opiskelijoiden ainejärjestö Vostok ry
 • Tampereen yliopiston logopedian opiskelijoiden ainejärjestö Ääni ry
 • Tampereen yliopiston vakuutustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Tariffi ry

Iiris Taubert

 • Automaatiotekniikan kilta Autek
 • Tampereen TietoTeekkarikilta TiTe
 • YTY – Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry
 • Tampereen yliopiston historianopiskelijat Patina ry
 • Teatterityön tutkinto-ohjelma Näty
 • Tampereen yliopiston julkisen talousjohtamisen opiskelijat – Fiskus ry

Salla-Mari Palokari

 • Tietojohtajakilta Man@ger
 • Kasvo ry – Tampereen yliopiston kasvatustieteiden opiskelijat
 • Tampereen yliopiston matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Luuppi ry
 • Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijat – Boomi ry
 • Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelijoiden ainejärjestö Spatikka ry

Annika Nevanpää

 • Koneenrakentajakilta KoRK
 • Tampereen Rakentajakilta TARAKI
 • Tampereen yliopiston sosiaalitieteiden ja yhteiskuntatutkimuksen opiskelijoiden aineyhdistys Interaktio ry
 • Tampereen yliopiston hallintotieteitä opiskelevien ainejärjestö Staabi ry