Vuoden 2021 järjestökummit on jaettu!

TREYn piirissä toimiville edunvalvontajärjestöille, ainejärjestöille ja killoille jaetaan omat järjestökummit TREYn hallituksesta. Järjestökummitoiminnan tärkein tavoite on lähentää TREYtä ja piirissä toimivia järjestöjä sekä helpottaa matalan kynnyksen yhteydenpitoa. Järjestökummitoiminta myös tutustuttaa TREYn hallituksen moninaiseen järjestökenttään. Tänä vuonna järjestökummit on jaettu seuraavasti:

Iiris Taubert

 • Materiaali-insinöörikilta MIK
 • Tampereen yliopiston kunnallistieteiden opiskelijat Hallat ry
 • Tampereen yliopiston sosiaalityön opiskelijoiden ainejärjestö SOS ry
 • Tampereen yliopiston sosiaalitieteiden ja yhteiskuntatutkimuksen opiskelijoiden aineyhdistys Interaktio ry

Artturi Lindeman

 • Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura TLK ry
 • Tietojohtajakilta Man@ger
 • Tampereen yliopiston julkisen talousjohtamisen opiskelijat – Fiskus ry
 • Porin yliopistokeskuksen opiskelijayhdistys Pointer
 • Tampereen yliopiston terveystieteiden ainejärjestö Salus ry
 • Tampereen yliopiston puheviestinnän opiskelijoiden ainejärjestö Reettorit ry

Lassi Halminen

 • Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkanen
 • Bioteekkarikilta Bioner ry
 • Tampereen yliopiston julkisoikeuden opiskelijat JuJu ry
 • Porin teekkarit, PoTka ry
 • Tampereen yliopiston journalistiikan ja visuaalisen journalismin opiskelijoiden ainejärjestö Vostok ry
 • Tampereen yliopiston luokanopettajaksi opiskelevien ainejärjestö OKA ry

Olga Teräväinen

 • Koneenrakentajakilta KoRK
 • ESN INTO
 • Erasmus Student Network, Finns and Internationals in Tampere ESN FINT
 • Tampereen yliopiston kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen ainejärjestö Mentor ry
 • Bioteknologian opiskelijoiden ainejärjestö Biopsi ry
 • Tampereen yliopiston filosofian opiskelijoiden ainejärjestö Aatos

Vili Sipilä

 • Tampereen Rakentajakilta TARAKI
 • Tampere Science and Engineering Students Club ry
 • Tampereen yliopiston kirjallisuuden opiskelijoiden ainejärjestö Teema ry
 • Tampereen yliopiston hallintotieteen opiskelijat AdHoc ry
 • Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikön teatterityöntutkinto-ohjelman ainejärjestö NÄTY ry

Tuomas Karvonen

 • Tuotantotalouden kilta Indecs
 • Complex ry
 • Tampere International Global Society Students
 • Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry
 • Tampereen yliopiston vakuutustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Tariffi ry

Hilla Mäkinen

 • Automaatiotekniikan kilta Autek
 • Sähkökilta ry
 • Tampereella aineopettajan pedagogisia opintoja suorittavien opiskelijoiden ainejärjestö TamAus ry
 • Tampereen yliopiston hallintotieteitä opiskelevien ainejärjestö Staabi ry
 • Tampereen yliopiston käännöstieteen opiskelijoiden ainejärjestö Transla ry
 • Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijat UDK ry

Emmi Juolahti

 • Tampereen Arkkitehtikilta TamArk
 • Tampereen yliopiston vero-oikeuden opiskelijat VOO ry
 • Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen ainejärjestö Iltakoulu ry
 • Tampereen psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Cortex ry
 • Tampereen yliopiston historianopiskelijat Patina ry

Miska Puputti

 • Tampereen TietoTeekkarikilta TiTe
 • Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelijoiden ainejärjestö Spatikka ry
 • Kasvo ry
 • Tampereen yliopiston logopedian opiskelijoiden ainejärjestö Ääni ry
 • Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijat Boomi ry
 • Tampereen yliopiston suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestö Kopula ry

Hanna Vähävuori

 • Ympäristöteekkarikilta YKI
 • Tampereen yliopiston taloustieteen ainejärjestö Pareto ry
 • Tampereen yliopiston matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Luuppi ry
 • Tampereen yliopiston vieraiden kielten opiskelijoiden ainejärjestö Lexica ry
 • Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö ITU ry
 • Johto – Johtamisen ja talouden opiskelijat ry